Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Techniki obrazowania w kryminalistyce 310-KS2-1TOB
Konwersatorium (KON) Rok akademicki 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 5
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Litwin J. Podstawy technik Mikroskopowych, Wydawnictwo UJ, Kraków 2011

Pluta M. "Mikrospokia optyczna" PWN Warszawa 1982

Appel L. "Mikroskop. Budowa i uzytkowaie" Kosmos 2013 t.62 nr2

Goldstein J. et al. Scanning electron microscopyy and microanalysis", Kluwer Academic/Plenum Publishers, New York 2003

Efekty uczenia się:

KA6_WG12 - wyjaśnia podstawy budowy i działania aparatury naukowo-badawczej

KA6_UW5 - pisemnie przygotowuje dobrze udokumentowane opracowanie wybranych problemów chemicznych

KA6_KR2 - rozumie potrzebę podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych, samodzielnie wyszukuje informacje w literaturze w języku polskim i obcym

Metody i kryteria oceniania:

przygotowanie prezentacji na wybrany temat z dyskusją

Zakres tematów:

1. Wstęp i definicje pojęć. Wady i zalety mikroskopii. Rodzaje próbek.

2. Mikroskop optyczna i elektronowa w badaniach śladów.

3. Mikroskopia porównawcza.

4. Mikroskopia fluorescencyjna i konfokalna w badaniu śladów.

5. Tomografia w badaniach śladów.

6. Ultrasonografia.

7. Rezonans magnetyczny.

Metody dydaktyczne:

warsztaty grupowe, dyskusja, tworzenie

grup problemowych, prezentacje multimedialne, projekcje video, burza mózgów - zgodne z koncepcją projektowania uniwersalnego w

edukacji.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 14:30 - 15:15, sala 2004
Urszula Klekotka 7/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Chemii i Wydziału Stosunków Międzynarodowych - Kampus
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)