Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Procesy informacyjne w zarządzaniu 530-ZN1-1PIZ
Wykład (WYK) Rok akademicki 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 9
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Podstawowa:

Gzik T., Zarządzanie procesami biznesowymi z wykorzystaniem chmury obliczeniowej, Difin, Warszawa 2023.

B. Gregor, Dominika Kaczorowska-Spychalska (red.), Technologie cyfrowe w biznesie, Warszawa, PWN, 2021

E. Ziemba, A. Karmańska (red.), Transformacja cyfrowa organizacji i społeczeństw, Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2021

Kisielnicki J., Systemy informatyczne zarządzania, Wydawnictwo Placet, Warszawa 2013.

Materiały dostarczane na zajęciach przez prowadzącego przedmiot.

Uzupełniająca:

Stabryła A., Zarządzanie procesowe, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2022.

Chang James F., Business Process Management Systems: Strategy and Implementation, CRC Press, Auerbach Publications, New York 2016.

Martyniak Z., Zarządzanie informacją i komunikacją. Zagadnienia wybrane w świetle studiów i badań empirycznych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Krakw 2000.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

1PIZ_W01 - zaliczenie w formie testu

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie wykładu – test przeprowadzony w formie stacjonarnej (zalicza 51% ogólnej punktacji)

"Zgodnie z Decyzją nr 2/2023 Dyrektora Instytutu Zarządzania UwB z dnia 10 lutego 2023 r. w sprawie prowadzenia zajęć dydaktycznych i konsultacji, weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się w semestrze letnim roku akademickiego 2023/2024 na studiach niestacjonarnych w Instytucie Zarządzania UwB wykłady realizowane są w formie zdalnej w trybie synchronicznym zgodnie z planem zajęć z użyciem EduPortal z wyłączeniem 1 zjazdu: pierwszy zjazd stacjonarny w całości"

Zakres tematów:

Przedsiębiorstwo jako obiekt zarządzania

Rola systemu informacyjnego w zarządzaniu

Zastosowanie ICT w procesach informacyjnych

Identyfikacja procesów informacyjnych

Funkcjonowanie procesów informacyjnych w gospodarce elektronicznej

Podstawy diagnozowania informacji jako produktu i procesu

Procesy informacyjne w komunikacji społecznej

Bezpieczeństwo w procesach informacyjnych

Mapowanie procesów

Metody dydaktyczne:

Wykład: wykład wspomagany prezentacjami multimedialnymi angażujący studentów do zadawania pytań

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co druga niedziela (parzyste), 9:50 - 11:35, sala 301
Agnieszka Zalewska-Bochenko 52/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Wydziału Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)