Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Chemia kosmetyczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 310-CS2-2PCOR-2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Chemia kosmetyczna
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: 2L stac. II stopnia studia chemiczne-przedm.fakultatywne
II rok II stopień Chemia sem. zimowy
Punkty ECTS i inne: 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Celem wykładów jest przekazanie podstawowych informacji dotyczących związków chemicznych stosowanych przy otrzymywaniu wybranych kosmetyków. Poznanie substancji aktywnych kosmetyków wchodzących w skład bazy tłuszczowo-woskowej i rozpuszczalnych w fazie wodnej. Poznanie wpływu składników kosmetyków na ich właściwości: aktywność, konsystencję, trwałość, barwę, zapach itd.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Zapoznanie się z podstawami chemii kosmetycznej: składem i rolą w poszczególnych kosmetykach zawartych w nich substancji chemicznych. Poznanie słownictwa i definicji charakterystycznych dla przemysłu kosmetycznego. Wykorzystanie zasad projektowania uniwersalnego w produkcji kosmetyków i opakowań.

Pełny opis:

Definicja kosmetyku i kosmetyki, budowa, rola i zaopatrzenie skóry w wodę.

Podział składników kosmetycznych: substancje bazowe – woda, substancje hydrofobowe, hydrofilowe – ich rola w kosmetykach.

Rodzaje emulsji kosmetycznych i ich działanie.

Baza tłuszczowo-woskowa, składniki pomocnicze: emulgatory, środki konserwujące, substancje zagęszczające i nawilżające, emolienty, antyoksydanty, środki promieniochronne (melanina, filtry przeciwsłoneczne), środki brązujące skórę.

Substancje aktywne kosmetyków: witaminy - podział, charakterystyka, pochodzenie, rola w kosmetykach, substancje pochodzenia roślinnego – flawonoidy, antocyjany, fitohormony, liposomy i inne, substancje pochodzenia zwierzęcego i składniki mineralne.

Anatomia zapachu, substancje zapachowe, olejki eteryczne i sposoby ich otrzymywania, balsamy i żywice, antyhydrotyki, adstrimgenty, dezodoranty.

Podział kosmetyków ze względu na właściwości użytkowe. Kosmetyki do higieny osobistej - mydła, preparaty kąpielowe; środki do pielęgnacji włosów: przeciwłupieżowe, do trwałej ondulacji, farby do włosów, do układania włosów; kosmetyki do pielęgnacji zębów. Środki do pielęgnacji skóry: kremy, mleczka kosmetyczne, toniki, preparaty zwalczające cellulit, preparaty do, przed i po goleniu. Kosmetyka barwna: barwa i podział barwników. Kosmetyki do makijażu twarzy: kredki, pomadki, konturówki, pudry, cienie do oczu. Lakiery i emalie do paznokci.

Przepisy i rozporządzenia dotyczące kosmetyków.

Jak wykorzystać projektowanie uniwersalne w produkcji i sprzedaży kosmetyków?

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Wilczewska A. Z., Puzanowska-Tarasiewicz H., Podstawy Chemii kosmetycznej, Wyższa Szkoła Kosmetologii i Ochrony Zdrowia w Białymstoku, Dział Wydawnictw i Poligrafii Politechniki Białostockiej, Białystok 2007

2. Malinka W. „Zarys chemii kosmetycznej”; Volumed Wrocław 1999

3. Molski M. „Chemia piękna”; WSZPZiU Poznań 2005

4. Marcinkiewicz – Salmonowicz J. „Zarys chemii i technologii kosmetyków”; PG 1995

5. Mrukot M. „Receptariusz kosmetyczny”; MSWSZ Kraków 2004

6. Marzec A. „Chemia kosmetyków”; Wydawnictwo „Dom Organizatora” Toruń 2005

8. Glinka R. „Receptura kosmetyczna”; Oficyna Wydawnicza Łódź 2003

9. Brud W., Glinka R. „Technologia kosmetyków”; Oficyna Wydawnicza Łódź 2001

Literatura uzupełniająca:

1. J. Marcinkiewicz - Salmonowiczowa, Zarys chemii i technologii kosmetyków, Wyd. Politechniki Gdańskiej, Gdańsk, 1995.

2. W.S. Brud, R. Glinka, Technologia Kosmetyków, Oficyna Wydawnicza, Łódź, 2001.

3. M.M. Rieger, Surfactants in Cosmetics, M. Dekker, Inc. New York, 1985.

4. L. Ho Tan Tai, Formulating Detergents and Personal Care Products, AOCS Press, Champaing, 2000.

5. Analysis of Cosmetic Products, ed. A. Salvador, A.Chisvert, Elsevier, Amsterdam, 2007.

6. Ho Tan Tai I. “Formulating detergents and personal care products”; AOCS Press. Champaing 2000

7. M. Błaszak, Ł. Przybylski "Rzeczy są dla ludzi, Niepełnosprawność i idea projektowania uniwersalnego", Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2010

Efekty uczenia się:

Prezentuje rozszerzoną wiedzę w zakresie chemii kosmetycznej, jej historii i roli kosmetyków we współczesnym świecie. Wyjaśnia zależności pomiędzy składem kosmetyków a ich właściwościami takimi jak: konsystencja, barwa, zapach, aktywność, forma użytkowa, trwałość. Wykazuje zainteresowanie pomiędzy teorią a praktyką życia codziennego. Orientuje się w aktualnych kierunkach rozwoju i najnowszych odkryciach w zakresie chemii kosmetycznej (np. liposomy, ceramidy). Rozumie ograniczenia własnej wiedzy i potrzebę uczenia się przez całe życie.. Korzysta z literatury fachowej, baz danych i innych źródeł w celu pozyskiwania niezbędnych informacji samodzielnie wyszukuje informacje w literaturze w języku polskim i obcym w celu poszerzania i pogłębiania wiedzy.

K_W01, K_W06

K_U03, K_U04

K_K02, K_K05

Metody i kryteria oceniania:

Warunki zaliczenia: student jest dopuszczony do egzaminu pod warunkiem obecności na min. 80% godzin wykładów.

Egzamin testowy lub/i ustny.

Zaliczenie na podstawie testu, min. 50 % punktów i pracy pisemnej dotyczącej produktów kosmetycznych

Dopuszcza się elastyczne formy prowadzenia egzaminu zgodnie z zasadą elastyczności i tolerancji błędów - warunek - uzyskanie przez studenta opinii rzecznika ds. osób ze szczególnymi potrzebami.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin, 999 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Misztalewska-Turkowicz
Prowadzący grup: Iwona Misztalewska-Turkowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Zapoznanie się z podstawami chemii kosmetycznej: składem i rolą w poszczególnych kosmetykach zawartych w nich substancji chemicznych. Poznanie słownictwa i definicji charakterystycznych dla przemysłu kosmetycznego. Wykorzystanie zasad projektowania uniwersalnego w produkcji kosmetyków i opakowań.

Pełny opis:

Definicja kosmetyku i kosmetyki, budowa, rola i zaopatrzenie skóry w wodę.

Podział składników kosmetycznych: substancje bazowe – woda, substancje hydrofobowe, hydrofilowe – ich rola w kosmetykach.

Rodzaje emulsji kosmetycznych i ich działanie.

Baza tłuszczowo-woskowa, składniki pomocnicze: emulgatory, środki konserwujące, substancje zagęszczające i nawilżające, emolienty, antyoksydanty, środki promieniochronne (melanina, filtry przeciwsłoneczne), środki brązujące skórę.

Substancje aktywne kosmetyków: witaminy - podział, charakterystyka, pochodzenie, rola w kosmetykach, substancje pochodzenia roślinnego – flawonoidy, antocyjany, fitohormony, liposomy i inne, substancje pochodzenia zwierzęcego i składniki mineralne.

Anatomia zapachu, substancje zapachowe, olejki eteryczne i sposoby ich otrzymywania, balsamy i żywice, antyhydrotyki, adstrimgenty, dezodoranty.

Podział kosmetyków ze względu na właściwości użytkowe. Kosmetyki do higieny osobistej - mydła, preparaty kąpielowe; środki do pielęgnacji włosów: przeciwłupieżowe, do trwałej ondulacji, farby do włosów, do układania włosów; kosmetyki do pielęgnacji zębów. Środki do pielęgnacji skóry: kremy, mleczka kosmetyczne, toniki, preparaty zwalczające cellulit, preparaty do, przed i po goleniu. Kosmetyka barwna: barwa i podział barwników. Kosmetyki do makijażu twarzy: kredki, pomadki, konturówki, pudry, cienie do oczu. Lakiery i emalie do paznokci.

Przepisy i rozporządzenia dotyczące kosmetyków.

Jak wykorzystać projektowanie uniwersalne w produkcji i sprzedaży kosmetyków?

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Wilczewska A. Z., Puzanowska-Tarasiewicz H., Podstawy Chemii kosmetycznej, Wyższa Szkoła Kosmetologii i Ochrony Zdrowia w Białymstoku, Dział Wydawnictw i Poligrafii Politechniki Białostockiej, Białystok 2007

2. Malinka W. „Zarys chemii kosmetycznej”; Volumed Wrocław 1999

3. Molski M. „Chemia piękna”; WSZPZiU Poznań 2005

4. Marcinkiewicz – Salmonowicz J. „Zarys chemii i technologii kosmetyków”; PG 1995

5. Mrukot M. „Receptariusz kosmetyczny”; MSWSZ Kraków 2004

6. Marzec A. „Chemia kosmetyków”; Wydawnictwo „Dom Organizatora” Toruń 2005

8. Glinka R. „Receptura kosmetyczna”; Oficyna Wydawnicza Łódź 2003

9. Brud W., Glinka R. „Technologia kosmetyków”; Oficyna Wydawnicza Łódź 2001

Literatura uzupełniająca:

1. J. Marcinkiewicz - Salmonowiczowa, Zarys chemii i technologii kosmetyków, Wyd. Politechniki Gdańskiej, Gdańsk, 1995.

2. W.S. Brud, R. Glinka, Technologia Kosmetyków, Oficyna Wydawnicza, Łódź, 2001.

3. M.M. Rieger, Surfactants in Cosmetics, M. Dekker, Inc. New York, 1985.

4. L. Ho Tan Tai, Formulating Detergents and Personal Care Products, AOCS Press, Champaing, 2000.

5. Analysis of Cosmetic Products, ed. A. Salvador, A.Chisvert, Elsevier, Amsterdam, 2007.

6. Ho Tan Tai I. “Formulating detergents and personal care products”; AOCS Press. Champaing 2000

7. M. Błaszak, Ł. Przybylski "Rzeczy są dla ludzi, Niepełnosprawność i idea projektowania uniwersalnego", Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2010

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin, 999 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Wilczewska
Prowadzący grup: Agnieszka Wilczewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Zapoznanie się z podstawami chemii kosmetycznej: składem i rolą w poszczególnych kosmetykach zawartych w nich substancji chemicznych. Poznanie słownictwa i definicji charakterystycznych dla przemysłu kosmetycznego. Wykorzystanie zasad projektowania uniwersalnego w produkcji kosmetyków i opakowań.

Pełny opis:

Definicja kosmetyku i kosmetyki, budowa, rola i zaopatrzenie skóry w wodę.

Podział składników kosmetycznych: substancje bazowe – woda, substancje hydrofobowe, hydrofilowe – ich rola w kosmetykach.

Rodzaje emulsji kosmetycznych i ich działanie.

Baza tłuszczowo-woskowa, składniki pomocnicze: emulgatory, środki konserwujące, substancje zagęszczające i nawilżające, emolienty, antyoksydanty, środki promieniochronne (melanina, filtry przeciwsłoneczne), środki brązujące skórę.

Substancje aktywne kosmetyków: witaminy - podział, charakterystyka, pochodzenie, rola w kosmetykach, substancje pochodzenia roślinnego – flawonoidy, antocyjany, fitohormony, liposomy i inne, substancje pochodzenia zwierzęcego i składniki mineralne.

Anatomia zapachu, substancje zapachowe, olejki eteryczne i sposoby ich otrzymywania, balsamy i żywice, antyhydrotyki, adstrimgenty, dezodoranty.

Podział kosmetyków ze względu na właściwości użytkowe. Kosmetyki do higieny osobistej - mydła, preparaty kąpielowe; środki do pielęgnacji włosów: przeciwłupieżowe, do trwałej ondulacji, farby do włosów, do układania włosów; kosmetyki do pielęgnacji zębów. Środki do pielęgnacji skóry: kremy, mleczka kosmetyczne, toniki, preparaty zwalczające cellulit, preparaty do, przed i po goleniu. Kosmetyka barwna: barwa i podział barwników. Kosmetyki do makijażu twarzy: kredki, pomadki, konturówki, pudry, cienie do oczu. Lakiery i emalie do paznokci.

Przepisy i rozporządzenia dotyczące kosmetyków.

Jak wykorzystać projektowanie uniwersalne w produkcji i sprzedaży kosmetyków?

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Wilczewska A. Z., Puzanowska-Tarasiewicz H., Podstawy Chemii kosmetycznej, Wyższa Szkoła Kosmetologii i Ochrony Zdrowia w Białymstoku, Dział Wydawnictw i Poligrafii Politechniki Białostockiej, Białystok 2007

2. Malinka W. „Zarys chemii kosmetycznej”; Volumed Wrocław 1999

3. Molski M. „Chemia piękna”; WSZPZiU Poznań 2005

4. Marcinkiewicz – Salmonowicz J. „Zarys chemii i technologii kosmetyków”; PG 1995

5. Mrukot M. „Receptariusz kosmetyczny”; MSWSZ Kraków 2004

6. Marzec A. „Chemia kosmetyków”; Wydawnictwo „Dom Organizatora” Toruń 2005

8. Glinka R. „Receptura kosmetyczna”; Oficyna Wydawnicza Łódź 2003

9. Brud W., Glinka R. „Technologia kosmetyków”; Oficyna Wydawnicza Łódź 2001

Literatura uzupełniająca:

1. J. Marcinkiewicz - Salmonowiczowa, Zarys chemii i technologii kosmetyków, Wyd. Politechniki Gdańskiej, Gdańsk, 1995.

2. W.S. Brud, R. Glinka, Technologia Kosmetyków, Oficyna Wydawnicza, Łódź, 2001.

3. M.M. Rieger, Surfactants in Cosmetics, M. Dekker, Inc. New York, 1985.

4. L. Ho Tan Tai, Formulating Detergents and Personal Care Products, AOCS Press, Champaing, 2000.

5. Analysis of Cosmetic Products, ed. A. Salvador, A.Chisvert, Elsevier, Amsterdam, 2007.

6. Ho Tan Tai I. “Formulating detergents and personal care products”; AOCS Press. Champaing 2000

7. M. Błaszak, Ł. Przybylski "Rzeczy są dla ludzi, Niepełnosprawność i idea projektowania uniwersalnego", Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2010

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)