Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zarządzanie strategiczne 530-ZS2-1ZST
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Porter M.E., Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów,

MT Biznes, Warszawa 2010

2. Obłoj K., Strategia organizacji, PWE, Warszawa 2014

3. Gierszewska G., Zarządzanie strategiczne, WSPiZ, Warszawa 2000

4. Gierszewska G., Romanowska M., Analiza strategiczna przedsiębiorstwa,

PWE, Warszawa 2017

Literatura dodatkowa:

1. Gregory G. Dess, Gerry McNamara, Alan B. Eisner, Strategic management : text & cases; New York, NY : McGraw-Hill Education, 2016

2. Fred R. David, Forest R. David., Strategic management : concepts : a competitive advantage approach, Boston, Pearson, 2015.

4. Pierścionek Z., Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa, PWN,

Warszawa 2007

5. Strategor, Strategie, struktury, decyzje, tożsamość, PWE, Warszawa 2001

red. H.Ferenc

6. Urbanowska-Sojkin E., Banaszyk P., Witczak H., Zarządzanie strategiczne

przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa 2007

7. Krupski R. (red.), Zarządzanie strategiczne. Koncepcje – metody,

Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2007

Efekty uczenia się:

Student:

ZST-UW1 - student potrafi dokonywać analizy strategicznej przedsiębiorstwa, formułować na tej podstawie wnioski i rekomendacje

(KA7_UW2) (studium przypadku dla wybranej firmy)

ZST-UW2 - student potrafi analizować przyczyny i skutki zdarzeń strategicznych w przedsiębiorstwie i w otoczeniu i na tej podstawie

formułować opinie (KA7_UW3)

ZST-UW3 - student potrafi na podstawie zgromadzonych danych do promowania rozwiązań (KA7_UW6) (studium przypadku dla wybranej

firmy)

ZS-UK1 - student posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych dotyczących zarządzania strategicznego (KA7_UK2) (studium

przypadku dla wybranej firmy)

ZST-UO1 - potrafi dokonywać priorytetyzacji zadań do wykonania samodzielnie i w zespole (KA7_U02) (studium przypadku dla wybranej

firmy) i samodzielnego rozstrzygania konkretnych problemów

KA7_UK2 - posiada pogłębioną umiejętność przygotowania wystąpień ustnych z zakresu dyscypliny nauk o zarządzaniu (obrona studium

przypadku dla wybranej firmy)

KA7_U02 - potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji zadań własnych i zespołu (studium przypadku dla wybranej firmy)

Metody i kryteria oceniania:

Suma punktów uzyskanych z z realizacji studiów przypadku z zakresu analizy strategicznej i zarządzani strategicznego. Końcowa ocena:

procentowy przedział punktów możliwych do zdobycia - 51-60% - dst; 61-70% - dst+; 71-80%-db; 81-90%-db+; 91-100% -bdb

Zakres tematów:

Analiza (charakterystyka) wybranej/wylosowanej firmy - stacjonarne

Metoda scenariuszowa

Punktowa ocena atrakcyjności sektora

Analiza portfelowa przedsiębiorstwa

Mapa grup strategicznych

Analiza SWOT przedsiębiorstwa

Strategiczna karta wyników

Metody dydaktyczne:

Rozwiązywanie studiów przypadku, prezentacja wyników i wniosków analizy strategicznej

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 16:45 - 18:15, sala 133
Monika Garwolińska 19/ szczegóły
2 każdy wtorek, 15:00 - 16:30, sala 133
Monika Garwolińska 20/ szczegóły
3 każdy wtorek, 18:30 - 20:00, sala 133
Monika Garwolińska 21/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Wydziału Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)