Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Programowanie w Internecie 400-IS1-2PIN
Projekt (PROJ) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: https://sites.google.com/site/kzcwiczeniauwb/
Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

1. L. Welling, L. Thomson. PHP i MySQL: tworzenie stron WWW, Helion, 2009.

2. E. Castro. Perl i CGI : nauka pisania skryptów, Mikom, Warszawa 2003.

3. T. Skaraczyński, A. Zoła. PHP5 : programowanie z wykorzystaniem Symfony, CakePHP, Zend Framework, Helion, 2010.

4. L. Ullman. E-commerce. Genialnie proste tworzenie serwisów w PHP i MySQL, Helion, 2011.

5. Dokumentacja: PHP https://php.net/, MySQL https://dev.mysql.com/doc/ , Java https://docs.oracle.com/en/java/ , Perl https://perldoc.perl.org/, Apache https://httpd.apache.org/docs/, WordPress https://developer.wordpress.org/, Symfony https://symfony.com/doc, CakePHP https://book.cakephp.org/, Zend Framework https://framework.zend.com/learn

Efekty uczenia się:

Potrafi zastosować podstawowe technologie tworzenia interaktywnych aplikacji WWW: KP6_UW4, KP6_UW6, KP6_UW11, KP6_UW14

Potrafi wykorzystać dodatkowe biblioteki oraz narzędzia do tworzenie aplikacji WWW: KP6_UW4, KP6_UW6, KP6_UW11, KP6_UW14, KP6_UU2

Potrafi posługiwać się dokumentacją w oparciu o terminologię w języku angielskim: KP6_UK1

Potrafi określić priorytety określonego zadania: KP6_KK1

Weryfikacja wszystkich efektów na podstawie opracowanego zadania projektowego.

Metody i kryteria oceniania:

Celem projektu jest stworzenie aplikacji/strony WWW, która rozwiązuje wybrany problem IT (np system rezerwacji biletów, symulator instrumentu muzycznego, prymitywna gra) Student ma zaliczyć kilka etapów (kamieni milowych projektu):

1. Ustala problematykę oraz tytuł strony/aplikacji

2. Formułuje wymagania do strony/aplikacji

3. Przedstawia wstępną wersję strony/aplikacji

4. Prezentuje ostateczną wersję strony/aplikacji

Jeżeli projekt jest bardziej złożony możliwa jest praca w grupie projektowej składającej się z maksymalnie 3 osób.

Dopuszczalna jest 1 nieusprawiedliwiona nieobecność na 15 godzin projektu. Nieobecności przekraczające dopuszczalny limit, powinny być zaliczone na konsultacjach.

Ostateczna ocena jest średnią arytmetyczną z ocen etapów 2-4. Student zalicza projekt jeżeli ocena jest nie mniejsza niż 3.

Ocena etapu:

5 (co najmniej 91% wykonania)

4,5 (co najmniej 81% wykonania)

4 (co najmniej 71% wykonania)

3,5 (co najmniej 61% wykonania)

3 (co najmniej 51% wykonania)

2 (poniżej 51% wykonania)

Metody dydaktyczne:

Projekt, burza muzgów

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy piątek, 10:10 - 11:40, sala 405
Kamil Ząbkiewicz 15/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego w Wilnie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)