Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Matematyka 530-ZS1-1MAT
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

1. Gurgul, H., Suder, M. (2020). Matematyka dla kierunków ekonomicznych. Warszawa: Wydawnictwo Nieoczywiste.

2. Ostoja-Ostaszewski, A. (2015). Matematyka w ekonomii: modele i metody. Tom 1: Algebra elementarna. Warszawa: PWN.

3. Ostoja-Ostaszewski, A. (2015). Matematyka w ekonomii: modele i metody. Tom 2: Elementarny rachunek różniczkowy. Warszawa:

PWN.

4. Babul, E., Czerwonka, L. (red.) (2015). Zastosowanie matematyki w ekonomii i zarządzaniu. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu

Gdańskiego.

5. Antoniewicz, R., Misztal, A. (2012). Matematyka dla studentów ekonomii. Warszawa: PWN.

Literatura uzupełniająca:

1. Mierzyńska, D., Perło, N., Roszkowska, E. (2003). Algebra liniowa z elementami zastosowań w ekonomii. Białystok: Wydawnictwo

Uniwersytetu w Białymstoku.

2. Jarocka, M., Kozłowska J., Madras-Kobus, B., Olszewska, A.M. (2020). Rachunek macierzowy. Podręcznik dla studentów studiów

licencjackich i inżynierskich. Białystok: Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej. https://pb.edu.pl/oficyna-wydawnicza/wp-content/

uploads/sites/4/2022/02/Rachunek-macierzowy.pdf

3. Roszkowska, E. (2006). Zadania z analizy matematycznej dla ekonomistów. Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.

4. Olszewska, A.M., Madras-Kobus, B., Kozłowska, J., Jarocka, M. (2021). Funkcje jednej zmiennej i ich granice. Podręcznik dla

studentów studiów licencjackich i inżynierskich. Białystok: Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej. https://pb.edu.pl/oficynawydawnicza/

wp-content/uploads/sites/4/2021/09/Funkcje-jednej-zmiennej-i-ich-granice.pdf

5. Madras-Kobus, B., Jarocka, M., Olszewska A.M. (2023). Rachunek różniczkowy funkcji jednej zmiennej. Podręcznik dla studentów

studiów licencjackich i inżynierskich. Białystok: Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej. https://pb.edu.pl/oficyna-wydawnicza/wpcontent/

uploads/sites/4/2023/08/Rachunek-rozniczkowy-funkcji-jednej-zmiennej.pdf

6. Hoy, M., Livernois, J. , McKenna, C., Rees, R., Stengos, T. (2011). Mathematics for Economics. Cambridge: MIT Press.

7. Anholcer, M. (2015). Mathematics in economics and management: examples and exercises. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu

Ekonomicznego.

Efekty uczenia się:

1MWE_U01 - kolokwium, aktywność na ćwiczeniach

1MWE_U02 - kolokwium, aktywność na ćwiczeniach

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest osiągnięcie założonych efektów kształcenia. Podstawą zaliczenia ćwiczeń jest uzyskanie co najmniej 51% punktów z każdego kolokwium. Kolokwium ma formę pisemną i składa się z zadań otwartych. Aktywność na ćwiczeniach może podwyższyć ocenę o maksymalnie pół stopnia.

Kryteria na poszczególne oceny:

co najmniej 91% - ocena 5,0

co najmniej 81% - ocena 4,5

co najmniej 71% - ocena 4,0

co najmniej 61% - ocena 3,5

co najmniej 51% - ocena 3,0

poniżej 51% - ocena 2,0

Opuszczenie przez studenta więcej niż 4 godziny dydaktyczne (nieusprawiedliwione i nieodpracowane) kwalifikuje do niezaliczenia

ćwiczeń. Odpracowywanie nieobecności odbywa się na konsultacjach.

Zakres tematów:

Rozwiązywanie zadań dotyczących własności funkcji jednej zmiennej.

Rozwiązywanie zadań dotyczących granic ciągów.

Rozwiązywanie zadań dotyczących granic i ciągłości funkcji jednej zmiennej.

Rozwiązywanie zadań dotyczących rachunku różniczkowego funkcji jednej zmiennej.

Rozwiązywanie zadań dotyczących rachunku całkowego funkcji jednej zmiennej.

Rozwiązywanie zadań dotyczących funkcji dwóch zmiennych.

Rozwiązywanie zadań dotyczących macierzy.

Rozwiązywanie zadań dotyczących układów równań liniowych.

Metody dydaktyczne:

Rozwiązywanie zadań, praca indywidualna przy tablicy, dyskusja w grupie, praca samodzielna, praca w grupach.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy piątek, 13:15 - 14:45, sala 206
Paweł Konopka 26/ szczegóły
2 każdy piątek, 15:00 - 16:30, sala 206
Paweł Konopka 22/ szczegóły
3 każdy piątek, 16:45 - 18:15, sala 206
Paweł Konopka 25/ szczegóły
4 każdy piątek, 18:30 - 20:00, sala 206
Paweł Konopka 27/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Wydziału Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)