Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo rodzinne i opiekuńcze 370-KS1-3PRD
Wykład (WYK) Rok akademicki 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Taka, jak w części A sylabusa

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- student ma wiedzę na temat podstawowych instytucji prawa rodzinnego i opiekuńczego

weryfikacja: obserwacja ciągła podczas zajęć stacjonarnych, aktywność na zajęciach stacjonarnych i on line, testy

- student uświadamia sobie źródła zagrożeń stosunków rodzinnych zjawiskami patologicznymi

weryfikacja: obserwacja ciągła podczas zajęć stacjonarnych, aktywność na zajęciach stacjonarnych i on line, testy

- student rozumie znaczenie regulacji prawnorodzinnych oraz działalności orzeczniczej sądów na rzecz prawidłowego funkcjonowania stosunków rodzinnych

weryfikacja: obserwacja ciągła podczas zajęć stacjonarnych, aktywność na zajęciach stacjonarnych i on line, testy

Umiejętności:

- student posiadania umiejętność wykorzystania w praktyce zdobytej wiedzy teoretycznej z prawa rodzinnego, w szczególności w zakresie prawnej oceny wybranych przypadków,

weryfikacja: obserwacja ciągła podczas zajęć stacjonarnych, aktywność na zajęciach stacjonarnych i on line, testy

- student potrafi wskazać typy zagrożeń dla stosunków rodzinnych eliminowanych w na zasadach określonych w k.r.o. w trybie postępowania przed sądem opiekuńczym

weryfikacja: obserwacja ciągła podczas zajęć stacjonarnych, aktywność na zajęciach stacjonarnych i on line, testy

Kompetencje społeczne:

- student rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie oraz nieustannego doskonalenia swoich umiejętności, a także potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób,

weryfikacja: obserwacja ciągła podczas zajęć stacjonarnych, aktywność na zajęciach stacjonarnych i on line, testy

- student uświadamia sobie konieczność śledzenia i przyswajania najnowszych osiągnięć w interesującej go specjalności,

weryfikacja: obserwacja ciągła podczas zajęć stacjonarnych, aktywność na zajęciach stacjonarnych i on line, testy

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem podejścia do egzaminu jest zaliczenie przedmiotu. Egzamin pisemny lub ustny w sesji (w formie kazusowo-testowej). W zależności od sytuacji epidemiologicznej zastrzega się możliwość przeprowadzenia egzaminu online.

Zakres tematów:

MODUŁ I - 2 godz. stacjonarnie

Prawo rodzinne i opiekuńcze - zagadnienia wprowadzające

1. Pojęcie i przedmiot prawa rodzinnego

2. Zasady prawa rodzinnego

3. Pojęcie pokrewieństwa i powinowactwa

4. Stan cywilny

MODUŁ II - 2 godz. stacjonarnie (zdalnie)

Instytucja małżeństwa:

1. Zawarcie małżeństwa – warunki, przesłanki formalne i materialne

2. Skutki zawarcia małżeństwa

3. Przeszkody uniemożliwiające zawarcie małżeństwa

4. Ustalenie nieistnienia/istnienia małżeństwa oraz jego unieważnienie

5. Skutki prawne unieważnienia małżeństwa

MODUŁ III - 2 godz. stacjonarnie (zdalnie)

Ustanie małżeństwa

1. Śmierć, uznanie za zmarłego

2. Rozwód i separacja

3. Unieważnienie małżeństwa w prawie kanonicznym

MODUŁ IV - 2 godz. stacjonarnie (zdalnie)

1. Pochodzenie dziecka

1. Macierzyństwo

2. Ojcostwo

3. Prawo rodzinne a prokreacja medycznie wspomagana

MODUŁ V – 2 godz. e-learning

Ogólna charakterystyka zastępczego środowiska rodzinnego (zastępcza piecza rodzinna)

MODUŁ VI– 2 godz. e-learning

Obowiązek alimentacyjny

MODUŁ VII – 2 godz. e-learning

Przysposobienie, w tym zagraniczne

1 godz.: test z prawa małżeńskiego i stosunków pomiędzy rodzicami i dziećmi

Metody dydaktyczne:

wykład, konsultacje, e-learning

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 15:00 - 16:30, sala e-learning
każdy wtorek, 11:30 - 13:00, sala 307
Urszula Drozdowska 19/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Prawa
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)