Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pedagogika przedszkolna 380-DS5-2PPR
Wykład (WYK) Rok akademicki 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Leżańska, W, Płóciennik, E. (2021) Pedagogika przedszkolna z metodyką, Łódź.

Efekty uczenia się:

KA7_WG2 – Posiada wiedzę dotyczącą klasycznych i współczesnych teorii rozwoju człowieka, wychowania, uczenia się̨ i nauczania lub kształcenia oraz ich wartości aplikacyjne, a także potrafi je krytycznie oceniać i twórczo z nich korzystać.

KA7_WG3 – Wykazuje wiedzę dotyczącą współczesnych interdyscyplinarnych badań nad dzieciństwem (Childhood Studies) dotyczących zagadnienia dobrostanu dziecka.

KA7_WG7 – Dysponuje wiedzą na temat znaczenia i możliwości celowego oraz różnorodnego wykorzystania zabawy w procesie wychowywania i kształcenia dzieci.

KA7_WK3 – Posiada wiedzę dotyczącą roli nauczyciela w modelowaniu postaw i zachowań dzieci.

KA7_WK4 – Ma wiedzę na temat procesów komunikacji społecznej oraz ich prawidłowości i zakłóceń.

KA7_UO5 – Racjonalnie i zgodnie z zasadami techniki pracy umysłowej gospodaruje czasem zajęć dziecka, z poszanowaniem jego prawa do odpoczynku.

KA7_KK3 – Potrafi projektować i wdrażać działania mające na celu edukację aksjologiczną i wychowanie do wartości – wprowadzanie dzieci w świat wartości.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny obejmujący tematykę zrealizowaną w ramach przedmiotu Pedagogika przedszkolna (treść ćwiczeń i wykładów)

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie pozytywnej oceny z ćwiczeń.

Zakres tematów:

1. -2. Geneza i rozwój pedagogiki przedszkolnej. Polskie koncepcje wychowania przedszkolnego w okresie międzywojennym.

3. Teoretyczne konteksty wychowania przedszkolnego - koncepcje wychowania przedszkolnego.

4. Teoretyczne konteksty wychowania przedszkolnego - modele wychowania przedszkolnego.

5. Organizacja wychowania przedszkolnego w Polsce.

6. Funkcje i zasady wychowania przedszkolnego. Istota programów wychowania przedszkolnego.

7. Organizacyjne formy pracy z dzieckiem w przedszkolu.

Metody dydaktyczne:

Wykład, wyjaśnianie, aktywizujące (m. przypadków, dyskusja dydaktyczna związana z treścią wykładu)

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 9:45 - 11:15, sala A236 (wyk)
Elżbieta Jaszczyszyn 82/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)