Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Procesy informacyjne w zarządzaniu 530-ZN1-1PIZ
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 18
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Podstawowa:

Gzik T., Zarządzanie procesami biznesowymi z wykorzystaniem chmury obliczeniowej, Difin, Warszawa 2023.

B. Gregor, Dominika Kaczorowska-Spychalska (red.), Technologie cyfrowe w biznesie, Warszawa, PWN, 2021

E. Ziemba, A. Karmańska (red.), Transformacja cyfrowa organizacji i społeczeństw, Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2021

Kisielnicki J., Systemy informatyczne zarządzania, Wydawnictwo Placet, Warszawa 2013.

Materiały dostarczane na zajęciach przez prowadzącego przedmiot.

Uzupełniająca:

Stabryła A., Zarządzanie procesowe, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2022.

Chang James F., Business Process Management Systems: Strategy and Implementation, CRC Press, Auerbach Publications, New York 2016.

Martyniak Z., Zarządzanie informacją i komunikacją. Zagadnienia wybrane w świetle studiów i badań empirycznych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Krakw 2000.

Efekty uczenia się:

UMIEJĘTNOŚCI

1PIZ_U01 kolokwium, praca projektowa KA6_UK1

1PIZ_U02 praca indywidualna KA6_UK2

1PIZ_U03 praca projektowa KA6_U01

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem uzyskania zaliczenia ćwiczeń jest obecność na zajęciach, wykonanie pracy projektowej, praca indywidualna, kolokwium (zalicza 51% ogólnej liczby punktów)

Nieobecności:

- dopuszczalne są dwie nieusprawiedliwione nieobecność na ćwiczeniach (4 godz. dydaktyczne); nieobecności przekraczające dopuszczalny limit powinny być zaliczane na konsultacjach

Zakres tematów:

Znaczenie informacji w procesie zarządzania

Przegląd i dyskusja na temat definicji i wzajemnych zależności między danymi, informacją, wiedzą, systemami informacyjnymi, społeczeństwem informacyjnym oraz procesami informacyjnymi.

Krytyczna ocena różnych źródeł informacji oraz metod oceny ich wiarygodności i jakości w kontekście potrzeb informacyjnych organizacji.

Rola procesów informacyjnych w efektywnej komunikacji wewnątrz organizacji oraz między organizacjami.

Analiza ryzyk i zagrożeń dla bezpieczeństwa informacji w procesach informacyjnych oraz strategie ich minimalizacji.

Prace projektowe z wykorzystaniem Pakietu Office:

Mapowanie procesów z wykorzystaniem schematu blokowego,

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia: praca projektowa, kolokwium, praca indywidualna, e-learning

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co druga sobota (parzyste), 15:20 - 17:05, sala 132
Agnieszka Zalewska-Bochenko 26/ szczegóły
2 co druga sobota (parzyste), 17:10 - 18:55, sala 132
Agnieszka Zalewska-Bochenko 26/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Wydziału Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)