Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

System opieki i wsparcia dorosłych osób z niepełnosprawnością 380-RS5-2JAC
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 10
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

1.Bąkowska M, Dembe A, Iwaniak A , Sekutowicz: K. Wspieranie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy-podręcznik dobrych praktyk. Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji, Warszawa, 2009

2. Brzezińska A, Kaczan R, Smoczyńska K. (red.), Diagnoza potrzeb i modele pomocy dla osób z ograniczeniami sprawności. Wyd. Scholar, Warszawa 2010

3. Kijak R. J. Niepełnosprawność intelektualna. Między diagnozą a działaniem, Warszawa 2013.

4. Kirenko J. Sarzyńska H. Bezrobocie. Niepełnosprawność. Potrzeby. Wyd. UMCS, Lublin 2010.

5. Kowalik S. Psychospołeczne podstawy rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Katowice, 1999.

6. Marszałek L. Systemy wsparcia społecznego w procesie rehabilitacji osób niepełnosprawnych Seminare. Poszukiwania naukowe 2009, 26, 201-213 .

7. Podgórska-Jachnik, D. Praca socjalna z osobami z niepełnosprawnością i ich rodzinami. Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich. Warszawa, 2014.

8. Sakowicz-Boboryko A.: Wspieranie rodziców w rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnością słuchową . W kręgu odpowiedzialności. Wyd. Akademickie „Żak”, Warszawa 2026.

Efekty uczenia się:

KA7_WG2-zna strukturę opieki i wsparcia ( dorosłych osób z niepełnosprawnością - ocena wypowiedzi ustnych, prezentacja,zaliczenie pisemne

KA7_WG5- zna swoiste uwarunkowania procesu planowania opieki w rodzinach generacyjnych-ocena wypowiedzi ustnych, prezentacja,zaliczenie pisemne

KA7_UW1 -- potrafi wykorzystywać i integrować wiedzę z zakresu pedagogiki specjalnej oraz powiązanych z nią dyscyplin naukowych w celu analizy problemów związanych z opieką i wparciem dorosłych osób z niepełnosprawnością-zaliczenie pisemne, ocena wypowiedzi ustnych

KA7_KK1-jest gotów do udzielania wsparcia osobom z niepełnosprawnością, kierując się uniwersalnymi zasadami i normami etycznymi oraz szacunkiem dla każdego człowieka- ocena wypowiedzi ustnych

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia jest przygotowanie projektu w postaci organizacji zajęć z elementem dyskusji kierowanej oraz aktywizacji grupy.

Kryteria oceniania:

1. Wstęp teoretyczny – 3pkt

2. Analiza przypadku – 3pkt

3. Forma aktywizacji – 3pkt

4. Dyskusja kierowana (refleksyjność zadawanych pytań)– 3pkt

5. Przygotowanie merytoryczne zespołu – 3pkt

Maksymalna liczba punktów do zdobycia: 15pkt

Punktacja:

15 pkt – 5

14 pkt – 4.5

10-11 pkt - 4

12-13 pkt – 3.5

8-9 pkt – 3

0-7 pkt - 2

Dopuszczalna jest jedna obecność nieusprawiedliwiona, każda kolejna skutkuje obniżeniem oceny końcowej o 0.5 stopnia. Nieobecności należy nadrabiać na bieżąco (do dwóch tygodni od opuszczonych zajęć) w formie ustalonej z prowadzącą. Ponad 50% nieobecności na zajęciach skutkuje niezaliczeniem przedmiotu.

Zakres tematów:

1. Zajęcia organizacyjne - wstęp do problematyki przedmiotu

2. Osoba z niepełnosprawnością – studium przypadku

3. Osoba z niepełnosprawnością – analiza systemu opieki i wsparcia w Polsce

4. Opiekun osoby niepełnosprawnej – sytuacja w Polsce

5. Instytucje pomocowe w regionie

Metody dydaktyczne:

dyskusja kierowana, studium przypadku, analiza literatury

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 8:00 - 9:30, sala A207 (cwi)
Justyna Konopelko 16/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)