Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wychowanie fizyczne/zajęcia alternatywne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 340-FA1-1WFI
Kod Erasmus / ISCED: 09.001 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wychowanie fizyczne/zajęcia alternatywne
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy: 3L stac. I st. studia filologii jęz.francuskiego z angielskim - przedmioty obowiązkowe
Filologia francuska z ang. profil tłumaczeniowy 1 rok sem.letni 1 stopień
Filologia francuska z ang. profil tłumaczeniowy 1 rok sem.zimowy 1 stopień
Punkty ECTS i inne: 0.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Wykształcenie wśród studentów potrzeby dbałości o kondycję fizyczną oraz wsparcie rozwoju kompetencji społecznych dotyczących

współpracy grupowej

Skrócony opis:

Wykształcenie wśród studentów potrzeby dbałości o kondycję fizyczną oraz wsparcie rozwoju kompetencji społecznych dotyczących

współpracy grupowej

Pełny opis:

Profil studiów ogólnoakademicki

Forma studiów stacjonarne

Rodzaj przedmiotu obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki o kulturze fizycznej

Rok studiów/semestr I rok/ semestr I i II

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów)

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć 60 godzin ćwiczenia

Metody dydaktyczne: ćwiczenia, forma zdalna w postaci korespondencji mailowej

Punkty ECTS dla przedmiotu nie przewidziano punktów ECTS

Bilans nakładu pracy studenta 60 godzin

Wskaźniki ilościowe 60 godzin

Literatura:

1. Atlas ćwiczeń korekcyjnych, Sławomir Owczarek, Korso, 2016;

2. Trening mięśni ramion, Atlas ćwiczeń, Frederic Delavier, Michael Gundill, PZWL, 2013;

3. Mięśnie brzucha - atlas ćwiczeń, Frederic Delavier, Michael Gundill, red. wyd. pol. Tadeusz Stefaniak, red. wyd. pol. Ryszard Jasiński,

PZWL, 2013;

4. Modelowanie sylwetki - atlas ćwiczeń dla kobiet, Frederic Delavier, red. wyd. pol. Ryszard Jasiński, PZWL, 2018;

5. Atlas ćwiczeń w wybranych chorobach układu krążenia i układu oddechowego, Dominika Szalewska, AsteriaMed, 2019;

6. Metoda Delaviera. Atlas treningu siłowego dla kobiet. 50 programów, 150 ćwiczeń, Frederic Delavier, Michael Gundill, PZWL, 2019;

7. Modelowanie sylwetki metodą Delaviera cz. 2. Ćwiczenia i programy treningu siłowego,

Frederic Delavier, Michael Gundill, red. wyd. pol. Ryszard Jasiński, red. wyd. pol. Tadeusz Stefaniak, PZWL, 2012;

8. Atlas ćwiczeń w wybranych chorobach układu nerwowego, Dominika Szalewska, Anna Gójska-Grymajło, Joanna Jabłońska-Brudło,

Małgorzata Kusiak-Kaczmarek, Agnieszka Sobierajska-Rek, Jarosław Tomaszewski, Piotr Zieliński, AsteriaMed, 2017;

9. Anatomia układu ruchu + Przewodnik do ćwiczeń, Zofia Ignasiak, Jarosław Domaradzki

Edra Urban & Partner, 2013;

10. Atlas treningu siłowego, Frederic Delavier, PZWL, 2011;

11. Ćwiczenia kręgosłupa, Hans Kemnitz, Aba, 2019;

12. Mocne plecy. Proste ćwiczenia w służbie siedzenia, Harriet Griffey, Buchmann, 2018;

13. Ćwiczenia korekcyjne z przyborami Thera-Band, praca zbiorowa pod redakcją Sławomira Owczarka, 2015;

14. Ćwiczenia z szarfą. Thera-Band: Od stóp do głów, Ratajczyk Gesine, Meise Horst, Oficyna Wydawnicza ABA, 2015;

15. Ćwiczenia propriocepcji w rehabilitacji, Pogorzała Adam M., Stryła Wanda, PZWL, 2014

16. Ćwiczenia lecznicze w chorobach reumatycznych, Rosławski Adam, PZWL, 2017;

17. Pooperacyjna rehabilitacja pacjentów ortopedycznych Lisa Maxey, Jim Magnusson, DB Publishing, Warszawa, 2018, wyd.3;

18. Metodyka i Technika Ćwiczeń Leczniczych w Kinezyterapii, Podręcznik dla studentów fizjoterapii, Ilias Dumas, Medpharm, 2013.

Efekty uczenia się:

- rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie

- potrafi krytycznie podejść do posiadanej przez siebie wiedzy

- stosuje zasady fair play

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę na podstawie aktywności na zajęciach/aktywności podczas zajęć zdalnych

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Słoma
Prowadzący grup: Marcin Słoma
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Stefanowicz
Prowadzący grup: Maciej Stefanowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)