Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Badania marketingowe 530-ZN1-1BMA
Wykład (WYK) Rok akademicki 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 9
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura Podstawowa:

1. K. Mazurek-Łopacińska (red.), Badania marketingowe : metody, nowe technologie, obszary aplikacji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2008.

2. D. Maison, A. Noga-Bogomilski (red.), Badania marketingowe : od teorii do praktyki, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2007.

3. R. Milic-Czerniak (red.), Badania marketingowe : nowe metody badań i zastosowania, Difin, Warszawa 2019.

4. M. Rószkiewicz, K. Mazurek-Łopacińska, A. Sagan (red.), Dobór próby we współczesnych badaniach marketingowych: podejścia ilościowe, jakościowe i mieszane, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2021.

Literatura Uzupełniająca:

1. S. Kaczmarczyk, Badania marketingowe - podstawy metodyczne, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2011.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

1BMA_WG1 ma wiedzę na temat więzi społecznych występujących w ramach organizacji oraz rządzących nimi prawidłowości, a także ma wiedzę na temat więzi społecznych występujących w ramach relacji rynkowych KA6_WG1/ test

Metody i kryteria oceniania:

Metody:

Wykład - zaliczenie testu końcowego

Wykład- uzyskanie min 51% punktów możliwych do zdobycia z testu końcowego oraz uzyskanie pozytywnej oceny z ćwiczeń

Zakres tematów:

1. Zajęcia organizacyjne. Marketing, badania rynkowe a badania marketingowe

2. Badania marketingowe - pojęcie, rodzaje, organizacja i znaczenie

3. Realizacja badań marketingowych i prezentacja wyników.

Metody dydaktyczne:

Prezentacja multimedialna z elementami dyskusji angażującej studentów do zadawania pytań . Wykład prowadzony stacjonarnie i zdalnie na platformie Edu Portal.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co druga niedziela (parzyste), 13:30 - 15:15, sala 301
Anna Śleszyńska 52/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Wydziału Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)