Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Współczesna literatura hiszpańska i krajów hispanojęzycznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 340-HF1-2LHO
Kod Erasmus / ISCED: 09.001 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Współczesna literatura hiszpańska i krajów hispanojęzycznych
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy: 3L stac. I st. studia filologii jęz.francuskiego stosow.z hiszp. - przedmioty obowiązkowe
Język francuski stos. z hiszpańskim 2 rok sem.letni 1 stopień
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: hiszpański
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student ma podstawowa wiedzę literaturoznawczą osiągniętą na poziomie matury praz poziom językowy A2 wg skali ESOKJ.

Skrócony opis:

Przedstawienie najważniejszych osiągnięć w poezji, prozie hiszpańskiej oraz hispanoamerykańskiej od czasów nowożytnych do współczesnych w celu pokazania specyfiki kulturowej i literackiej tego obszaru językowego.

Przedstawienie trendów i motywów literackich w w aspekcie ich ciągłości kulturowej oraz ich obecności we współczesnym świecie filmowym i muzycznym.

Umiejscowienie dzieł i twórców w kontekście historycznym epoki.

Rozwijanie umiejętności studentów określenia wzajemnych relacji i przeprowadzania analizy najważniejszych dzieł literackich.

Pełny opis:

Profil studiów Praktyczny

Forma studiów Stacjonarne

Kod przedmiotu 0400-HF1-2CLH

Język przedmiotu Języka hiszpański i polski

Rodzaj przedmiotu Status przedmiotu – obowiązkowy, MK_5 Blok kulturoznawczy

Rok studiów /semestr II rok/ IV semestr studiów

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów)

Znajomość praktycznej nauki hiszpańskiego na poziomie A2.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć 30 godzin wykład

Punkty ECTS 2 ECTS

Bilans nakładu pracy studenta Udział w wykładach: 30 godzin

Przygotowanie do zajęć: 20 godzin

Dokończenie lub opracowanie w domu: 0 godzin

Udział w konsultacjach: 2 godziny

Przygotowanie do zalizcenia: 10 godzin

Razem: 62 godziny

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:Liczba godzin/Punkty ECTS

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 30 /1

o charakterze praktycznym 30 / 1

Literatura:

Literatura:

Antología de textos literarios, Varsovia noviembre 2011

Grudzińska Grażyna, Antologia literatury hispanoamerykańskiej, PWN, Warszawa, 1977

Imbert Enrique A., Historia literatury hispanoamerykańskiej, Warszawa 1986

Lektury obowiązkowe wymienione w części:i Wykład

Filmografia dzieł literackich np. Don Quijote de la Mancha, Celestina, Fuenteovejuna, Cronica de una muerte anunciada, Pantaleon y visitadoras.

Efekty uczenia się:

Efekty uczenia się:

KA6_WG3, KA6_WG8, KA6_WG10

KA6_UW3, KA6_UK3

KA6_KK1, KA6_KO3, KA6_KO5

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia prowadzone są w formie wykładu z elementami konwersatorium

Zaliczenie na ocenę po 4 semestrze

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ludmiła Furman
Prowadzący grup: Ludmiła Furman
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ludmiła Furman
Prowadzący grup: Ludmiła Furman
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)