Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Nowe technologie w badaniach pedagogicznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 270-PES3-2KSNT Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Nowe technologie w badaniach pedagogicznych
Jednostka: Szkoła Doktorska Nauk Społecznych
Grupy: SZKOŁA DOKTORSKA
Punkty ECTS i inne: (brak)
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Wiedza i umiejętności wymagane do udziału w zajęciach: obsługa komputera(w tym pakietów biurowych MS Office / iWork / Libre Office na poziomie podstawowym.

Skrócony opis:

W ramach zajęć słuchacze poznają oraz przećwiczą narzędzia ICT usprawniające realizację badań społecznych.

Pełny opis:

Konwersatorium obejmuje zagadnienia związane z wykorzystaniem ICT na etapach pracy badacza społecznego, od gromadzenia materiałów poprzez nich analizę po przygotowanie opracowania badawczego

Literatura:

Gnitecki, J. (1993). Zarys metodologii badań w pedagogice empirycznej. Zielona Góra: Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Tadeusza Kotarbińskiego.

Konecki, K. T. (2000). Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Rubacha, K. (2008). Metodologia badań nad edukacją. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Flick, U. (2010). Projektowanie badania jakościowego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Juszczyk, S. (2013). Badania jakościowe w naukach społecznych. Szkice metodologiczne. Katowice: Wydawnictwo UŚ

Kvale, S. (2004). InterViews. Wprowadzenie do jakościowego wywiadu badawczego. Białystok: Trans Humana.

J. Bieliński, K. Iwińska, A. Rosińska-Kordasiewicz (2007). Analiza danych jakościowych przy użyciu programów komputerowych, ASK, 2007, nr 16, s. 89–114.

P.P. Grzybowski, K. Sawicki (2010). Pisanie prac i sztuka ich prezentacji. Kraków: Impuls.

Creswell, J. W. (2013). Projektowanie badań naukowych. Metody jakościowe, ilościowe i mieszane. Kraków: Wydawnictwo UJ.

Juszczyk, S. (2013). Badania jakościowe w naukach społecznych. Szkice metodologiczne. Katowice: Wydawnictwo UŚ.

D. A. Dillman, J. D. Smyth, L. M. Christian (2014). Internet, phone, mail and mixed-mode surveys. The tailored design method.Hoboken: Wiley & Sons.

Efekty uczenia się:

Uczestnik konwersatorium:

ma elementarną wiedzę o roli nowych technologii w warsztacie pracy badacza społecznego.

ma podstawową wiedzę o narzędziach do wykorzystania w pracy badacza społecznego

ma podstawową, uporządkowaną wiedzę o różnych modelach pracy badawczej z wykorzystaniem ICT

potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych z wykorzystaniem ICT

posiada umiejętność prezentowania własnych pomysłów, wątpliwości i sugestii, popierając je argumentacją w kontekście wybranych perspektyw teoretycznych, poglądów różnych autorów

potrafi dokonać analizy własnych działań i wskazać ewentualne obszary wymagające modyfikacji w przyszłym działaniu

Metody i kryteria oceniania:

• ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność podczas zajęć, , -

• praca własna - efekt oceny pracy w zespole tematycznym opracowującym wybrane zagadnienie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Sawicki
Prowadzący grup: Krzysztof Sawicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

W ramach zajęć słuchacze poznają oraz przećwiczą narzędzia ICT usprawniające realizację badań społecznych.

Pełny opis:

Konwersatorium obejmuje zagadnienia związane z wykorzystaniem ICT na etapach pracy badacza społecznego, od gromadzenia materiałów poprzez nich analizę po przygotowanie opracowania badawczego

Literatura:

Gnitecki, J. (1993). Zarys metodologii badań w pedagogice empirycznej. Zielona Góra: Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Tadeusza Kotarbińskiego.

Konecki, K. T. (2000). Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Rubacha, K. (2008). Metodologia badań nad edukacją. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Flick, U. (2010). Projektowanie badania jakościowego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Juszczyk, S. (2013). Badania jakościowe w naukach społecznych. Szkice metodologiczne. Katowice: Wydawnictwo UŚ

Kvale, S. (2004). InterViews. Wprowadzenie do jakościowego wywiadu badawczego. Białystok: Trans Humana.

J. Bieliński, K. Iwińska, A. Rosińska-Kordasiewicz (2007). Analiza danych jakościowych przy użyciu programów komputerowych, ASK, 2007, nr 16, s. 89–114.

P.P. Grzybowski, K. Sawicki (2010). Pisanie prac i sztuka ich prezentacji. Kraków: Impuls.

Creswell, J. W. (2013). Projektowanie badań naukowych. Metody jakościowe, ilościowe i mieszane. Kraków: Wydawnictwo UJ.

Juszczyk, S. (2013). Badania jakościowe w naukach społecznych. Szkice metodologiczne. Katowice: Wydawnictwo UŚ.

D. A. Dillman, J. D. Smyth, L. M. Christian (2014). Internet, phone, mail and mixed-mode surveys. The tailored design method.Hoboken: Wiley & Sons.

Uwagi:

Brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.