Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

3L stac. I st. studia filologii jęz.francuskiego stosow.z hiszp. - przedmioty obowiązkowe (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Filologiczny)

Jednostka: Wydział Filologiczny Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: 3L stac. I st. studia filologii jęz.francuskiego stosow.z hiszp. - przedmioty obowiązkowe
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022 - Rok akademicki 2022/23
2023 - Rok akademicki 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022 2023
340-HF1-1FDM
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 20 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia trwają przez 20 godzin w drugim semestrze i mają formę ćwiczeń. Przeznaczone są dla studentów I roku, zaś ich celem jest

doskonalenie umiejętności językowych w zakresie objętym programem nauczania na I roku studiów. Celem przedmiotu jest doskonalenie

wypowiedzi ustnych i pisemnych o charakterze kreatywnym, takich jak: wyrażanie opinii, opowiadanie, streszczanie tekstu, opis, przekaz

informacji i stosowania poprawnych form gramatycznych. Przedmiot ma na celu ugruntowanie i rozszerzenie sprawności komunikacyjnych

poznanych w pierwszym semestrze studiów oraz rozwijanie kompetencji komunikacyjnej i sprawności w zakresie gramatyki hiszpańskiej w

szerokim zakresie tematycznym.

Strona przedmiotu
340-HF1-2FDJ4
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest rozszerzenie znajomości budowy morfologicznej, leksyki i struktur gramatycznych potrzebnych w komunikacji, uświadomienie studentom regularności morfologicznych, utrwalanie gramatyki na poziomie tekstu oraz słownictwa a także rozwijanie umiejętności pracy z tekstem i dokonywanie jego przekształceń z użyciem czasów przeszłych oraz wyrażeń przyimkowych.

Strona przedmiotu
340-HF1-2FDJ5
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 20 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Czytanie/słownictwo

-Czytanie tekstów z różnych dziedzin w celu wykształcenia czytania ze zrozumieniem

-Rozwiniecie umiejętności rozpoznawania różnych tekstów i

jego parafraza

-Aktywna praca ze słownictwem poprzez czytanie i analizowanie tekstów

-Tworzenie synonimów, antonimów oraz definicji

-Rozwinięcie umiejętności rozumienia nowego słownictwa na podstawie kontekstu

Strona przedmiotu
340-HF1-3FDJ1
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 20 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Streszczenie i wypowiedź pisemna od poziomu B1 do B1+

Założenia:

--Streszczenie tekstu i jego parafraza

-Rozwinięcie umiejętności rozumienia słownictwa z kontekstu

-Pisanie streszczeń na podstawie prasy popularno –naukowej.

Omawianie wykresów, statystyk, komentowanie bieżącej sytuacji społeczno –politycznej, przedstawianej w prasie hispanojęzycznej oraz w innych komunikatorach, np. Internet.

-Praca nad stylistyką

-Proste tłumaczenia

-Dyskusja dt. prezentowanych tematów.

Strona przedmiotu
340-HF1-2PHI
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z najważniejszymi zagadnieniami filozoficznymi na przykładach konkretnych filozofów i systemów filozoficznych z obszaru francuskojęzycznego w XVIII i XIX wieku wraz ze wskazaniem jak istotny jest rozumny namysł nad światem w ogólności i człowiekiem w szczególności dla kształtowania cywilizacji we wszystkich jej wymiarach. Problematyka filozoficzna będzie więc omawiana w kontekście warunków historycznych i społecznych epok, w których żyli i działali wybrani myśliciele. Zajęcia mają również zapoznać studentów z podstawowymi metodami rozumowania: analityczną oraz syntetyczną.

Strona przedmiotu
340-HF1-1GOMR
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Konwersatorium ma na celu zapoznanie z systemem morfologicznym języka francuskiego, odmiennymi i nieodmiennymi częściami mowy oraz sposobami wzbogacania leksykalnego.

Strona przedmiotu
340-HF1-2GOS
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Składnia języka francuskiego na poziomie zdania prostego i zdania złożonego.

Strona przedmiotu
340-HF1-2FIL
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z najważniejszymi zagadnieniami filozoficznymi ze szczególnym uwzględnieniem obszaru francuskojęzycznego w XVIII i XIX wieku wraz ze wskazaniem jak istotny jest rozumny namysł nad światem w ogólności i człowiekiem w szczególności dla kształtowania cywilizacji we wszystkich jej wymiarach. Problematyka filozoficzna będzie więc omawiana w kontekście warunków historycznych i społecznych epok, w których żyli i działali wybrani myśliciele.

Strona przedmiotu
340-HF1-3FEKs
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia maja na celu zapoznanie studentów ze słownictwem i konstrukcjami gramatycznymi stosowanymi w ekonomii. Student zapoznaje się również podstawowymi zagadnieniami ekonomii.

Strona przedmiotu
340-HF1-3JFN
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów/studentek ze światem mediów (prasa, telewizja, radio, internet, ...) z obszaru

frankofońskiego, ich specyfiką i funkcjonowaniem w społeczeństwie oraz z terminologią i strukturami gramatyczno-leksykalnymi z

dziedziny mediów.

Strona przedmiotu
340-HF1-3JFU
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Student w trakcie zajęć zapoznaje się ze słownictwem i konstrukcjami gramatycznymi stosowanymi w w sektorze usług. Poznaje również sposób funkcjonowania i ofertę usług w różnych sektorach gospodarki.

Strona przedmiotu
340-HF1-3HWAB
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów ze słownictwem i konstrukcjami charakterystycznymi dla języka administracji i biznesu.

- Posługiwanie się poznaną terminologią w sytuacjach biznesowych.

- Rozwinięcie umiejętności rozpoznawania i rozumienia tekstów administracyjnych i biznesowych.

- Tłumaczenie tekstów, w których stosowana jest terminologia specjalistyczna

- Tworzenie prostych dokumentów handlowych.

Strona przedmiotu
340-HF1-3HKS
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
340-HF1-3JM
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
340-HF1-3KHH
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
340-HF1-3KHI
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The aim of this course is to expand students’ knowledge of French as used in official and commercial communication, in particular of: vocabulary and structures characteristic of official and commercial communication; written communication (various types of official and commercial correspondence); spoken communication (phone calls, speaking in official situations, talking about professional topics).

Strona przedmiotu
340-HF1-3KOFs
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają służyć wzbogaceniu wiedzy studentów z zakresu języka oficjalnego i handlowego, a zwłaszcza:Słownictwo i struktury charakterystyczne dla języka komunikacji oficjalnej i handlowej.Komunikacja pisemna: różne formy korespondencji oficjalnej i handlowej.Komunikacja ustna: rozmowy telefoniczne, rozmowy w sytuacjach oficjalnych, rozmowy na tematy zawodowe.

Strona przedmiotu
340-HF1-3KFs
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia służą wzbogaceniu wiedzy studentów z zakresu historii, geografii Francji (np. podział administracyjny, specyfika regionalna) i frankofonii. Celem zajęć jest również zaznajomienie studentów z podstawowymi zagadnieniami charakteryzującymi współczesna Francję i jej mieszkańców (np. instytucje państwowe, problemy społeczno-polityczne, tożsamość narodowa, model republikański, tradycje, zwyczaje, życie kulturalne, znane postaci).

Strona przedmiotu
340-HF1-2KFO
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają służyć wzbogaceniu wiedzy studentów z zakresu historii, geografii Francji (np. podział administracyjny, specyfika regionalna) i frankofonii. Celem zajęć jest również zaznajomienie studentów z podstawowymi zagadnieniami charakteryzującymi współczesna Francję i jej mieszkańców (np. instytucje państwowe, problemy społeczno-polityczne, tradycje, zwyczaje, życie kulturalne, znane postaci).

Strona przedmiotu
340-HF1-2HKS
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie studentów z najważniejszymi zjawiskami i tendencjami w historii literatury hiszpańskiej/krajów hispanojęzycznych od czasów

nowożytnych do najnowszych.

Zajęcia mają zapoznać studentów ze specyfiką kulturową Hiszpanii i krajów hispanojęzycznych, przybliżyć jej odmienność i bogactwo

kulturowe w dziedzinie języka, sztuki, religii i muzyki oraz systemu politycznego

Strona przedmiotu
340-HF1-2LFO
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia są przeznaczone dla studentów 2. roku filologii "język francuski stosowany z hiszpańskim" (FH).

Trwają przez 1 semestr. Łączna liczba godzin: 30.

Strona przedmiotu
340-HF1-3NPJ
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
340-HF1-2OWI
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 5 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 5 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Własność intelektualna. Prawo autorskie i prawa pokrewne. Własność przemysłowa.

Strona przedmiotu
340-HF1-1LAB
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest przedstawienie systemu fonetycznego/fonologicznego współczesnej francuszczyzny. Ćwiczenia poświęcone są opanowaniu transkrypcji tekstu mówionego w mowie łączonej oraz czytaniu tekstu z transkrypcji

Strona przedmiotu
340-HF1-1PGP
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 60 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Dotyczy wszystkich komponentów PNJF dla I roku:

Zdobywanie wiedzy i umiejętności z zakresu systemu morfo-syntaktycznego w celu osiągnięcia poziomu językowego A2. Zdobywanie umiejętności rozumienia ze słuchu, mówienia oraz pisania. Rozwijanie struktur leksykalnych, wzbogacanie słownictwa.

Strona przedmiotu
340-HF1-1PFIN
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 180 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 180 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Praca nad kompetencjami związanymi ze sprawnościami łączonymi (pisanie, mówienie, wymowa, słuchanie). Zajęcia mają na celu ćwiczenie wymowy francuskich dźwięków,wprowadzanie nowych zagadnień gramatycznych i leksykalnych, ćwiczenie i rozwijanie umiejętności rozumienia ze słuchu, ćwiczenie i rozwijanie umiejętności komunikacji ustnej i pisemnej w ramach przedmiotu Praktyczna nauka języka francuskiego.

Strona przedmiotu
340-HF1-1PFL
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Dotyczy wszystkich komponentów PNJF1 na I roku:

Zdobywanie wiedzy i umiejętności z zakresu systemu morfo-syntaktycznego w celu osiągnięcia poziomu językowego A2. Zdobywanie umiejętności rozumienia ze słuchu, mówienia oraz pisania. Rozwijanie struktur leksykalnych, wzbogacanie słownictwa.

Strona przedmiotu
340-HF1-1PUL
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 60 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zdobywanie wiedzy i umiejętności z zakresu systemy morfo-syntaktycznego w celu osiągnięcia poziomu językowego A2.

Zdobywanie umiejętności rozumienia ze słuchu, mówienia oraz pisania. Rozwijanie struktur leksykalnych, wzbogacanie słownictwa.

Strona przedmiotu
340-HF1-1PNFP
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zdobywanie wiedzy i umiejętności z zakresu systemy morfo-syntaktycznego w celu osiągnięcia poziomu językowego A2.

Zdobywanie umiejętności rozumienia ze słuchu, mówienia oraz pisania. Rozwijanie struktur leksykalnych, wzbogacanie słownictwa

Strona przedmiotu
340-HF1-2PGP
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 60 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Dotyczy wszystkich komponentów PNJF2:

Dalsze pogłębianie i systematyzowanie wiedzy z zakresu systemu morfo-syntaktycznego, fonetyki oraz leksyki języka francuskiego. Doskonalenie umiejętności budowania logicznych i poprawnych wypowiedzi ustnych i pisemnych, za pomocą zróżnicowanych struktur zdaniowych. Wzbogacanie zasobu słownictwa oraz pogłębianie umiejętności stosowania w kontekście. Doskonalenie umiejętności rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstu pisanego oraz pisania sprawozdania (compte rendu).

Strona przedmiotu
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)