Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Retrosynteza i synteza organiczna 310-CS2-1PDWII-25
Wykład (WYK) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

1. Nicolaou, K., C.; Sorensen, E., J. Classics in Total Synthesis, Wiley-VCH: Weinheim, (1996)

2. Nicolaou, K., C.; Snyder, S., A. Classics in Total Synthesis II, Wiley-VCH: Weinheim, (2003)

3. Corey, E., J.; Cheng, X.-M. The Logic of Chemical Synthesis, Wiley: New York, (1989)

4. Warren, S. Organic Synthesis: The Disconnection Approach, Wiley: New York, (1982); Warren, S. Workbook for Organic Synthesis: The Disconnection Approach, Wiley: New York, (1982)

5. Fuhrhop, J.-H.; Li, G. Organic Synthesis, Wiley-VCH: Weinheim, (2003)

6. Fuhrhop, J.-H.; Penzlin, G. Organic Synthesis, 2nd ed. VCH: Weinheim, (1994)

Efekty uczenia się:

Student prezentuje rozszerzona wiedzę w zakresie chemii oraz pogłębioną wiedzę z zakresu danej specjalizacji KA7_WG1

Student wyjaśnia budowę, właściwości i metody otrzymywania związków chemicznych w oparciu o rozszerzoną wiedzę z zakresu chemii KA7_WG2

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem uzyskania zaliczenia jest obecność na wykładach oraz końcowe zaliczenie w formie dostosowanej do poziomu studentów.

Kryteria oceniania zgodnie z przyjętym regulaminem studiów.

Zakres tematów:

1. Wstęp: Pojęcia podstawowe; Koncepcje; Cele; Nazewnictwo; Metody; Historia i Znaczenie.

2. Retrosynteza i synteza oraz ich narzędzia

a) Metody budowy szkieletu węglowego (Polar C-C forming Rxns in Synthesis)

b) Metody rodnikowe, katalizowane kompleksami metali przejściowych

c) Manipulacja grup funkcyjnych w syntezie (Przekształcenia grup funkcyjnych, FGI, FGA, FGR)

3. Praktyczne aspekty planowania i wykonania syntezy;

4. Kontrolowanie selektywności, zielona chemia a synteza, problemy powiększania skali

Metody dydaktyczne:

wykład, wykład konwersatoryjny, konsultacje objaśniające

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 9:45 - 11:15, sala 2001
Ryszard Łaźny 6/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Chemii i Wydziału Stosunków Międzynarodowych - Kampus
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)