Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pracownia komputerowa 360-FS1-1PK
Laboratorium (LAB) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

1. G. Kowalczyk, Word 2007, Wydawnictwo Helion, 2007;

2. J. Walkenbach, Excel 2007 PL : biblia [tł. Piotr Pilch], Wydawnictwo Helion, 2007;

3. M. MacDonald, Tworzenie stron www : nieoficjalny podręcznik : HTML, CSS, Blogi / Matthew MacDonald ; [tł. Wojciech Moch], Wydawnictwo Helion, 2006.

4. Ewa Domagała-Zyśk; "Model projektowania uniwersalnego w akademickiej edukacji inkluzyjnej. Strategie i rekomendacje", w: Oblicza życia. Księga jubileuszowa Profesor Doroty Kornas-Bieli, Wydawnictwo Episteme, Lublin 2021

5. Katarzyna Cichocka-Segiet, Piotr Mostowski, Paweł Rutkowski, "Uniwersalne projektowanie zajęć jako droga do zaspokajania zróżnicowanych potrzeb

edukacyjnych"

Efekty uczenia się:

KA6_WK05, KA6_WG06,

KA6_UW16, KA6_UW26,

KA6_UO01, KA6_KO01

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa wystawiana jest na podstawie prac zaliczeniowych dotyczących kolejno: programu MS Word (praca z dużym dokumentem, korespondencja seryjna, formularze ), programu MS Excel (podstawowe własności, podstawowe funkcje, wykresy, tabele przestawne). Prace te studenci przygotowują w trakcie zajęć lub w terminie wyznaczonym do realizacji.

Dla osób ze szczególnymi potrzebami jest możliwość wprowadzenia elastycznych form zaliczenia w porozumienia student-wykładowca za okazaniem zaświadczenia lekarskiego zgodnie z koncepcją projektowania uniwersalnego.

Ocena końcowa wystawiona na podstawie średniej arytmetycznej z wartości procentowych uzyskanych za poszczególne prace zaliczeniowe.

Ocena końcowa przy uzyskaniu

51% - 60% 3

61% - 70% 3,5

71% - 80% 4

81% - 90% 4,5

91% - 100% 5

Zakres tematów:

Formatowanie tekstu w Wordzie, tworzenie tabel, dołączanie obiektów (np. rysunków). Tworzenie dużego dokumentu w WORD zawierającego spisy. Korespondencja seryjna. Tworzenie ankiet.

Tworzenie dokumentów dostępnych dla osób z niepełnosprawnością zgodnie z koncepcją projektowania uniwersalnego (np. używanie odpowiednich czcionek, kontrastów itp.)

Podstawowe pojęcia dotyczące arkusza kalkulacyjnego MSExcel. Adresowanie względne i bezwzględne, wpisywanie formuł. Wykorzystywanie funkcji wbudowanych w Excelu. Tworzenie i modyfikacja wykresów. Tabele przestawne.

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne: konsultacje, praca nad projektem, praca nad wystąpieniem, praca nad literaturą, rozwiązywanie zadań domowych, dyskusje w grupach problemowych, burza mózgów - zgodnie z koncepcją projektowania uniwersalnego w edukacji.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 11:30 - 13:00, sala 1014
Justyna Makowska 13/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Matematyki i Wydziału Informatyki - Kampus
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-5 (2023-11-21)