Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

SZKOŁA DOKTORSKA (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Szkoła Doktorska Nauk Społecznych)

Jednostka: Szkoła Doktorska Nauk Społecznych Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: SZKOŁA DOKTORSKA
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2020 - Rok akademicki 2020/21
2021 - Rok akademicki 2021/22
2022 - Rok akademicki 2022/23
2023 - Rok akademicki 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2020 2021 2022 2023
270-NPS3-2KSBI brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z problematyką badań ilościowych i jakościowych oraz znaczeniem badań ilościowych i jakościowych w naukach prawnych. Doktorant, po pozytywnym ukończeniu zajęć uzyskuje kwalifikacje w zakresie wiedzy, umiejętności oraz postaw społecznych, które są niezbędne do samodzielnego rozwiązywania problemów związanych ze stosowaniem wymienionych metod badawczych. Rozumie specyfikę metodologii nauk prawnych oraz istotę badań empirycznych.

Cele przedmiotu - zdobycie/uzyskanie przez doktoranta (absolwenta studiów III stopnia):

1. Pogłębionej wiedzy na temat metodologii nauk prawnych, ze szczególnym uwzględnieniem faktualnego wymiaru zjawisk prawnych.

2. Pogłębionej wiedzy na temat specyfiki badań ilościowych i jakościowych w naukach prawnych oraz ich stosowalności w praktyce tworzenia i stosowania prawa.

3. Umiejętności dokonywania analizy case studies.

Strona przedmiotu
270-OS3-1BHP
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Konwersatorium - 4 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Konwersatorium - 4 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 4 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 4 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zgodnie z art. 51 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668 z późn. zm.) i § 3 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 października 2018 r. w sprawie sposobu zapewnienia w uczelni bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i kształcenia (Dz.U. z 2018 r. poz. 2090) w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu w Białymstoku przeprowadza się szkolenie ( w formie wykładów konwersatoryjnych w wymiarze 4 godzin dydaktycznych) z Bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie bezpiecznych i higienicznych warunków kształcenia i pracy doktorantów, którzy rozpoczynają kształcenie w tej Szkole.

Strona przedmiotu
270-NSS3-1DEMSPO
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Z-1. zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami z zakresu demografii społecznej oraz źródłami danych demograficznych

Z-2. rozwijanie wiedzy na temat koncepcji demograficznych i ich zastosowania do analiz socjologicznych.

C-3. Pogłębienie wiedzy na temat demograficznych uwarunkowań w przebiegu Z procesów ludnościowych na różnych poziomach życia społecznego

Strona przedmiotu
270-DZS3-1DYDSZW
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Konwersatorium - 10 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Konwersatorium - 10 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 10 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cele przedmiotu:

zdobycie/uzyskanie przez doktoranta:

- wiedzy z zakresu nowoczesnych tendencji w dydaktyce szkoły wyższej,

- wiedzy w zakresie teorii procesu kształcenia akademickiego,

- wiedzy i umiejętności w zakresie metodyki prowadzenia zajęć dydaktycznych w szkole wyższej,

- kompetencji społecznych w zakresie odpowiedzialności nauczyciela za planowanie, realizację oraz kontrolę i ocenę efektów procesu kształcenia

Zakres treści:

Dydaktyka szkoły wyższej – terminologia i teoria procesu kształcenia;

Organizacja procesu dydaktycznego: planowanie, realizacja, kontrola i ocena efektów uczenia się studentów; ewaluacja procesu kształcenia;

Jakość kształcenia – pojęcie, koncepcje teoretyczne, uwarunkowania.

Strona przedmiotu
270-DZS3-2DYDSZW
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Konwersatorium - 10 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Konwersatorium - 10 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 10 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Skrócony opis:

Założenia i cele przedmiotu:

Założenia: doktorant uzyskuje kwalifikacje w zakresie wiedzy, umiejętności oraz postaw społecznych, które są niezbędne do prowadzenia zajęć dydaktycznych w szkole wyższej oraz dokonywania ich ewaluacji

Cele przedmiotu:

zdobycie/uzyskanie przez doktoranta:

wiedzy z zakresu nowoczesnych tendencji w dydaktyce szkoły wyższej,

wiedzy w zakresie teorii procesu kształcenia akademickiego,

wiedzy i umiejętności w zakresie metodyki prowadzenia zajęć dydaktycznych w szkole wyższej,

kompetencji społecznych w zakresie odpowiedzialności nauczyciela za planowanie, realizację oraz kontrolę i ocenę efektów procesu kształcenia

Zakres treści:

Dydaktyka szkoły wyższej – terminologia i teoria procesu kształcenia;

Organizacja procesu dydaktycznego: planowanie, realizacja, kontrola i ocena efektów uczenia się studentów; ewaluacja procesu kształcenia;

Jakość kształcenia – pojęcie, koncepcje teoretyczne, uwarunkowania.

Strona przedmiotu
270-PES3-2KSEiT brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podstawowym celem realizacji przedmiotu jest wiedza dotycząca współczesnych koncepcji twórczości i edukacji oraz ich wartości aplikacyjnych, krytyczna ocena i twórcze wykorzystanie w praktyce edukacyjnej i społecznej

Strona przedmiotu
270-PES3-1EPKS
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z aktualnymi tendencjami, trendami i problemami edukacyjnymi kształtujących się społeczeństw. W szczególności: przybliżenie zagadnień związanych z edukacją i socjalizacją w dobie przemian społeczno-kulturowych, globalizacji, cyfryzacji i kryzysu zmiany edukacyjnej oraz współczesnych dylematów społeczeństwa.

Strona przedmiotu
270-EFS3-1EKZAW
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot obejmuje teorię oraz analizę prawidłowości funkcjonowania i rozwoju podmiotów gospodarczych. Punktem wyjścia jest analiza współzależności między mikropodmiotami, a następnie określenie roli i wpływu makrootoczenia. Badanie związków między powyższymi kategoriami ma na celu określenie warunków funkcjonowania gospodarki oraz możliwości jej rozwoju.

Strona przedmiotu
270-NPS3-1FILPR
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Filozofia prawa jest nauką interdyscyplinarną - łączy filozofię i prawo. Może być uprawiana na dwa sposoby: "od prawa ku filozofii" i "od filozofii ku prawu" (propozycja terminologiczna M. Zirk-Sadowskiego). Powinna też ukazywać zarówno wewnętrzny, jak i zewnętrzny aspekt prawoznawstwa. Perspektywę wewnętrzną T. Pietrzykowski wiązał z „nauką prawa”, zaś zewnętrzną z „nauką o prawie”. Prawo ma dualną strukturę: realną i normatywną.

Konwersatorium poświęcone jest pogłębionej analizie statusu metodologicznego filozofii prawa i teorii prawa. Obejmuje także refleksję na prawem jako zjawiskiem językowym w kontekście teorii aktów mowy i ustaleń filozofii analitycznej i postanalitycznej. Jednym z tematów dyskutowanych na konwersatorium jest wpływ postmodernizmu na postrzeganie prawa i przedstawienie nowych sposobów refleksji o prawie i jego badania np. Critical Legal Studies. ponownie analizowane będą problemy: normatywności prawa oraz jego polityczności.

Strona przedmiotu
270-EFS3-1FINZAW
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest:

- przedstawienie teoretycznych zagadnień wychodzących poza zakres podstaw finansów

- zrozumienie i właściwe stosowanie paradygmatów wykorzystywanych w ramach finansów

Strona przedmiotu
270-EFS3-2HMEK brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają na celu pogłębienie wiedzy doktorantów z zakresu rozwoju myśli ekonomicznej.

Strona przedmiotu
270-EFS3-2JOBEK
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Ćwiczenia w praktycznym zastosowaniu języka obcego. Treścią przedmiotu są wybrane zagadnienia z języka angielskiego biznesowego i angielskiego ekonomicznego, analiza literatury fachowej, rozwijanie słownictwa kierunkowego i ogólnoakademickiego, wyrażanie opinii na tematy specjalistyczne w formie ustnej i pisemnej, jak również rozwiązywanie zadań przygotowujących do egzaminu certyfikatowego.

Strona przedmiotu
270-PES3-2JOBPE
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia z języka obcego na studiach 3° obejmują:

-rozwijanie znajomości słownictwa fachowego z dziedziny nauk pedagogicznych

-doskonalenie praktycznych umiejętności językowych w zakresie rozumienia tekstów fachowych/specjalistycznych oraz wystąpień ustnych

(wykłady, prezentacje), obejmujących dziedziny związane z kierunkiem nauk pedagogicznych;

-analizę językową tekstów specjalistycznych oraz wystąpień ustnych;

-doskonalenie umiejętności swobodnego wypowiadania się na temat tekstów specjalistycznych oraz prowadzenia dyskusji w formie ustnej

( w tym wyrażania opinii i ich uzasadniania, ustosunkowywania się do opinii innych osób)

-doskonalenie umiejętności dokonywania streszczenia głównych wątków/tez, podsumowywania, wyciągania wniosków.

Strona przedmiotu
270-NSS3-2JOBSOC
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Doskonalenie językowe (język angielski) na poziomie B2+/ C1 w zakresie nauk socjologicznych.

Strona przedmiotu
270-NPS3-1JONP
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami z zakresu Legal English, wprowadzenie i wzbogacenie słownictwa z prawniczego języka angielskiego tak aby mógłby być on wykorzystany w pracy naukowej, zdobycie umiejętności swobodnego korzystania z anglojęzycznych materiałów źródłowych oraz umiejętności sporządzania podstawowych tekstów akademickich

Strona przedmiotu
270-NPS3-2JONP
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami z zakresu Legal English, wprowadzenie i wzbogacenie słownictwa z prawniczego języka angielskiego tak aby mógłby być on wykorzystany w pracy naukowej, zdobycie umiejętności swobodnego korzystania z anglojęzycznych materiałów źródłowych oraz umiejętności sporządzania podstawowych tekstów akademickich

Strona przedmiotu
270-OS3-2KBN
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Konwersatorium - 5 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Konwersatorium - 5 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 5 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 5 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zasadniczym celem realizacji wykładu pt." Komercjalizacja badań naukowych" jest zapoznanie doktorantów z zagadnieniami związanymi z prawami własności intelektualnej, tzn. prawami autorskimi oraz prawami własności przemysłowej do wyników badań naukowych i prac rozwojowych i sposobami ich transferu z uczelni do gospodarki.

Strona przedmiotu
270-OS3-1KiBRwG
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Konwersatorium - 2 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Konwersatorium - 5 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 5 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 5 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kształcenie osób dorosłych to duże wyzwanie, które wymaga specyficznych umiejętności komunikacyjnych, a także zdolności i gotowości do budowania relacji z grupą. W ramach konwersatorium omówione zostaną główne wyzwania stojące przed uczeniem dorosłych, przedyskutowane zostaną wybrane techniki komunikacyjne oraz przećwiczone ich stosowanie, a także przygotowane zostaną indywidualne strategie budowania relacji z grupą.

Strona przedmiotu
270-OS3-1KOMM brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Konwersatorium - 2 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Konwersatorium - 5 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 5 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajecia będą kładły akcent na to, co ma istotny wpływ na komunikację międzykulturową, ze szczególnym uwzględnieniem komunikacji w środowisku akademickim.

Strona przedmiotu
270-OS3-1KDN
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Konwersatorium - 2 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Konwersatorium - 5 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 5 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 5 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot fakultatywny na studiach doktoranckich, oferowany w ramach modułu kształcenia ogólnego, rozwijający umiejętności miękkie. Głównym celem zajęć jest poszerzenie wiedzy uczestników na temat komunikacji językowej w dyskursie naukowym oraz rozwijanie umiejętności praktycznego wykorzystania tej wiedzy w procesie porozumiewania się w konkretnym środowisku zawodowym.

Strona przedmiotu
270-OS3-KONZA
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Konwersatorium - 5 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Konwersatorium - 5 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 5 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 5 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
270-NSS3-2KSMD brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
270-PES3-1METBJ
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podstawowym celem realizacji przedmiotu jest pogłębienie wiedzy doktorantów z metod badań ilościowych i jakościowych.

Szczegółowe cele przedmiotu: Pogłębienie wiedzy doktorantów dotyczącej prowadzenia badań naukowych. Rozwijanie umiejętności planowania i realizowania badań naukowych oraz analizy i interpretacji wyników badań. Kształtowanie kompetencji dostrzegania i formułowania problemów moralnych i dylematów etycznych związanych z podejmowaniem badania naukowego.

Strona przedmiotu
270-NSS3-2KSMF brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
270-PES3-2KSNT brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach zajęć słuchacze poznają oraz przećwiczą narzędzia ICT usprawniające realizację badań społecznych. W ramach przedmiotu w szczególności zostaną omówione oraz przetestowane narzędzia umożliwiające sprawne wyszukiwanie publikacji naukowych, efektywną obsługę edytorów tekstu, przyswojenie umiejętności przygotowywania fiszek za pomocą narzędzi online, generowanie przypisów w dokumencie tekstowym, opracowywanie elementów graficznych w tekście (wykresy, diagramy, grafiki niestandardowe). Dodatkowo zostaną przeanalizowane narzędzia pomocne przy gromadzeniu materiału badawczego, zarządzaniem danymi oraz ich analizie. Ponadto dokonany zostanie przegląd aplikacji umożliwiających optymalne prezentowanie materiału badawczego podczas wystąpień i zajęć dydaktycznych

Strona przedmiotu
270-PZ-2PR
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Praktyka - 15 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Praktyka - 15 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
270-OS3-1PAOWI
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Konwersatorium - 5 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Konwersatorium - 5 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 5 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 5 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie doktorantów z materiałami źródłowymi dotyczącymi prawa autorskiego i szerzej prawa własności intelektualnej, tj. aktami prawa międzynarodowego, prawa unijnego oraz prawa polskiego, literaturą przedmiotu. Przedstawienie podstawowych zasad prawa autorskiego i wyjaśnienie ich zastosowania w procesie przygotowania rozprawy doktorskiej. Analiza na przykładach z orzecznictwa sądowego takich zagadnień, jak w szczególności: podmiot i przedmiot prawa autorskiego; wyłączenia spod ochrony prawa autorskiego; prawo cytatu; zjawisko plagiatu i autoplagiatu w działalności naukowej; zasady korzystania z cudzej twórczości naukowej.

Strona przedmiotu
270-EFS3-1SEMEF
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Konwersatorium - 30 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium doktorskie zmierza do przekazania uczestnikowi wiedzy i umiejętności koniecznych do przygotowania i złożenia rozprawy doktorskiej. Obejmuje zagadnienia metodologiczne, merytoryczne (dyktowane przedmiotem seminarium) oraz zagadnienia formalne konieczne do przygotowania dysertacji. Osobnym elementem seminarium jest wsparcie doktoranta w procesie formułowania Indywidualnego Planu Badawczego, następnie weryfikacja realizacji tego planu.

Strona przedmiotu
270-EFS3-2SEMEF
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Konwersatorium - 30 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem seminarium jest przygotowanie doktorantów do pisania tekstów naukowych, doskonalenie warsztatu naukowego i wchodzenia w dyskurs naukowy. Rezultatem seminarium realizowanego w ciągu 4 lat kształcenia w SDNS jest przygotowanie i ukończenie rozprawy doktorskiej pod kierunkiem promotora.

Strona przedmiotu
270-NPS3-1SEMNP
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Konwersatorium - 30 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem Seminarium doktorskiego jest przekazanie doktorantowi wiedzy i umiejętności niezbędnych do przygotowania i publicznej obrony rozprawy doktorskiej.

Obejmuje w tym zakresie zagadnienia metodologiczne, merytoryczne oraz formalne niezbędne do przygotowania dysertacji doktorskiej.

Dodatkowym celem jest wsparcie doktoranta w przygotowaniu Indywidualnego Planu Badawczego oraz weryfikacja realizacji tego planu.

Strona przedmiotu
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-2 (2023-09-20)