Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium - Kryminalistyczne aspekty przestępczości 370-KN1-3SEMKM
Seminarium (SEM) Rok akademicki 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 32
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Właściwa dla całego przedmiotu (wskazana w części A).

Podręczniki kierunkowe z zakresu kryminologii i kryminalistyki.

Komentarze do kodeksu karnego.

Wskazówki dotyczące pisania prac magisterskich w Zakładzie Prawa Karnego i Kryminologii

Efekty uczenia się:

Wiedza: absolwent:

K_W11 - zna metody, techniki narzędzia badań społecznych - sposób weryfikacji: przygotowanie fragmentów i całości pracy magisterskiej, dyskusja na zajęciach lub formie zdalnej, synchronicznej lub asynchronicznej.

K_W14 -zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu prawa własności intelektualnej - sposób weryfikacji: przygotowanie fragmentów i całości pracy magisterskiej, dyskusja na zajęciach lub formie zdalnej, synchronicznej lub asynchronicznej.

Umiejętności: absolwent:

K_U05 - posiada umiejętność krytycznej oceny treści zawartych w źródłach informacji - sposób weryfikacji: przygotowanie fragmentów i całości pracy magisterskiej, dyskusja na zajęciach lub formie zdalnej, synchronicznej lub asynchronicznej.

K_U09 - ma umiejętność diagnozowania i interpretowania zjawisk społecznych pod względem prawnym, etycznym i socjologicznym - sposób weryfikacji: przygotowanie fragmentów i całości pracy magisterskiej, dyskusja na zajęciach lub formie zdalnej, synchronicznej lub asynchronicznej.

K_U10 - potrafi stawiać problemy badawcze i z wykorzystaniem odpowiednich metod je rozwiązywać - sposób weryfikacji: przygotowanie fragmentów i całości pracy magisterskiej, dyskusja na zajęciach lub formie zdalnej, synchronicznej lub asynchronicznej.

K_U15 - potrafi zareagować opracowanie pisemne oraz przygotować wystąpienie ustne z zakresu przedmiotów studiowanego kierunku - sposób weryfikacji: przygotowanie fragmentów i całości pracy magisterskiej, dyskusja na zajęciach lub formie zdalnej, synchronicznej lub asynchronicznej.

Kompetencje: absolwent:

K_K02 - potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role - sposób weryfikacji: przygotowanie fragmentów i całości pracy magisterskiej, dyskusja na zajęciach lub formie zdalnej, synchronicznej lub asynchronicznej.

K_K06 - potrafi samodzielnie uzupełniać nabytą wiedzę i umiejętności, a także rozwijać je interdyscyplinarnie - sposób weryfikacji: przygotowanie fragmentów i całości pracy magisterskiej, dyskusja na zajęciach lub formie zdalnej, synchronicznej lub asynchronicznej.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena zostanie wystawiona na podstawie gotowej pracy licencjackiej przygotowanej na podstawie przekazanych kryteriów w ramach zajęć proseminaryjnych i seminaryjnych oraz zgodnie ze Wskazówkami dotyczącymi pisania prac magisterskich w Katedrze Prawa Karnego i Kryminologii i jej akceptacji przez Promotora, a także aktywności podczas zajęć stacjonarnych, zdalnych zajęć synchronicznych lub asynchronicznych.

Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Nieobecność jest zaliczana na podczas konsultacji osoby prowadzącej proseminarium, liczba godzin nieobecności kwalifikującej się do niezaliczenia przedmiotu: 4.

Analogicznie odrabiane jest niewykonanie zdań w ramach zajęć asynchronicznych.

Zakres tematów:

1. Omówienie kwerendy bibliotecznej

2. Omówienie kwestii metodologicznych

3. Omówienie wstępnej koncepcji pracy

4. Dyskusja nad problemami wynikającymi z rozważań zawartych w poszczególnych rozdziałach pracy na seminarium lub na podstawie wymiany maili.

Metody dydaktyczne:

Analiza literatury przedmiotu, analiza literatury orzecznictwa, przygotowanie fragmentów pracy licencjackiej, dyskusja w trakcie seminarium lub zdalnie, przygotowanie całości pracy magisterskiej, korespondencja mailowa, konsultacje, zajęcia zdalne synchroniczne, zajęcia zdalne asynchroniczne.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Wojciech Filipkowski 14/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-2 (2023-09-20)