Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Finanse zaawansowane

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 270-EFS3-1FINZAW Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Finanse zaawansowane
Jednostka: Szkoła Doktorska Nauk Społecznych
Grupy: SZKOŁA DOKTORSKA
Szkoła doktorska lato
Szkoła doktorska zima
Punkty ECTS i inne: (brak)
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Założeniem przedmiotu jest pogłębienie wiedzy w obszarze finansów.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest:

- przedstawienie teoretycznych zagadnień wychodzących poza zakres podstaw finansów

- zrozumienie i właściwe stosowanie paradygmatów wykorzystywanych w ramach finansów

Pełny opis:

Nazwa studiów: Szkoła doktorska

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Kod przedmiotu: 270-EFS3-1FINZAW

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Język przedmiotu: polski

Rok studiów/semestr 1 rok/semestr pierwszy

Dziedzina i dyscyplina nauki: Dziedzina- nauki społeczne, dyscyplina - ekonomia i finanse

Wymagania wstępne: podstawy finansów

Liczba godzin dydaktycznych: 15 godz. konwersatorium

Metody dydaktyczne: prezentacja poszczególnych zagadnień, dyskusja dydaktyczna, prezentacje multimedialne

Literatura:

Blöchliger H., Fiscal Equalization – A Cross-Country Perspective, OECD Network on Fiscal Relations across Government Levels, Paris 2014, Paper prepared for the conference on „Fiscal Equalization”, 26-27 June, Berlin 2014, https://www.shareweb.ch/site/DDLGN/Documents/OECD_Bloechliger%20Fiscal%20Equalization.pdf

Felis P., The Financial Indepandence od Self-local Gobernment Unitsin the Acquisi-tion of Sources to Finance Their Activiti – The challanges for Self-goven-ment Theory and Practis, ,,JMFS Journal of Managament and Financial Sci-ences”, 2011, vol. IV, Issue 6, http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.02608d02-a2a1-3ea0-becf-92382d9554d6

Poniatowicz M., Koncepcja federalizmu fiskalnego w systemie finansów samorządu terytorialnego, CeDeWu, Warszawa 2018.

Wójtowicz K., Znaczenie wybranych czynników ekonomiczno‑społecznych dla kształtowania stabilności fiskalnej gmin miejskich w Polsce, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2018 Volume 334(2).

Wyszkowska D., Samodzielność finansowa jako determinanta potencjału inwestycyjnego jednostek samorządu terytorialnego. Studium empiryczne gmin w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2018.

Efekty uczenia się:

1FINZAW_1 Doktorant posiada wiedzę na temat głównych paradygmatów dotyczących finansów oraz zna zależności i sprzeczności zachodzące pomiędzy nimi SDNS_WG01

1FINZAW_2 Doktorant posiada wiedzę na temat nowych kierunków w obszarze finansów SDNS_WG03

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia konwersatorium jest egzamin ustny i aktywność podczas zajęć.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grażyna Michalczuk
Prowadzący grup: Grażyna Michalczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Wyszkowska
Prowadzący grup: Dorota Wyszkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.