Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Polityka społeczna i gospodarcza 330-EN1-3PSG
Wykład (WYK) Rok akademicki 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 18
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. J. Kaja, Polityka gospodarcza. Wstęp do teorii, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2014.

2. Polityka gospodarcza, red. B. Winiarski, PWN, Warszawa 2012.

3. Współczesna polityka gospodarcza, red. A. Kosztowniak, M. Sobol, CeDeWu.pl, Warszawa 2016.

Literatura dodatkowa:

1. N. Acocella, G. Di Bartolomeo, A. Hughes Hallett, Macroeconomic paradigms and economic policy : from the Great Depression to the

Great Recession, Cambridge University Press, 2016.

2. A. Benassy-Quere, et al., Economic Policy, Theory and Practise, Oxford University Press, 2010.

3. Polityka gospodarcza, red. H. Ćwikliński, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2004.

4. Polityka ekonomiczna: fakty, tendencje, dylematy, red. R. Horodeński, WSE, Białystok 2004.

Efekty uczenia się:

3PSG_W01 - egzamin pisemny

3PSG_W02 - egzamin pisemny

3PSG_W03 - egzamin pisemny

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia wykładu jest osiągniecie założonych efektów uczenia się. Forma przewidziana do ich weryfikacji, to: egzamin pisemny (20 pytań testowych po 1 pkt za pytanie i 3 pytania opisowe po 5 pkt za pytanie, łącznie 35 pkt).

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest osiągniecie efektów uczenia się założonych do realizacji w ramach ćwiczeń.

Zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego istnieje możliwość ustalenia z prowadzącym formy egzaminu uwzględniając osoby ze szczególnymi potrzebami.

Skala ocen:

0-17 punktów - 2,0

18-21 punktów - 3,0

22-24 punktów - 3,5

25-28 punktów - 4,0

29-32 punktów - 4,5

33-35 punktów - 5,0

Zakres tematów:

Wprowadzenie do polityki gospodarczej

Podstawowe założenia gospodarki rynkowej

Polityka wobec wzrostu gospodarczego

Polityka fiskalno-budżetowa

Polityka pieniężno-kredytowa i antyinflacyjna

Polityka cenowo-dochodowa

Polityka rynku pracy

Polityka współpracy gospodarczej z zagranicą

Polityka regionalna

Polityki sektorowe

Wybrane kwestie polityki społecznej (polityka rodzinna, ludnościowa, mieszkaniowa, zabezpieczenia społecznego)

Metody dydaktyczne:

Wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej, dyskusja, analiza danych statystycznych .

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co druga niedziela (nieparzyste), 11:40 - 13:25, sala 302
Paweł Piątkowski 48/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Wydziału Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)