Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Współczesna literatura hiszpańska krajów hispanojęzycznych 340-HF1-2LHO
Wykład (WYK) Rok akademicki 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Lektury obowiązkowe:

1. Pieśń o moim Cydzie-fragmenty

2. Celestina -de Rojas

3. Don Quijote de la Mancha I tom –Cervantes

4. Federico Garcia Lorca -YERMA

5. Camilo José Cela -Mazurek dla dwóch nieboszczyków

6. Miguel Delibes¨-Pięć godzin z Mariem

7.Eduardo Mendoza-Przygody fryzjera damskiego

8-9. Javier Marias, Serce tak białe.J aume Cabre- Wyznaję

10. Gabriela Mistral –poezja po hiszpańsku i po polsku

11. Sofia Casanova Lutosławska - Poezje

12.Pablo Neruda – poezja po hiszpańsku i po polsku

13. Julio Cortázar- Opowiadania

14. G.G.Márquez- Kronika zapowiedzianej śmierci

15. J.M.Vargas Llosa –Pantaleon i wizytantki

Efekty uczenia się:

1. Ma podstawową wiedzę na temat interpretacji wybranych i tekstów literatury hiszpańskojęzycznej i rozumie potrzebę i podstawowe metody ich analizy KA6_WG3, KA6_WG8, KA6_WG10

metody sprawdzenia: test

2. Potrafi interpretować wybrane utwory literackie w oparciu o wiedzę historyczno-literacką oraz adaptacje filmowe i teatralne

metody sprawdzenia: test

3. Potrafi argumentować merytorycznie

KA6_UW3, KA6_UK3

metody sprawdzenia: test

4. Uczestniczy w życiu kulturalnym, korzystając z różnych mediów i różnych jego form KA6_KK1, KA6_KO3, KA6_KO5

metody sprawdzenia: aktywność na zajęciach

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia prowadzone są w formie wykładu.

Na ocenę końcową ( zaliczającą przedmiot składa się: czynne uczestnictwo na zajęciach i test końcowy, badający znajomość lektur i umiejętności nabyte podczas kursu.

Zakres tematów:

1. Wielokulturowy kontekst literatury hiszpańskiej ( wpływy arabskie i żydowskie na literaturę tworzoną na Półw. Iberyjskim )-Pieśń o moim Cydzie. Cyd obecny w sztukach.

2. Celestyna-tragikomedia. Współczesne adaptacje filmowe.

3. Humanizm hiszpański-Miguel de Cervantes.Współczesne adaptacje filmowe Don Kichota.

4. Jan od Krzyża - mistycyzm hiszpański

5 Federico Garcia Lorca -teatr XX wieku

6-7 .Powieść realistyczna -Miguel Delibes

8-9. Powieść postmodernistyczna (Eduardo Mendoza, Javier Marias, Jaume Cabre).

10. Sofia Casanova Lutosławska - Ulotne

11-12. Poezja noblistów XX wieku (Pablo Neruda, Gabriela Mistral)

13. Julio Cortazar- Opowiadania

14.Gabriel Garcia Marquez-realizm magiczny

15. Mario Vargas Llosa- powieść społeczna

Metody dydaktyczne:

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie, opis, prezentacja multimedialna

Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 11:30 - 13:00, sala 26
Ludmiła Furman 14/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Instytutu Neofilologii
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)