Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Psychologia uczenia się 380-DS5-1HEP
Wykład (WYK) Rok akademicki 2024/25

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 10
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Obowiązkowa:

Mietzel, G. (2002). Psychologia kształcenia. Gdańsk: GWP (rozdziały: 3, 4, 5, 6, 7).

Zimbardo, Ph.G., Gerrig, R.J. (2012) Psychologia i życie. Warszawa: PWN. (rozdziały 6 i 7)

Uzupełniająca:

Baddeley, A.D. (1998). Pamięć. Poradnik użytkownika. Warszawa: Prószyński i S-ka.

Jagodzińska, M. (2008). Psychologia pamięci. Badania, teorie, zastosowania. Gliwice: Wydawnictwo HELION.

Strelau J., Doliński D. (2008) Psychologia, Tom 1, Gdańsk: GWP. (rozdział 6.6)

Efekty uczenia się:

Student po zakończonych zajęciach z przedmiotu:

- Ma wiedzę dotyczącą klasycznych i współczesnych teorii uczenia się i nauczania oraz ich wartości aplikacyjnych, potrafi je krytycznie oceniać i twórczo wykorzystywać - KA7_WG2,

- Potrafi obserwować sytuacje i zdarzenia pedagogiczne, analizować je z

wykorzystaniem wiedzy pedagogiczno-psychologicznej oraz

proponować rozwiązania problemów; KA7_UW1

- Potrafi identyfikować i rozbudzać zainteresowania dzieci lub uczniów oraz

odpowiednio dostosowywać sposoby i treści kształcenia;KA7_UO1

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot kończy się egzaminem w formie testu. Do uzyskania oceny pozytywnej należy zdobyć powyżej 50% punktów z testu.

Zakres tematów:

- Teorie uczenia się, badania nad uczeniem się,

- Behawioryzm, warunkowanie klasyczne i warunkowanie sprawcze,

- Wpływ procesów poznawczych na uczenie się,

- Efektywność różnych rozkładów wzmocnień,

- Teoria uczenia się społecznego A.Bandury

- Pamięć, funkcje i rodzaje pamięci,

- Kodowanie i wydobywanie informacji,

- Zaburzenia pamięci

Metody dydaktyczne:

Wykład. Dyskusja grupowa.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
0/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)