Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Modelowanie biznesu 530-ZS2-2XMOB
Wykład (WYK) Rok akademicki 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Adamik A., Grabowska S., Saniuk S., Model biznesu w środowisku smart world, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2023

2. Zinczuk B., Bolibok P., Kasprzak-Czelej A., Wybrane kierunki zmian modeli biznesu na tle wyzwań współczesnej gospodarki, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2023

3. Osterwalder A., Pigneur Y., Business Model Generation, John Wiley & Sons 2010.

Literatura uzupełniająca:

1. Wang, G., & Hwa, T. H. (2019). Designing business model canvas for motorcycle rental based mobile application (case study at PT XYZ). Int. J. Adv. Trends Comput. Sci. Eng, 8(5), 1841-1855.

2. Nadir, M. H. B., Aris, S. R. S., Janom, N., Ahmad, F., Arshad, N. H., & Bashah, N. S. K. (2020). A business model canvas for crowdfunding platform: Case study of crowdfunding platforms in Malaysia. Indonesian Journal of Electrical Engineering and Computer Science, 18(3), 1287-1294.

Efekty uczenia się:

MOB_W01 Student posiada pogłębianą wiedzę na temat modeli biznesowych i wpływu relacji zachodzących miedzy przedsiębiorstwami w sakli krajowej i międzynarodowej na model biznesowy (KA7_WG3) (test wiedzy)

MOB_W02 Student ma pogłębioną wiedzę w zakresie metod i technik pozyskiwania danych i jej analizy na potrzeby tworzenia i rozwoju modelu biznesowego (KA7_WG6) (test wiedzy)

MOB_W03 Student zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju modelu biznesowego nowo tworzonego przedsiębiorstwa i /lub rozwoju już istniejącego (KA7_WK2)(test wiedzy)

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie pisemne w formie testu uważa się za zaliczony przy uzyskaniu min. 51% poprawnych odpowiedzi,.

Zakres tematów:

Pojęcie i koncepcja modelu biznesowego

Model biznesowy a strategia przedsiębiorstwa

Ewolucja modeli biznesowych i przykłady ich klasyfikacji

Determinanty wyboru modelu biznesowego

Identyfikacja i analiza modeli biznesowych wybranych przedsiębiorstw polskich i zagranicznych

Projektowanie business model canvas – rozwój istniejącego lub tworzenie nowego modelu przedsiębiorstwa

Metody dydaktyczne:

Wykład tradycyjny z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, angażujący słuchaczy do zadawania pytań i dzielenia się własnymi spostrzeżeniami w trakcie wykładu.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 9:45 - 11:15, sala 205
Mariusz Citkowski 15/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Wydziału Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)