Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zarządzanie działem sprzedaży 530-ZN1-3SZDS
Wykład (WYK) Rok akademicki 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 9
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Podstawowa

1. Cybulski K., Zarządzanie działem sprzedaży firmy, PWN, Warszawa. 2016

2. Grzybek R., Sprzedaż osobista i zarządzanie zespołem sprzedaży, Helion, Gliwice 2015

3. Niemczyk A., Jak zarządzać zespołem handlowym i przetrwać, Helion, Gliwice 2012

Uzupełniająca

1. Sobczyk G. (red.), Zarządzanie sprzedażą w przedsiębiorstwie handlowym i usługowym, PWE, Warszawa 2010

2. Sławińska M., Przedsiębiorstwo handlowe. Ekonomika-Zarządzanie-Procesy, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu,

Poznań 2013

3. Filipiak B., Ekonomika przedsiębiorstwa handlowego, CeDeWu, Warszawa 2015

Efekty uczenia się:

3SZDS_WG1 Student ma wiedzę na temat relacji społecznych istniejących w zespole, w organizacji i w otoczeniu rynkowym.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin w formie testu pisemnego. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń.

Dodatkowo Student może uzyskać do 30% łącznej oceny końcowej na podstawie aktywności podczas wykładów.

Zakres tematów:

1. Planowanie i organizowanie działalności sprzedażowej

2. Rola i zakres odpowiedzialności menedżera ds. sprzedaży

3. Rola i zadania personelu sprzedażowego w nowoczesnej firmie

4. Proces zarządzania personelem sprzedażowym i jego składowe

5. Rekrutacja personelu sprzedażowego

6. Kierowanie operacyjną działalnością personelu sprzedażowego

7. Systemy wynagradzanie i motywowanie sprzedawców

8. Szkolenia i coaching – podwyższanie kompetencji zespołu handlowców

9. Kontrola i monitoring działalności handlowej

10. Skuteczne zarządzanie konfliktami w zespole handlowym

Metody dydaktyczne:

Wykład połączony z prezentacją multimedialna.

Prezentacja realnych przykładów dotyczących struktury i tendencji rozwojowych rynku detalicznego hurtowego.

Moderowana dyskusja tematyczna angażująca Studentów

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
2 co druga niedziela (nieparzyste), 9:50 - 11:35, sala 303
Andrzej Kondej 12/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Wydziału Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)