Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium dyplomowe cz. 2 330-ES1-3XSED2
Seminarium (SEM) Rok akademicki 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

1.J. Sztumski, Janusz, Wstęp do metod i technik badań społecznych, Wyd. Śląsk, Katowice 2020.

2. J. Majchrzak, T. Mendel, Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych, Wyd. UE w Poznaniu, Poznań 2009.

3. A. Dudziak, A. Żejmo, Redagowanie prac dyplomowych. Wskazówki metodyczne dla studentów, Wyd. Difin, Warszawa 2008.

Literatura uzupełniająca:

1. S. Nowak, Metodologia badań społecznych, PWN, Warszawa 2012.

2. R. Zenderowski, Praca magisterska, licencjat. Krótki przewodnik po metodologii pisania i obrony pracy dyplomowej, Wyd. CeDeWu, Warszawa 2009.

3. R. Wojciechowska, Przewodnik metodyczny pisania pracy dyplomowej, Wyd. Difin, Warszawa 2010.

4. K. Wójcik, Piszę akademicką pracę promocyjną - licencjacką, magisterską, doktorską, Wyd. Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa 2012.

Efekty uczenia się:

Wiedza

3XSED2_W01 Dyskusja i obserwacja na seminarium; opracowanie tekstu naukowego z zachowaniem zasad etyki

3XSED2_W02 Dyskusja i obserwacja na seminarium; opracowanie tekstu naukowego z zachowaniem zasad etyki

3XSED2_W03 Dyskusja i obserwacja na seminarium; opracowanie tekstu naukowego z zachowaniem zasad etyki

3XSED2_W04 Dyskusja i obserwacja na seminarium; opracowanie tekstu naukowego z zachowaniem zasad etyki

Umiejętności:

3XSED2_U01 Dyskusja i obserwacja na seminarium; opracowanie tekstu naukowego z zachowaniem zasad etyki

3XSED2_U02 Dyskusja i obserwacja na seminarium; opracowanie tekstu naukowego z zachowaniem zasad etyki

3XSED2_U03 Dyskusja i obserwacja na seminarium; opracowanie tekstu naukowego z zachowaniem zasad etyki

3XSED2_U04 Dyskusja i obserwacja na seminarium; opracowanie tekstu naukowego z zachowaniem zasad etyki

Kompetencje społeczne:

3XSED2_K01 Dyskusja i obserwacja na seminarium; opracowanie tekstu naukowego z zachowaniem zasad etyki

3XSED2_K02 Dyskusja i obserwacja na seminarium; opracowanie tekstu naukowego z zachowaniem zasad etyki

3XSED2_K03 Dyskusja i obserwacja na seminarium; opracowanie tekstu naukowego z zachowaniem zasad etyki

Metody i kryteria oceniania:

Ogólna forma zaliczenia seminarium: Złożenie i zaakceptowanie przez promotora w systemie APD całej pracy dyplomowej.

Ogólne warunki określa rozdział XI Regulamin studiów Uniwersytetu w Białymstoku (Obwieszczenie nr 3/2020 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 1 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały nr 2424 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie Regulaminu studiów Uniwersytetu w Białymstoku).

Dopuszczalne dwie nieobecności na seminarium.

Zakres tematów:

1. Opracowanie i dyskusja nad narzędziami badawczymi służącymi przygotowaniu empirycznej części pracy.

2. Prezentacja i ocena zebranych materiałów, niezbędnych do konstrukcji empirycznej części pracy.

3. Przegląd wyników i dyskusja nad rezultatami prowadzonych analiz empirycznych.

3. Sformułowanie i prezentacja zasadniczej empirycznej części pracy.

4. Prezentacja całościowa ostatecznej wersji pracy licencjackiej.

5. Omówienie przebiegu egzaminu dyplomowego.

Metody dydaktyczne:

Zajęcia w formie konwersatorium, prezentacje poszczególnych rozdziałów pracy, dyskusja nad określonymi problemami.

W okresie od 7 stycznia do 6 lutego 2023 r. zajęcia dydaktyczne odbywają się z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość przy użyciu platformy edUPortal.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Grażyna Michalczuk 13/12 szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Dorota Wyszkowska 10/ szczegóły
3 (brak danych), (sala nieznana)
Henryk Wnorowski 11/ szczegóły
4 (brak danych), (sala nieznana)
Barbara Roszkowska-Mądra 10/ szczegóły
5 (brak danych), (sala nieznana)
Artur Bołtromiuk 10/ szczegóły
6 (brak danych), (sala nieznana)
Tadeusz Truskolaski 11/ szczegóły
7 (brak danych), (sala nieznana)
Robert Ciborowski 10/ szczegóły
8 (brak danych), (sala nieznana)
Marek Proniewski 14/ szczegóły
9 (brak danych), (sala nieznana)
Ewa Gruszewska 12/ szczegóły
10 (brak danych), (sala nieznana)
Anna Gardocka-Jałowiec 14/ szczegóły
11 (brak danych), (sala nieznana)
Dariusz Kiełczewski 12/ szczegóły
12 (brak danych), (sala nieznana)
Barbara Roszkowska-Mądra 11/ szczegóły
13 (brak danych), (sala nieznana)
Iwona Skrodzka 12/ szczegóły
14 (brak danych), (sala nieznana)
Jerzy Grabowiecki 12/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-2 (2023-09-20)