Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Lektorat języka obcego 3 360-MS1-2LJO3
Lektorat (LEK) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

English File 3rd edition advanced Christina Latham-Koenig, Clive Oxenden Student's Book ; Workbook (OUP,2015)

English File 4th edition upper-intermediate Christina Latham-Koenig, Clive Oxenden, Kate Chomacki Student's Book ; Workbook (OUP,2020)

English File 3rd edition upper-intermediate Christina Latham-Koenig, Clive Oxenden Student's Book ; Workbook (OUP,2014)

English File 4th edition intermediate plus Christina Latham-Koenig, Clive Oxenden, Kate Chomacki Student's Book ; Workbook (OUP,2020)

English File 3rd edition intermediate plus Christina Latham-Koenig, Clive Oxenden Student's Book ; Workbook (OUP,2014)

English for Mathematics - Anna Krukiewicz-Gacek, Agnieszka Trzaska, AGH

English Grammar in Use upper-intermediate - Raymond Murphy

Destination C1&C2 Grammar & Vocabulary - Malcolm Mann, Steve Taylore-Knowles

www.ling.pl

www. TED.com

lingua.com

www.breakingnewsenglish.com

autorskie materiały prowadzącego

kurzgesagt

Efekty uczenia się:

KA6_UK1

Posługuje się terminologią matematyczną w języku obcym na poziomie B2.

KA6_UO2

Potrafi współpracować w grupie realizując wspólne projekty.

KA6_UU1 Rozumie potrzebę podnoszenia swoich umiejętności i

kwalifikacji.

KA6_KK1 Starannie określa priorytety i kolejność swoich działań.

KA6_KO1 Wykazuje odpowiednią postawę niezbędną

do podjęcia praktycznej aktywności w społeczeństwie informacyjnym.

Metody i kryteria oceniania:

Metody dydaktyczne: Stosowane metody dydaktyczne: konsultacje, praca nad literaturą, rozwiązywanie zadań domowych, dyskusje w grupach problemowych. Lektorat prowadzony jest w formie praktycznych ćwiczeń wszystkich sprawności językowych: mówienie, pisanie,czytanie,słuchanie.

Wiedza sprawdzana jest w formie testów pisemnych, wypracowań pisemnych oraz na podstawie prezentacji z wybranej dziedziny informatyki z użyciem języka obcego .

Forma zaliczenia przedmiotu: zaliczenie na ocenę

Egzamin po 4 semestrze

Obecność na zajęciach (dopuszczalne są 2 nieobecności w semestrze bez obowiązku odpracowania), przygotowanie do zajęć i aktywność; zaliczenie na ocenę minimum dostateczną testów kontrolnych; praca pisemna, prezentacja ustna, kolokwium, samoocena efektów kształcenia, referat, rozwiązywanie zadań.

Obowiązujące kryteria ocen na lektoracie:

100% - 91% - bardzo dobry (5.0)

90% - 81% - dobry plus (4.5)

80% - 71% - dobry (4.0)

70% - 61% - dostateczny plus (3.5)

60% - 51% - dostateczny (3.0)

50% - 0% - niedostateczny (2.0)

Zakres tematów:

Zrównoważony rozwój w perspektywie środowiska, ekonomii i dobrostanu człowieka.

Pogoda i środowisko

Emocje, stres

Media, muzyka,sztuka

Biznes, reklama, finanse

Nauka, słynni naukowcy

Zaawansowana terminologia ekonometryczna i matematyczna

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia, konsultacje, praca nad literaturą, rozwiązywanie zadań domowych, dyskusje w grupach problemowych. Praktyczne ćwiczenia wszystkich sprawności językowych: mówienie, pisanie, słuchanie, czytanie.

W okresie od 7 stycznia do 6 lutego 2023 zajęcia dydaktyczne odbywają się z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość przy użyciu platformy edUPortal w formie synchronicznej.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 9:45 - 11:15, sala 3002
Anna Hlebowicz-Kozioł 3/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Matematyki i Instytutu Informatyki - Kampus
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)