Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Analiza matematyczna II 390-FS1-1AM2
Konwersatorium (KON) Rok akademicki 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 45
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

1) Andrzej Birkholz, Analiza matematyczna - funkcje wielu zmiennych, PWN 1977

2) W. Krysicki, L.Włodarski, Analiza matematyczna w zadaniach cz 1 i 2,PWM 1999

3) Krzysztof Maurin, Analiza, tom I Elementy, PWN 1991

4) Krzysztof Maurin Analiza, tom II ogólne struktury ....PWN 1991,

5) Walter Rudin, Podstawy analizy matematycznej, PWN 1969

Efekty uczenia się:

Student:

1. Poznaje podstawowy aparat matematyczny analizy matematycznej i innych działów matematyki wyższej, niezbędny do dalszego studiowania fizyki.

2. Zdobywa sprawność rachunkową i umiejętność stosowania narzędzi matematycznych do stawiania oraz rozwiązywania problemów fizyki i dyscyplin pokrewnych.

3. Umie przeprowadzać podstawowe rozumowania matematyczne.

4. Posługuje się językiem matematycznym do opisu rzeczywistości fizycznej.

5. Posiada sprawność rachunkową w zakresie rachunku różniczkowego i całkowego funkcji jednej zmiennej.

6. Orientuje się w zagadnieniach matematyki wyższej mających znaczenie dla dalszego studiowania fizyki.

7. Umie zastosować metody matematyki wyższej do zagadnień nauk matematyczno-przyrodniczych.

Kody:

K_W06, K_W07, K_U03, K_U04, K_K01.

Metody i kryteria oceniania:

Dwa kolokwia, każde zawierające sześć zadań o zróżnicowanym poziomie trudności.

Zakres tematów:

1. Rachunek różniczkowy funkcji wielu zmiennych.

2. Rachunek całkowy funkcji wielu zmiennych.

3. Twierdzenia zasadnicze rach. całkowego wielu zmiennych: tw.Stokesa, tw.Gaussa-Ostrogradskiego.

3. Podstawy teorii form różniczkowych (przynajmniej w trzech wymiarach).

4. Podstawowe twierdzenia i techniki rozwiązywania równań różniczkwych zwyczajnych.

Metody dydaktyczne:

Tradycyjne dla ćwczeń rachunkowych: wspólne rozwiązywanie zagadnień przez prowadzącego i studentów, ew. objaśniające komentarze/rysunki/przykłady.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 11:30 - 13:00, sala 2006
co drugi poniedziałek (parzyste), 13:15 - 14:45, sala 2006
Jan Żochowski 13/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Fizyki - Kampus
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)