Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Informatyczne systemy zarządzania 530-ZS2-2XISZ
Wykład (WYK) Rok akademicki 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

1) N. Siemieniuk, Ł. Siemieniuk, A. Zalewska-Bochenko, Wybrane aspekty funkcjonowania informatycznych systemów zarządzania,Wydawnictwo Exprinter, Białystok 2017

2) N. Siemieniuk, Ł. Siemieniuk, A. Zalewska-Bochenko, Functionality of IT financial and accounting systems in the practice of polish enterprises, Optimum. Economic Studies, 2019, Nr 4(94)

3) Podręcznik użytkownika SYMFONIA, wersja elektroniczna

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

1) N. Siemieniuk, Ł. Siemieniuk, A. Gardocki, Wybrane aspekty bezpieczeństwa systemów informatycznych w finansach i rachunkowości , Przedsiębiorstwo & Finanse Nr 4(23), 2018

2)Handbook of research on expanding business opportunities with information systems and analytics / George Leal Jamil.Hershey, PA :

Business Science Reference an imprint of IG Global, copyright © 2019.

( Advances in Business Information Systems and Analytics (ABISA) Book Series,)

3) N. Siemieniuk, Michalczuk G. (red.), Technologie informacyjne w zarządzaniu organizacjami, Wydawnictwa UwB, Białystok 2014

Efekty uczenia się:

WIEDZA

2ISZ _W01 Student ma rozszerzoną wiedzę dotyczącą zagadnień dotyczących zagadnień funkcjonowania informatycznych systemów

zarządzania KA7_WG1 - egzamin-praca pisemna

2ISZ _W02 Ma pogłębioną wiedzę w zakresie narzędzi informatycznych gromadzenia, analizy i prezentacji danych właściwych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu KA7_WG6- egzamin-praca pisemna

Metody i kryteria oceniania:

wykład- egzamin-praca pisemna

Ogólne warunki uczestnictwa i zaliczenia przedmiotu określa Uchwała nr 2527 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 26 czerwca

2019 r. w sprawie uzgodnienia Regulaminu studiów Uniwersytetu w Białymstoku

Zakres tematów:

Wprowadzenie do informatycznych systemów zarządzania. Koncepcje integracji systemów informatycznych

Klasyfikacja informatycznych systemów zarządzania

Organizacja fraktalna

Systemy informatyczne klasy MRP/ERP

Systemy informatyczne klasy CRM

Outsourcing usług informatycznych

Benchmarking

Systemy klasy Business Intelligence

Bankowość elektroniczna

E-learning

Podsumowanie zagadnień z informatycznych systemów zarządzania

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne:

- wykład prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, angażujący słuchaczy do czynnego udziału w wykładzie w formie

dyskusji

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co druga środa (parzyste), 16:45 - 18:15, sala 204
Nina Siemieniuk 15/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Wydziału Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)