Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Psychologia uczenia się 380-DS5-1HEP
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2024/25

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 20
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Obowiązkowa:

Mietzel, G. (2002). Psychologia kształcenia. Gdańsk: GWP (rozdziały: 3, 4, 5, 6, 7).

Wood, D. (2006). Jak dzieci uczą się i myślą. Społeczne konteksty rozwoju poznawczego. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego (rozdział: 4).

Uzupełniająca:

Brophy, J. (2002). Motywowanie uczniów do nauki. Gdańsk: GWP.

Król-Fijewska, M., Fijewski P. (2013). Asertywność menedżera. PWE.

Strelau J., Doliński D. (2008) Psychologia, Tom 1, Gdańsk: GWP. (rozdział 6.6)

Strelau J., Doliński D. (2008) Psychologia, Tom 2, Gdańsk: GWP. (rozdziały: 13.5, 13.7, 17.4, 17.5)

Zielińska, M. (2012). Jak reagować na agresję uczniów? Skuteczne techniki radzenia sobie z problemem. Gdańsk: Harmonia

Efekty uczenia się:

Student po zakończonych zajęciach z przedmiotu:

- Potrafi obserwować sytuacje i zdarzenia pedagogiczne, analizować je z

wykorzystaniem wiedzy pedagogiczno-psychologicznej oraz

proponować rozwiązania problemów; KA7_UW1

- Potrafi rozpoznawać potrzeby, możliwości i uzdolnienia dzieci lub uczniów

oraz projektować i prowadzić działania pedagogiczne, a także

planować, realizować i oceniać spersonalizowane programy kształcenia

i wychowania; KA7_UW2

- Potrafi identyfikować i rozbudzać zainteresowania dzieci lub uczniów oraz

odpowiednio dostosowywać sposoby i treści kształcenia;KA7_UO1

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na podstawie testu na platformie e-learningowej. Podstawą do zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie powyżej 50% punktów z testu.

Zakres tematów:

- Asertywność

- Rozwijanie kompetencji asertywnych dzieci

- Kluczowe kompetencje asertywne w procesie dydaktycznym (asertywna odmowa, asertywna krytyka)

- Zachowania i postawy asertywne, agresywne i uległe dzieci i młodzieży

- Rodzaje grup i funkcjonowanie w grupie,

- Mechanizmy grupowe, role i zadania grupowe

- Wpływ struktury grupy na proces kształcenia (technika socjometryczna Moreno)

- Sztuka prowadzenia negocjacji i rozwiązywania konfliktów

- Motywowanie do nauki

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia w podgrupach, prezentacja, studium przypadku, dyskusja grupowa, mini wykład.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
0/ szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
0/ szczegóły
3 (brak danych), (sala nieznana)
0/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)