Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Programowanie 2 410-KS1-2PRO3
Laboratorium (LAB) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Mark Lutz, Python. Wprowadzenie. Helion 2011

2. Thomas H. Cormen, Algorytmy bez tajemnic, Helion 2013

3. Mark Summerfield, Python 3. Kompletne wprowadzenie do programowania. Wydanie II, Helion 2010

Literatura uzupełniająca:

1. Wybrane materiały zawarte na stronie: https://www.python.org

Efekty uczenia się:

Zna podstawy techniki programowania na przykładzie Pythona (weryfikacja: kontrola pracy studenta podczas zajęć, kolokwium).

Zna algorytmy i potrafi opisać strukturę danych (kontrola pracy studenta podczas zajęć, kolokwium).

Potrafi uruchomić i testować napisany samodzielnie program, kod. (kontrola pracy studenta podczas zajęć, kolokwium).

Potrafi przeanalizować algorytm i zapisać go w Pythonie (weryfikacja: kontrola pracy studenta podczas zajęć, kolokwium).

Jest kreatywny w zakresie tworzenia i używania narzędzi Pythona (weryfikacja: kontrola pracy studenta podczas zajęć).

Potrafi pracować zespołowo oraz zdaje sprawę z konieczności systematycznej pracy nad projektami (weryfikacja: kontrola pracy studenta podczas zajęć).

Metody i kryteria oceniania:

Metody poszukujące, tj. problemowa, sytuacyjna, giełda pomysłów, laboratorium, konsultacje

Zakres tematów:

1. Funkcje.

2. Moduły.

3. Operacje na ścieżkach i katalogach.

4. Pliki.

5. Klasy.

6. Dziedziczenie.

7. Zastosowanie języka Python do rozwiązywania problemów rzeczywistych.

Metody dydaktyczne:

Forma zaliczenia przedmiotu: zaliczenie na ocenę.

Warunki zaliczenia przedmiotu:

a. uzyskanie co najmniej 51% pkt z kolokwium końcowego;

b. ocena może zostać podniesiona o 0.5 oceny ostatecznej z przedmiotu w przypadku dużej aktywności studenta.

Skala ocen zgodna z par. 23 ust. 6 Regulaminu studiów UwB.

4 godzin zajęć nieusprawiedliwionych może stanowić podstawę do niezaliczenia przedmiotu.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy piątek, 11:30 - 13:00, sala 1004
Jarosław Kotowicz 9/ szczegóły
2 każdy wtorek, 16:45 - 18:15, sala 1004
Jarosław Kotowicz 10/ szczegóły
3 każdy piątek, 8:00 - 9:30, sala 1004
Jarosław Kotowicz 9/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Matematyki i Wydziału Informatyki - Kampus
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)