Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Szkoła doktorska SDNH 3 rok (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych)

Jednostka: Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Szkoła doktorska SDNH 3 rok
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022 - Rok akademicki 2022/23
2023 - Rok akademicki 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022 2023
260-SDF3-3FWW
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot w wymiarze 15 godzin w formie konwersatorium, z zakresu filozofii, ale dotyczący problematyki interdyscyplinarnej, służący dyskusji nad filozoficznymi (etycznymi, epistemologicznymi, antropologicznymi, ontologicznymi) implikacjami zjawisk społecznych i/lub związanych z rozwojem techniki i odkryciami naukowymi. Zależnie od zainteresowań osoby prowadzącej oraz doktorantów omawiana problematyką może należeć do obszaru współczesnej filozofii społecznej, filozofii techniki i nauki, etyki i bioetyki, ekofilozofii itp.

Strona przedmiotu
260-SDF3-3JOS
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest poprawienie znajomości filozoficznego języka angielskiego.

Strona przedmiotu
260-SDH3-3JOS
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
260-SDJ3-3JOS
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają na celu wykształcenie u uczestników kompetencji w zakresie pracy z tekstem specjalistycznym z dziedziny językoznawstwa w języku angielskim. W ramach prowadzonych zajęć przyswajana będzie terminologia lingwistyczna, frazeologia naukowej odmiany angielszczyzny oraz typowe struktury składniowe. Konwersatorium ma na celu zaznajomienie studentów ze specyfiką pracy z tekstami naukowymi w języku obcym, zarówno w zakresie ich recepcji, jak i tworzenia oraz uwrażliwienie ich na potencjalne problemy, np. transfer negatywny, asymetria terminologii czy terminy lakunarne.

Strona przedmiotu
260-SDL3-3JOS
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zaznajomienie studentów z językiem angielskim z zakresu literaturoznawstwa (przyswajanym w kontekście zajęć z literatury, ćwiczeń słownikowych itp.).

Strona przedmiotu
260-SDJ3-3JKO
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot obowiązkowy na trzecim roku studiów doktoranckich, wprowadza w problematykę badań komparatystycznych, przybliża podstawy metodologiczne prowadzenia analiz materiału różnojęzycznego z uwzględnieniem aspektu kulturowego i ukazuje ich specyfikę.

Strona przedmiotu
260-SDJ3-3KTJ
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Program przedmiotu obejmuje najważniejsze koncepcje i metody badań kognitywnej nauki o języku jako teorii interdyscyplinarnej, przyjmującej podstawowe założenie o ścisłym związku kompetencji językowej z innymi zdolnościami poznawczymi.

Tematyka konwersatorium w semestrze 5. obejmuje najważniejsze koncepcje i rezultaty badań kognitywnej nauki o języku jako teorii odnoszącej się do zdolności poznawczych warunkujących kompetencję językową, zarówno w perspektywie antropologicznej, tj. wytworzenia języka przez ludzi, jak i społecznej: używania danego kodu w aktach komunikacyjnych (w dyskursie) oraz jednostkowej: uczenie się języka, bilingwizm, teorie i praktyki translacyjne.

Strona przedmiotu
260-SDL3-3PLW
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot poświęcony jest polskiej literaturze współczesnej. Obejmuje opis rozwijających się obecnie tendencji w obrębie poezji, beletrystyki, literatury faktu, eseistyki. Prezentuje współczesne zjawiska historyczne i społeczne, kulturowe, wpływające na literaturę oraz zmieniające jej kształt i sposoby rozumienia tego, co stanowi współczesną literaturę. Przybliża problematykę współczesnego życia literackiego i drogi rozwoju literatury najnowszej.

Na zajęciach zostaną postawione pytania, dotyczące tematów podejmowanych przez współczesnych autorów, właściwości stylu poszczególnych pisarzy, charakterystycznych dla nich form i strategii pisarskich, wreszcie kontekstów kulturowych, a także publikacji teoretycznych, które można przywołać rozmawiając o wybranych tekstach.

Strona przedmiotu
260-SDF3-3PRZ1
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Praktyka - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Praktyka - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
260-SDF3-3PRZ2
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Praktyka - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Praktyka - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
260-SDF3-4PRZ1
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Praktyka - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Praktyka - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
260-SDF3-4PRZ2 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Praktyka - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
260-SDF3-4PRZ3 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Praktyka - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
260-SDH3-3PRZ1
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Praktyka - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Praktyka - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
260-SDH3-3PRZ2
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Praktyka - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Praktyka - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
260-SDH3-3PRZ3
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Praktyka - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Praktyka - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Praktyka zawodowa będzie polegała na poszerzeniu wiedzy doktoranta zdobytej podczas studiów a także powinna rozwijać u niego praktyczne umiejętności wykorzystania posiadanej wiedzy. Ponadto praktyka zawodowa jest ważnym elementem kształtowania umiejętności niezbędnych w pracy zawodowej a także przyczynia się do jego aktywizacji zawodowej.

Strona przedmiotu
260-SDH3-3PRZ4
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Praktyka - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Praktyka - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
260-SDH3-3PRZ5 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Praktyka - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
260-SDH3-3PRZ6 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Praktyka - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
260-SDH3-3PRZ7 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Praktyka - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
260-SDJ3-3PRZ1
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Praktyka - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Praktyka - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
260-SDJ3-3PRZ2
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Praktyka - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Praktyka - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
260-SDL3-3PRZ1
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Praktyka - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Praktyka - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach praktyki doktorant powinien przeprowadzić 22 godzin zajęć ze studentami.

Strona przedmiotu
260-SDL3-3PRZ2 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Praktyka - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach praktyki doktorant powinien przeprowadzić 22 godzin zajęć ze studentami.

Strona przedmiotu
260-SDH3-3HPP
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Problematyka zajęć będzie skoncentrowana wokół zagadnienia mitologizacji przeszłości, w tym zwłaszcza związanych z tym wyzwań i zagrożeń w pracy historyka.

Strona przedmiotu
260-SDF3-3SEM1
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium doktorskie ma na celu wsparcie doktoranta w samodzielnym przygotowaniu rozprawy doktorskiej pod opieką naukową promotora.

Strona przedmiotu
260-SDF3-3SEM2
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium doktorskie ma na celu wsparcie doktoranta w samodzielnym przygotowaniu rozprawy doktorskiej pod opieką naukową promotora.

Strona przedmiotu
260-SDH3-3SEM1
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

w trakcie zajęć student wzbogaca wiedzę historyczną, doskonali umiejętność prowadzenia badań naukowych oraz pisania tekstów naukowych.

Strona przedmiotu
260-SDH3-3SEM2
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
260-SDH3-3SEM3
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium jest realizowane podczas regularnych spotkań ze studentami 15 godzin w semestrze, podczas których informują kierownika seminarium o poczynionych postępach, zaś kierownik systematycznie udziela im porad i konsultacji.

Strona przedmiotu
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)