Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Programowanie obiektowe 510-IS1-1WPO-23
Laboratorium (LAB) Rok akademicki 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 45
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Grębosz J., Symfonia C++ standard. Programowanie w języku C++ orientowane obiektowo, Edition 2000, 2006.

Vanderoorde D., Język C++ ćwiczenia i rozwiązania, WNT 2001.

Struzińska-Walczak A., Walczak K., Nauka programowania dla początkujących C++, W&W 2000.

Tłuczek M., Programowanie w języku C, ćwiczenia praktyczne, Helion 2001.

Efekty uczenia się:

Umiejętność programowania obiektowego w języku C++. Umiejętność poprawnego projektowania i efektywnej implementacji programów zorientowanych obiektowo oraz ich debugowania i testowania. Zdolność rozpoznania potrzeby zastosowania mechanizmów programowania obiektowego oraz poprawne ich wykorzystanie (dziedziczenie, hermetyzacja, polimorfizm, tworzenie klas składowych). Umiejętność implementacji hierarchii klas zadanych schematem UML. Umiejętność wykorzystania bibliotek obiektów standardowych języka C++.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie laboratorium na podstawie dwóch praktycznych kolokwiów oraz terminowego zaliczania zadań/wejściówek w trakcie semestru. Każde z kolokwiów musi być zaliczone na co najmniej 51%.

Liczba dopuszczalnych nieusprawiedliwionych nieobecności na zajęciach wynosi 20% zajęć.

Zakres tematów:

Klasa i obiekt. Konstruktory i destruktory. Hermetyzacja. Dziedziczenie. Polimorfizm. Przeciążenie operatorów i metod. Metody wirtualne. Strumienie wejściowe i wyjściowe. Wykorzystanie diagramów UML. Obsługa wyjątków. Szablony klas i funkcji. Wykorzystanie bibliotek klas.

Metody dydaktyczne:

Laboratorium: 45 godz. Instrukcje laboratoryjne są udostępniane studentom na każdych zajęciach. Przewidziane są także konsultacje.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 11:30 - 13:45, sala 1008
Eugenia Mironowicz 12/ szczegóły
2 każda środa, 12:15 - 14:30, sala 2043
Adam Grabowski 12/ szczegóły
3 każda środa, 13:15 - 15:30, sala 1010
Barbara Łupińska 13/ szczegóły
4 każda środa, 15:00 - 17:15, sala 1008
Eugenia Mironowicz 12/ szczegóły
5 każda środa, 9:45 - 12:00, sala 2042
Robert Jankowski 11/ szczegóły
6 każda środa, 9:45 - 12:00, sala 2043
Adam Grabowski 11/ szczegóły
7 każdy wtorek, 9:00 - 11:15, sala 1010
Barbara Łupińska 11/ szczegóły
8 każda środa, 12:15 - 14:30, sala 2042
Robert Jankowski 12/ szczegóły
9 każdy czwartek, 10:00 - 12:15, sala 2042
Barbara Łupińska 0/ szczegóły
10 każdy czwartek, 12:30 - 14:45, sala 2042
Barbara Łupińska 0/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Matematyki i Wydziału Informatyki - Kampus
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)