Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wychowanie fizyczne/zajęcia alternatywne 340-FA1-1WFI
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 60
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Właściwa dla całego przedmiotu (wskazana w części A sylabusa).

Efekty uczenia się:

1. Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób - KA7_KO1; sposób weryfikacji: obserwacja ciągła podczas zajęć, praca w grupach,

2. Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role - KA7_KR1; sposób weryfikacji: obserwacja ciągła podczas zajęć, praca w grupach,

3. Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania - KA7_KK1; sposób weryfikacji: obserwacja ciągła podczas zajęć, praca w grupach.

4. Kształtuje samodyscyplinę i samoocenę oraz poczucie odpowiedzialności za zdrowie i bezpieczeństwo własne i drugiego człowieka.

5. Troszczy się o zagospodarowania czasu wolnego poprzez różnorodne formy aktywności fizycznej. K_KO7

6. Wykonuje w sposób odpowiedzialny powierzone mu zadania, wykazuje się wytrwałością w ich realizacji oraz przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. K1A_K08

7. Jest przekonany o sensie, wartości i potrzebie uczestnictwa w aktywności fizycznej, docenia znaczenie wychowania fizycznego w dbałości o ciało, jest świadomy jak wielką wartością jest zdrowie zarówno w wymiarze jednostkowym, jak i społecznym. WF1P_K07

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uczestnictwo na zajęciach( dopuszczalna liczba nieobecności w semestrze 10 godz.). Ocena wynika z obserwacji ciągłej studenta jego aktywności studenta i zaangażowania podczas zajęć. W okresie ograniczonego funkcjonowania uczelni zaliczenie przedmiotu odbywa się w formie elektronicznej.

Skala ocen od 2 do 5.

W okresie zdalnego prowadzenia zajęć zaliczenie odbywa się na podstawie potwierdzenia studenta o wykonaniu zaleconych ćwiczeń, które przesyła drogą elektroniczną

Zakres tematów:

Nauka i doskonalenie podstawowych elementów techniczno taktycznych w grach zespołowych:

-piłka koszykowa

-piłka siatkowa;

-piłka ręczna

-piłka nożna ;

-unihokej;

Gry i zabawy ruchowe.

Podstawy treningu siłowego i kondycyjnego.

Zajęcia muzyczno ruchowe typu areobik, trening obwodowy.

Podstawy gimnastyki.

Sporty indywidualne:

badminton, tenis stołowy, tenis ziemny, sporty walki.

Podstawy lekkiej atletyki, oraz atletyka terenowa.

Metody dydaktyczne:

Metodami dydaktycznymi z których korzystamy pod czas prowadzenia zajęć to:

- Metoda analityczna;

-Metoda syntetyczna;

-Metoda kompleksowa;

W okresie kiedy zajęcia prowadzone metodą zdalną ćwiczenia do samodzielnego wykonania przesyłane są drogą elektroniczną.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy piątek, 15:30 - 17:00, sala 1
Maciej Stefanowicz 20/ szczegóły
2 każdy piątek, 15:30 - 17:00, sala 1
Maciej Stefanowicz 14/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek studium Wychowania Fizycznego
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)