Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmiot do wyboru - Technologie fitoremediacyjne 320-BS2-2PDW2
Konwersatorium (KON) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

podręczniki akademickie i artykuły przeglądowe i oryginalne na temat fitoremediacji

Kacprzak M, Fijałkowski K. Fitoremediacja. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2020

Kononowicz AK, Macioszek VK. Fitoremediacja. w: Biotechnologia Roślin: Nowa Biotechnologia, S. Malepszy (red.). Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009, 581-607.

Macioszek VK, Gizińska E, Kononowicz AK, Praktyki fitoremediacyjne, [W:] Zastosowanie roślin w naukach medycznych i przyrodniczych, red. M. Janiszewska, Wydawnictwo Naukowe TYGIEL, Lublin 2020, s. 104-124.

Gawroński S.W. Greger M., Gawrońska 2011. Plant taxonomy in metal phytoremediation. In: Eds. Sherameti I., Varma A. 2011. Detoxification of Heavy Metals, Springer-Verlag: 91-110.

Gawroński S.W. 2011. Fitoremediacja terenów zurbanizowanych jako środek poprawy jakości życia. In: Zielone strategie na rzecz środowiska. Arti Grafiche La Torre:137-149.

Efekty uczenia się:

Student potrafi korzystając z różnych baz danych dobierać literaturę naukową polsko- i obcojęzyczną właściwie do postawionych zadań, uzyskane informacje syntetyzować i poddawać krytycznej analizie (KA7_UW5)

Metody i kryteria oceniania:

Przygotowanie i przedstawienie przez studenta prezentacji multimedialnej na wybrany z listy temat ściśle powiązany z przedmiotem (konwersatorium)

Kryteria oceny pisemnych prac zaliczeniowych zgodnie z kryteriami określonymi w §23 ust. 6 Regulaminu Studiów Uniwersytetu w Białymstoku przyjętego Uchwałą nr 2527 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 26 czerwca 2019 roku.

Zakres tematów:

Ponad 20 tematów do wyboru do przygotowania prezentacji powiązanych z tematyką wykładów. Prezentacje wykonywane na podstawie samodzielnie wyszukanej literatury polsko- i anglojęzycznej na dostępnych platformach ResearchGate oraz w e-zasobach biblioteki UwB.

Metody dydaktyczne:

prezentacja multimedialna, dyskusja

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 8:15 - 9:45, sala 1027
Violetta Macioszek 8/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydział Biologii - Kampus
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)