Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Systemy informatyczne w zarządzaniu przedsiębiorstwami 400-IS1-2SIZ
Laboratorium (LAB) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa

1. Arkadiusz Januszewski. Funkcjonalność informatycznych systemów zarządzania. Tom 1. Zintegrowane systemy transakcyjne.

Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa 2011, 384 p.

2. Arkadiusz Januszewski. Funkcjonalność informatycznych systemów zarządzania. Tom 2. Systemy Business Intelligence. Wydawnictwo

naukowe PWN, Warszawa 2008, 250 p.

3. Jerzy Surma. Business Inetlligence. Systemy wspomagania decyzji biznesowych. Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa 2009, 141 p

Literatura pomocnicza

System zarządzania biznesem dla dużych i średnich przedsiębiorstw. https://contourenterprise.lt/pamokos/intro/apie-contour-enterprise/?show=1

Efekty uczenia się:

Wiedza, absolwent zna i rozumie:

KP6_WK2 podstawową wiedzę dotyczącą prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej,

KP6_UW16 praktycznie stosować podstawową wiedzę dotyczącą prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej,

KP6_UK1 posługiwać się terminologią informatyczną (z uwzględnieniem czytania dokumentacji) w języku angielskim,

KP6_UK2 przygotować opracowanie zagadnień informatycznych oraz zaprezentować je.

Kompetencje społeczne, absolwent jest gotów do:

KP6_KK1 starannego określania priorytetów i ustalania właściwej kolejności podejmowanych działań,

KP6_KO1 do przyjęcia kreatywnej i innowacyjnej postawy niezbędnej do podjęcia praktycznej aktywności w społeczeństwie informacyjnym

Sposób weryfikacji - zaliczenie przedmiotu

Metody i kryteria oceniania:

Forma zaliczenia przedmiotu - zaliczenie na ocenę.

Prace laboratoryjne są oceniane jako wynik średniej arytmetycznej wszystkich prac semestrowych. Każda praca oceniana jako

5 (co najmniej 91% wykonania)

4,5 (co najmniej 81% wykonania)

4 (co najmniej 71% wykonania)

3,5 (co najmniej 61% wykonania)

3 (co najmniej 51% wykonania)

2 (poniżej 51% wykonania)

Warunek zaliczenia prac laboratoryjnych - wartość średnia jest 3 lub większa

Limit dopuszczalnych nieobecności - 5

Zakres tematów:

1. Zapoznanie się z istniejącymi na rynku litewskim systemami zarządzania przedsiębiorstwem (SZP) i ich funkcjami. Kryteria wyboru SZP.

2. moduł SZP zarządzania relacjami z klientem;

3. moduł SZP zarządzania łańcuchem dostaw

4. moduł SZP zarządzania cyklem życia produktu

5. moduł SZP inteligencji biznesowej.

6. SZP pracujące jako SaaS

Metody dydaktyczne:

Analiza studiów przypadku, konsultacja, prace laboratoryjne.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co drugi poniedziałek (parzyste), 15:10 - 16:40, sala 407
Germanas Budnikas 14/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego w Wilnie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)