Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zarządzanie 330-ES1-1PZA
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Podstawowa:

1. Griffin R. W. Podstawy zarządzania organizacjami. PWN, Warszawa 2017

2. Koźmiński A. K., Piotrowski W. [red.]: Zarządzanie. Teoria i praktyka. PWN, Warszawa 2013

3. Romanowska M. [red.]: Podstawy organizacji i zarządzania, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2001,

Uzupełniająca:

Stoner J. A. F., Freeman R. E., Gilbert R., Kierowanie. PWE, Warszawa 2011

Efekty uczenia się:

PZA_U01 - studia przypadków, dyskusja, kolokwium

PZA_U02 - studia przypadków, dyskusja, kolokwium

PZA_U03 - studia przypadków, dyskusja, zadania grupowe

PZA_K01 - studia przypadków, dyskusja, zadania grupowe

Metody i kryteria oceniania:

Ogólne warunki określa Regulamin studiów Uniwersytetu w Białymstoku (Załącznik do Obwieszczenia nr 6/2022 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 7 grudnia 2022 r.)

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest osiągniecie założonych efektów uczenia się. Forma przewidziana do ich weryfikacji, to: Zadania grupowe, studia przypadków oraz dyskusja, kolokwium.

Podstawą zaliczenia ćwiczeń jest 50% oceny - zadania robione podczas zajęć, w grupach lub indywidualnie, case study, dyskusja część uważa się za zaliczoną przy uzyskaniu min. 51% punktów możliwych do zdobycia; 50% oceny - kolokwium, kolokwium uważa się za zaliczone przy uzyskaniu min 51% poprawnych odpowiedzi.

Nieobecności na ćwiczeniach

- dopuszczalna jest jedna nieusprawiedliwiona nieobecność na ćwiczeniach (2 godz. dydaktyczne); nieobecności przekraczające dopuszczalny limit powinny być zaliczane na konsultacjach;

- więcej niż 50% nieusprawiedliwionych i nieodrobionych nieobecności na ćwiczeniach kwalifikuje do niezaliczenia przedmiotu.

Zakres tematów:

Tematyka przedmiotu:

1. Istota i zakres zarządzania

2. Role i umiejętności menedżera w organizacji

3. Planowanie w organizacji

4. Struktury organizacyjne

5. Przywództwo i władza w organizacji

6. Motywowanie

7. Kontrolowanie w organizacji.

Metody dydaktyczne:

Zadania grupowe, studia przypadków oraz dyskusja, kolokwium.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 16:45 - 18:15, sala 317
Anna Szafranek 22/23 szczegóły
2 każdy wtorek, 18:30 - 20:00, sala 317
Anna Szafranek 26/ szczegóły
3 każdy poniedziałek, 16:45 - 18:15, sala 318
Monika Garwolińska 17/ szczegóły
4 każdy poniedziałek, 13:15 - 14:45, sala 318
Monika Garwolińska 25/ szczegóły
5 każdy poniedziałek, 15:00 - 16:30, sala 318
Monika Garwolińska 16/ szczegóły
6 każdy poniedziałek, 18:30 - 20:00, sala 318
Monika Garwolińska 25/ szczegóły
7 co drugi wtorek (nieparzyste), 13:15 - 14:45, sala 205
Aleksandra Kopko 24/ szczegóły
8 co drugi wtorek (parzyste), 13:15 - 14:45, sala 205
Aleksandra Kopko 17/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Wydziału Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)