Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Technologia informacyjna 1 530-ZS1-1TEI1
Wykład (WYK) Rok akademicki 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

1)Siemieniuk N., Wykorzystanie systemów inteligentnych do zarządzania procesami ekonomicznymi, Wydawnictwo UwB, Białystok 2020

2) Siemieniuk N., Zalewska-Bochenko A., Siemieniuk Ł., Wybrane aspekty wykorzystania arkusza kalkulacyjnego Excel w procesach ekonomicznych, Wydawnictwo Exprinter, Białystok 2017

3) Siemieniuk N., Zalewska-Bochenko A., Microsoft Word 2007, Microsoft PowerPoint 2007. Ilustrowany przewodnik dla studentów, Wydawnictwa WEiZ UwB, Białystok 2012

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

1) Siemieniuk Ł., Siemieniuk N., Funkcjonowanie e-commerce w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2022

2) Handbook of research on expanding business opportunities with information systems and analytics / George Leal Jamil.Hershey, PA : Business Science Reference an imprint of IG Global, copyright © 2019.

( Advances in Business Information Systems and Analytics (ABISA) Book Series,)

3)Siemieniuk N., Zalewska-Bochenko A., Siemieniuk Ł., Wybrane aspekty funkcjonowania informatycznych systemów zarządzania, Wydawnictwo Exprinter, Białystok 2017

Efekty uczenia się:

WIEDZA

1TEI1_W01 Zna standardowe narzędzia informatyczne gromadzenia, analizy i prezentacji danych ekonomicznych i społecznych KA6_WK6 (zaliczenie w formie testu)

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie wykładów w formie testu

Test składa się z 10 pytań, może być jedna odpowiedź prawidłowa, dwie, trzy itd. odpowiedzi prawidłowe, czyli kilka

Za pytanie można otrzymać 1 punkt za prawidłowo wypełnioną odpowiedź w ramach pytania, zero za nieprawidłowo

Mamy jedno podejście do testu

Odpowiedź wyczerpująca w czasie dyskusji 1 pkt

Odpowiedź w 50% wyczerpująca temat w czasie dyskusji 0,5 pkt

Ocena:

50% i mniej- 2,0

51%- 60% - 3,0

61%- 70% - 3,5

71%- 80% - 4,0

81%- 90% - 4,5

91%- 100% - 5,0

Ogólne warunki uczestnictwa i zaliczenia przedmiotu określa Uchwała nr 2527 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 26 czerwca

2019 r. w sprawie uzgodnienia Regulaminu studiów Uniwersytetu w Białymstoku

Zakres tematów:

Wprowadzenie do zagadnień z technologii informacyjnych

Podstawowe operacje w edytorze tekstu

Korespondencja seryjna w edytorze tekstu

Analiza danych w arkuszu kalkulacyjnym

Wybrane funkcje arkusza kalkulacyjnego

Baza danych w arkuszu kalkulacyjnym

Tworzenie materiałów prezentacyjnych

Wykorzystanie sieci Internet

Metody dydaktyczne:

Wykład prowadzony z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania

Formy zaliczenia przedmiotu: zaliczenie na ocenę

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co druga środa (nieparzyste), 16:45 - 18:15, sala 204
Nina Siemieniuk 85/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Wydziału Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)