Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Chemia nieorganiczna zaawansowana 310-CS2-1CNOZ
Laboratorium (LAB) Rok akademicki 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

1. Bielański A. 1994. Podstawy chemii nieorganicznej, PWN, Warszawa

2. Woollins J.D. 1994. Inorganic Experyments, Weinheim, New York

3. Z.S. Szmal, T. Lipiec, 1996, Chemia analityczna z elementai analizy instrumentalnej, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa

4. S.F.A. Kettle 1999. Fizyczna chemia nieorganiczna na przykładzie chemii koordynacyjnej PWN Warszawa.

Efekty uczenia się:

1.Student posiada rozszerzoną wiedzę dotyczącą elektrochemii związków nieorganicznych i organicznych - KP7_WG1 – zaliczenie pisemne

2. Student posiada wiedzę na temat podstawowych technik elektrochemicznych – KP7_ WG2 – zaliczenie pisemne

3. Student potrafi zastosować wybrane techniki w celu oznaczenia badanych związków - KP7_ WG2 – zaliczenie pisemne

4. Student potrafi samodzielnie zaplanować i opracować wyniki z przeprowadzonych badań chemicznych - KP7_UW6 – sprawozdania

5. Student potrafi pracować w zespole przyjmując w nim różne role, weryfikować i respektować zdanie innych członków zespołu oraz jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo pracy własnej i innych – KP7_KO2 – obserwacja na zajęciach.

Metody i kryteria oceniania:

Warunki zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych – obecność na zajęciach obowiązkowa, wykonanie wszystkich ćwiczeń, złożenie sprawozdań i zaliczenie krótkich kolokwiów pisemnych z wykonanych zajęć.

Formy pomiaru/oceny pracy studenta z laboratoriów:

• ćwiczenia laboratoryjne

• ocenianie ciągłe ( krótkie kolokwia - wejściówki)

Zakres tematów:

Laboratorium dotyczy następujących ćwiczeń:

1. Preparatyka związków kompleksowych o tym samym składzie chemicznym, lecz różnej budowie chemicznej i właściwościach – cz. I

2. Preparatyka związków kompleksowych o tym samym składzie chemicznym, lecz różnej budowie chemicznej i właściwościach – cz.II

3. Identyfikacja otrzymanych związków kompleksowych za pomocą spektroskopii IR

4. Preparatyka kompleksów chelatowych oraz ich badanie za pomocą spektrofotometrii UV-VIS.

5. Ilościowe oznaczanie tlenku cynku i glinu w preparatach kosmetycznych oraz wapnia w preparacie zawierającym ten składnik.

6. Oznaczanie zawartości cyklopiroksu olaminy w szamponach przeciwłupieżowych oraz pochłanianie promieniowania UV przez preparaty kosmetyczne.

Metody dydaktyczne:

Metoda laboratoryjna, pogadanka, konsultacje

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 8:45 - 12:30, sala 2049
Monika Wysocka-Żołopa 6/ szczegóły
2 każdy wtorek, 12:45 - 16:30, sala 2049
Monika Wysocka-Żołopa 5/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Chemii i Wydziału Stosunków Międzynarodowych - Kampus
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)