Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Filozofia społeczna 480-SS2-1FSP2
Wykład (WYK) Rok akademicki 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

1) Tukidydes, Wojna peloponeska, ks. druga, ustęp 34-46; ks. piąta, ustęp 84-116.

2) E. Burke, Rozważania o rewolucji we Francji, Kraków-Warszawa 1994, s. 93-131.

3) M. Wollstonecraft, Wołanie o prawa człowieka, [w:] taż Wołanie o prawa kobiety, Warszawa 2011, s. 289-359.

4) K. Marks, F. Engels, Manifest komunistyczny, Warszawa 1983, s. 57-133.

5) Kate Millett, Teoria polityki płciowej, [w:] Nikt nie rodzi się kobietą, red. T. Hołówka, Warszawa 1982, s. 58-111.

6) J. Rawls, Teoria sprawiedliwości, Warszawa 1994, s. 12-37; 86-107 lub wydanie nowe Warszawa 2009, s. 29-54, 106-126.

7) R. Nozick, Anarchia, państwo, utopia, Warszawa 1999, s. 17-44; 194-208.

8) R. Scruton, Co znaczy konserwatyzm, Poznań 2002. s. 17-38.

9) S. Lukes, Niezwykłe oświecenie profesora Caritata, Warszawa 2003, s. 51-136.

10) S. Lukes, Niezwykłe oświecenie profesora Caritata, Warszawa 2003, s. 137-205.

11) S. Lukes, Niezwykłe oświecenie profesora Caritata, Warszawa 2003, s. 206-296.

12) M. Sandel, Sprawiedliwość. Jak postępować słusznie?, Warszawa 2013, rozdz. 9 i 10, s. 279-362.

Efekty uczenia się:

KP7_WG4 - ma pogłębioną wiedzę o różnych podejściach teoretycznych, w tym z filozofii społecznej, wyjaśniających istotę struktur społecznych i relacji między nimi, weryfikacja: egzamin ustny

KP7_UW1 - potrafi dokonać analizy różnorodnych struktur społecznych z wykorzystaniem terminologii z filozofii społecznej, weryfikacja: egzamin ustny

Metody i kryteria oceniania:

warunkiem przystąpienia do egzaminu jest wcześniejsze uzyskanie zaliczeń z ćwiczeń oraz nie więcej niż jedna nieobecność na wykładach (pozostałe należy zaliczyć w czasie dyżurów, nie później niż przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej);

egzamin ustny obejmuje treści z wykładów i ćwiczeń i opiera się na trzech losowo wybranych przez studenta pytaniach; by zdać egzamin, trzeba uzyskać ponad połowę punktów;

egzamin poprawkowy ma charakter pisemny; student losuje cztery pytania, z których odpowiada na trzy przez siebie wybrane

Zakres tematów:

i) początki filozofii społecznej

i) wizje porządku społecznego u Solona, Herodota i Tukidydesa

i) elementy filozofii społecznej w dramatach antycznych

i) sofiści i ich wizje porządku społecznego

i) postać i poglądy Sokratesa

i) Platońska krytyka demokracji

i) filozofia społeczna Arystotelesa

i) cechy filozofii średniowiecznej i nowożytnej

Metody dydaktyczne:

wykład, prezentacja multimedialna

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 16:45 - 18:15, sala 128B
Maciej Krzywosz 27/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Historii, Wydziału Filozofii i Wydziału Socjologii
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)