Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Warsztaty komunikacji interpersonalnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 310-CS2-1WKI Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Warsztaty komunikacji interpersonalnej
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: 2L stac. II stopnia studia chemiczne-przedm.fakultatywne
Punkty ECTS i inne: 1.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest rozwój kompetencji z zakresu komunikacji interpersonalnaj poprzez rozwój szeregu kompetencji społecznych z zakresu asertywnych form komunikowania się, radzenia sobie w konflikcie, umiejętności autoprezentacji, negocjacji, argumentacji i prowadzenia dyskusji w grupie.

Literatura:

Literatura podstawowa:

- Król-Fijewska M., Fijewski, P. (2013) Asertywność menadżera, PWE

- Stewart J. (red.) 2003 Mosty zamiast murów. Podręcznik komunikacji interpersonalnej, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN,

- Tokarz M. (2006) Argumantacja Perswazja Manipulacja, Wykłady z teorii komunikacji, Gdańsk, GWP

Literatura uzupełniająca:

- Chełpa S., (2004) Witkowski T., Psychologia konfliktów, Moderator

- Dawson, R. (2000) Sekrety skutecznego przekonywania, Warszawa: Jacek Santorski & Co.

- Fisher, R., Ury, W., Patton, B. (2004) Dochodząc do TAK, Warszawa: PWE.

- Griffin E. (2003) Podstawy komunikacji społecznej, Gdańsk, GWP

- Leary M., (2010) Wywieranie wrażenia na innych. O sztuce autoprezentacji. Gdańsk: GWP.

- Rządca, R., Wujec, P. (2001) Negocjacje, Warszawa, PWE.

Efekty uczenia się:

Absolwent zna i rozumie:

KP7_WK4 procesy komunikowania interpersonalnego i społecznego oraz ich prawidłowości i zakłócenia.

Absolwent potrafi:

KP7_UO1 rozwijać kreatywność i umiejętność samodzielnego, krytycznego myślenia uczniów.

KP7_UO6 skutecznie realizować działania wspomagające uczniów w świadomym i odpowiedzialnym podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych.

Jest gotów do:

KP7_KO1 porozumiewania się z osobami pochodzącymi z różnych środowisk i o różnej kondycji emocjonalnej, dialogowego rozwiązywania konfliktów oraz tworzenia dobrej atmosfery dla komunikacji w klasie szkolnej i poza nią.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena zostanie wystawiona na podstawie aktywności w trakcie zajęć oraz testu zaliczeniowego.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Kolemba
Prowadzący grup: Marcin Kolemba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Celem przedmiotu jest rozwój kompetencji z zakresu komunikacji interpersonalnaj poprzez rozwój szeregu kompetencji społecznych z zakresu asertywnych form komunikowania się, radzenia sobie w konflikcie, umiejętności autoprezentacji, negocjacji, argumentacji i prowadzenia dyskusji w grupie.

Literatura:

Literatura podstawowa:

- Król-Fijewska M., Fijewski, P. (2013) Asertywność menadżera, PWE

- Stewart J. (red.) 2003 Mosty zamiast murów. Podręcznik komunikacji interpersonalnej, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN,

- Tokarz M. (2006) Argumantacja Perswazja Manipulacja, Wykłady z teorii komunikacji, Gdańsk, GWP

Literatura uzupełniająca:

- Chełpa S., (2004) Witkowski T., Psychologia konfliktów, Moderator

- Dawson, R. (2000) Sekrety skutecznego przekonywania, Warszawa: Jacek Santorski & Co.

- Fisher, R., Ury, W., Patton, B. (2004) Dochodząc do TAK, Warszawa: PWE.

- Griffin E. (2003) Podstawy komunikacji społecznej, Gdańsk, GWP

- Leary M., (2010) Wywieranie wrażenia na innych. O sztuce autoprezentacji. Gdańsk: GWP.

- Rządca, R., Wujec, P. (2001) Negocjacje, Warszawa, PWE.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.