Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyka zawodowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 260-SDH3-3PRZ3
Kod Erasmus / ISCED: 09.001 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyka zawodowa
Jednostka: Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych
Grupy: Szkoła doktorska SDNH 3 rok
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Praktyka zawodowa ma formę do wyboru przez studenta labo prowadzenia albo też uczestniczenia w prowadzeniu zajęć z przedmiotu z XX wieku, albowiem doktorant przygotowuje rozprawę z historii najnowszej. Będzie ona zrealizowana przez doktoranta w wymiarze 30 godzin.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Praktyka zawodowa będzie polegała na poszerzeniu wiedzy doktoranta zdobytej podczas studiów a także powinna rozwijać u niego praktyczne umiejętności wykorzystania posiadanej wiedzy. Ponadto praktyka zawodowa jest ważnym elementem kształtowania umiejętności niezbędnych w pracy zawodowej a także przyczynia się do jego aktywizacji zawodowej.

Pełny opis:

Praktyka zawodowa będzie polegała na poszerzeniu wiedzy doktoranta zdobytej podczas studiów a także powinna rozwijać u niego praktyczne umiejętności wykorzystania posiadanej wiedzy. Ponadto praktyka zawodowa jest ważnym elementem kształtowania umiejętności niezbędnych w pracy zawodowej a także przyczynia się do jego aktywizacji zawodowej.

Literatura:

1. Jerzy Maternicki, Czesłąw Majorek, Adam Suchoński, Dydaktyka historii, Warszawa 1994

2.Lucyna Kudła, Czesław Nowarski, Dydaktyka historii jako dyscyplina akademicka wobec wyzwań współczesności, Kraków 2008

3.Maria Bieniek, Dydaktyka historii: wybrane zagadnienia, Olsztyn 2007

Efekty uczenia się:

SD_WG04, SD_UW02, SD_UW03, SD_UK02,SD_UK03, SD_UU01 - SD_UU03, SD_KK03

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa jest średnią ocen następujących elementów pracy studenta:

- przygotowania się do zajęć,

- aktywności pracy podczas zajęć,

- umiejętności logicznego, poprawnego formułowania problemów i stawiania pytań,

- umiejętności gospodarowania czasem podczas zajęć,

- stosowanie różnorodnych metod nauczania w tym aktywizujących słuchaczy.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Praktyka, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Praktyka, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Guzowski
Prowadzący grup: Andrzej Guzowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0 (2024-02-26)