Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Technologie informacyjne I 330-MS1-1TEI1
Wykład (WYK) Rok akademicki 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. P. Rudnicka, Gotowość wobec technologii, Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2021

2. M. Pańkowska (eds.), Economics and management in information technology context, Katowice, Publishing House of the University of Economics, 2017

3. J. Lambert, S. Lambert, Microsoft Word 2016 Step by Step, Microsoft Press, 2015.

4. J. Walkenbach, Excel 2016 PL. Biblia, Helion, Gliwice 2016.

5. https://support.microsoft.com/

Literatura uzupełniająca:

1. S. Freund, J. Starks, E. Schmieder, Shelly Cashman Series (R) Microsoft (R) Office 365 & Excel 2016: Comprehensive, Cengage

2. Siemieniuk N., Michalczuk G. (red.), Technologie informacyjne w zarządzaniu organizacjami, Wydawnictwa UwB, Białystok 2012

Efekty uczenia się:

WIEDZA

1TEI1_WK1: zaliczenie w formie testu

Metody i kryteria oceniania:

Formy zaliczenia przedmiotu: zaliczenie na ocenę

Forma przewidziana do ich weryfikacji to: zaliczenie w formie testu, pytania zamknięte i otwarte (zalicza min. 51% ogólnej ilości punktów)

Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia wykładu jest osiągnięcie efektów uczenia się założonych do realizacji w ramach ćwiczeń.

Zakres tematów:

Wprowadzenie do zagadnień z technologii informacyjnych

Podstawowe operacje w edytorze tekstu

Obiekty graficzne w edytorze tekstu

Równanie,

Praca z długim dokumentem (automatyzacja pracy)

Wprowadzenie do zagadnień arkusza kalkulacyjnego

Analiza danych w arkuszu kalkulacyjnym

Wybrane funkcje arkusza kalkulacyjnego

Metody dydaktyczne:

- wykład prowadzony z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania, z elementami dyskusji

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 13:15 - 14:45, sala 132
Agnieszka Zalewska-Bochenko 16/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Wydziału Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)