Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Międzynarodowe transakcje gospodarcze 330-ES2-2LTRA
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. "Handel zagraniczny: organizacja i technika", red. nauk. J. Rymarczyk, PWE, 2017.

2. B. Stępień (red.), Handel zagraniczny. Poradnik dla praktyków, PWE, Warszawa, 2012.

Literatura uzupełniająca:

1. TT. Kaczmarek, Zarządzanie ryzykiem w handlu międzynarodowym, Difin, Warszawa 2012.

2. W. Kozioł, A. Nowak (red.), Handel zagraniczny. Perspektywa europejska, Warszawa 2011.

3. D. Marciniak-Neider, Rozliczenia międzynarodowe, PWE, Warszawa 2011.

4. Kodeks Celny Wspólnot Europejskich

5. WTO: world economic order, world trade law, P.T. Stoll, Leiden ; Boston : Martinus Nijhoff Publishers, 2006

Efekty uczenia się:

2LTRA_W01 - kolokwium

2LTRA_W02 - kolokwium

2LTRA_W03 - kolokwium

2LTRA_W04 - kolokwium

2LTRA_U01 - aktywność na zajęciach, kolokwium

2LTRA_U02 - aktywność na zajęciach, kolokwium

2LTRA_U03 - aktywność na zajęciach, kolokwium

2LTRA_K01 - aktywność na zajęciach

2LTRA_K02 - aktywność na zajęciach

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem uzyskania zaliczenia ćwiczeń jest obecność na zajęciach (dopuszczalne dwie nieobecność nieusprawiedliwione w semestrze,

nieobecności powyżej dopuszczalnej liczby powinny być zaliczone na konsultacjach), aktywność na zajęciach oraz uzyskanie pozytywnego zaliczenia kolokwium w formie pisemnej, tj. uzyskanie co najmniej 51% punktów.

Zakres tematów:

1. Rodzaje i znaczenie międzynarodowych transakcji gospodarczych

2. Struktura i równowaga bilansu płatniczego

3. Kurs walutowy i rynek walutowy oraz ich rola w obsłudze międzynarodowych transakcji gospodarczych

4. Formy międzynarodowych obrotów handlowych

5. Rozliczenia międzynarodowe

6. Zwyczaje, uzanse i formuły handlowe

7. Kontrakt handlowy oraz proces jego realizacji

8. Dokumenty w handlu zagranicznym

9. Zarządzanie ryzykiem w transakcjach handlu zagranicznego

10. Rozstrzyganie sporów w obrocie międzynarodowym

11. Polityka handlowa Unii Europejskiej

12. Wspólnotowe prawo celne (Wspólnotowy Kodeks Celny, Wspólna Taryfa Celna): przeznaczenie celne, procedury celne

Metody dydaktyczne:

Rozwiązywanie zadań liczbowych i problemowych, case'ów, dyskusja, praca w grupach.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
4 każda środa, 16:45 - 18:15, sala 205
Patrycja Łapińska 18/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Wydziału Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)