Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Techniki separacyjne i łączone w analizie chemicznej 310-CS2-1PDWII-14
Laboratorium (LAB) Rok akademicki 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

1. Spektrometria mas-podstawy i zastosowania - Witold Danikiewicz, PWN, wyd. 2021

2. Nowe horyzonty i wyzwania w analityce i monitoringu środowiskowym - J. Namieśnik, W. Chrzanowski, P. Szpinek, Wydawnictwo CEFAM, Gdańsk 2003.

2. Związki endokrynne w środowisku – problemy i wyzwania, B. Kudłak, J. Namieśnik, Analityka, 2008, 2, 42-46.

3. Związki endokrynnie czynne w środowisku wodnym – analityka i wpływ na organizmy żywe, J. Kapelewska, U. Kotowska, J. Karpińska, PWN, 2020, 218-228.

2. Specjacja chemiczna- problemy i możliwości – Danuta Barałkiewicz Ewa Bulska, (ed.), Wydawnictwo Malamut, 2009

Efekty uczenia się:

KP7_WG5 zna nowoczesne techniki pomiarowe stosowane w analizie chemicznej, objaśnia teoretyczne podstawy działania aparatury pomiarowej stosowanej w badaniach chemicznych.

KP7_UW4 potrafi stosować zdobytą wiedzę chemiczną do analizy problemów z chemii i dziedzin pokrewnych takich jak biologia, ochrona środowiska, farmacja, medycyna.

KP7_UW6 potrafi opracowywać wyniki badań, stosuje metody statystyczne i techniki informatyczne do analizy danych eksperymentalnych oraz dokonuje krytycznej analizy i wskazuje błędy pomiarowe, uzasadnia cel przeprowadzonych badań i ich znaczenie na tle podobnych badań.

KP7_KK1 jest gotów do krytycznej oceny informacji rozpowszechnianych w mediach, szczególnie z zakresu chemii, rozumie potrzebę systematycznego zapoznawania się z literatura fachową.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę u Prowadzącego (wejściówka przed wykonaniem ćwiczenia). Ocena końcowa z laboratorium będzie stanowić średnią ocen z 3 wykonanych ćwiczeń.

Zakres tematów:

1. Zastosowanie USAME- GC-MS do oznaczania mikrozanieczyszczeń organicznych w próbkach środowiskowych.

2. Oznaczanie zawartości cholesterolu w mleku metodą DLLME-LC-MS/MS.

3. Badanie specjacji chromu w wodach metodą łączoną IP-RP-HPLC-ICP-MS.

Metody dydaktyczne:

Eksperyment laboratoryjny, praca w grupie.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 12:15 - 16:00, (sala nieznana)
Marta Hryniewicka, Justyna Kapelewska, Julita Malejko 4/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)