Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Algebra liniowa z geometrią analityczną 510-IS1-1ALG-23
Wykład (WYK) Rok akademicki 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura uzupełniająca

1. R. R. Andruszkiewicz, Wykłady z algebry liniowej I, Wydawnictwo UwB, Białystok 2005.

2. L. Jeśmianowicz, J. Łoś, Zbiór zadań z algebry, PWN, Warszawa 1976.

Efekty uczenia się:

Wiedza

1. Zna własności działań na liczbach zespolonych w postaci algebraicznej i trygonometrycznej – egzamin.

2. Zna podstawowe pojęcia dotyczące wyznaczników i ich zastosowanie – egzamin.

3. Zna podstawowe twierdzenia dotyczące układów równań liniowych i pojęcie rzędu macierzy – egzamin.

4. Zna pojęcie iloczynu skalarnego, wektorowego i mieszanego – egzamin.

5. Zna równanie prostej i płaszczyzny – egzamin.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny w formie testu lub pytań (zadań otwartych).

Zakres tematów:

Ciało liczb zespolonych. Postać algebraiczna, jednostka urojona, moduł, argument. Wielomiany, zasadnicze twierdzenie algebry. Postać trygonometryczna, moduł, argument, wzór Moivre'a. Macierze, działania na macierzach, wyznaczniki, reguła Sarrusa. Operacje elementarne na macierzach. Odwracanie macierzy. Układy równań liniowych. Układ Cramera. Twierdzenie Kroneckera-Capellego. Metoda eliminacji Gaussa. Wektory. Współliniowość i współpłaszczyznowość. Działania na wektorach. Przestrzeń liniowa, baza. Przekształcenia liniowe. Macierz przekształcenia, wartości własne. Iloczyn skalarny wektorów i iloczyn wektorowy. Równania płaszczyzny. Równania prostej. Wzajemne położenie punktów, prostych i płaszczyzn.

Metody dydaktyczne:

wykłady, konsultacje, praca z literaturą.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Ewa Schmeidel 131/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)