Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Repetytorium z matematyki 510-IS1-1REM-23
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Efekty uczenia się:

Zna i rozumie podstawowe wiadomości z zakresu funkcji elementarnych - ciągła obserwacja pracy studenta, prace domowe lub wejściówki.

Umie wykorzystać apart logiki matematycznej w dowodach elementarnych własności funkcji - ciągła obserwacja pracy studenta.

Potrafi interpretować i wyjaśniać zależności funkcyjne w zakresie funkcji elementarnych, sporządza wykresy tych funkcji i opisuje ich własności - ciągła obserwacja pracy studenta, prace domowe lub wejściówki.

Rozwiązuje równania i nierówności kwadratowe, wielomianowe, wymierne - ciągła obserwacja pracy studenta, prace domowe lub wejściówki.

Rozwiązuje proste problemy dotyczące ciągów arytmetycznych i geometrycznych - ciągła obserwacja pracy studenta, prace domowe lub wejściówki.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie przedmiotu jest na podstawie aktywności studenta na zajęciach oraz wejściówek lub prace domowe. Opuszczenie więcej niż 3 godz. ćwiczeń, bez usprawiedliwienia stanowi podstawę do niezaliczenia zajęć.

Skala ocen:

niedostateczny - do 50,99% punktów możliwych do zdobycia,

dostateczny - od 51% do 60,99% punktów,

dostateczny plus - od 61% do 70,99% punktów,

dobry - od 71% do 80,99% punktów

dobry plus - od 81% do 90,99% punktów,

bardzo dobry - od 91% punktów.

Zakres tematów:

1.Podstawowe funkcje, ich własności i wykresy, działania na funkcjach.

2. Funkcje trygonometryczne i ich własności.

3. Własności potęg, funkcja potęgowa, funkcja kwadratowa, równania i nierówności kwadratowe, wzory Viete’a.

4. Wielomiany, równania i nierówności wielomianowe, twierdzenie Bezoute’a.

5. Funkcja wykładnicza i logarytmiczna.

6. Funkcje wymierne.

7. Ciąg arytmetyczny, ciąg geometryczny.

Metody dydaktyczne:

praca z literaturą, metoda problemowa, pomiar

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Jarosław Kotowicz 19/ szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Jarosław Kotowicz 22/ szczegóły
3 (brak danych), (sala nieznana)
Jarosław Kotowicz 23/ szczegóły
4 (brak danych), (sala nieznana)
Jarosław Kotowicz 22/ szczegóły
5 (brak danych), (sala nieznana)
Jarosław Kotowicz 23/ szczegóły
6 (brak danych), (sala nieznana)
Jarosław Kotowicz 22/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)