Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Spectroscopic Methods in Chemical Analysis

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 310-ERS-MSA
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Spectroscopic Methods in Chemical Analysis
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Program ERASMUS - Chemia
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

The general aim of the lectures will be the familiarizing the student with the basic applications of spectroscopic methods for the study of the structure of organic compounds and their identification. Students gain knowledge of the concepts, mechanisms and technical solutions used in the spectroscopic method e.g. IR, UV, MS and 1H and 13C NMR.

Skrócony opis:

The students will be familiarizing with the general rules and method of spectra recording the methodology of measurement, sample preparation and as well as with the interpretation of IR, UV, MS and NMR spectra.

Pełny opis:

Student will pick up the fundamental information about the IR, NMR, UV-VIS and MS spectroscopy. Exact emphasis will be placed on understanding the correlation between structure of the chemical compounds and the information obtained using from chased techniques (IR, NMR, UV-VIS, MS and NHC). At the final stage of the classes, the student have to independently interpret the spectra of simple organic compounds as well as determine the structure of the unknown compounds based on registered spectra/data.

Literatura:

J. P. Eberhart, Structural and chemical analysis of materials

R. Nyquist, Interpreting Infrared, Raman, and NMR Spectra [Vols 1 and 2] - (Elsevier, 2001)

R. Silverstein, F.Webster, D. Kiemle, Spectrometric Identification of Organic Compounds

NMR - From Spectra to Structures - An Experimental Approach - 2nd Edition - 2007

R. Nyquist, Interpreting Infrared, Raman, and NMR Spectra [Vols 1 and 2] - (Elsevier, 2001)

NMR - From Spectra to Structures - An Experimental Approach - 2nd Edition – 2007

"Organic Spectroscopy" - online lectures by Prof. Jamesa S. Nowicka (Department of Chemistry, University of California)

https://webspectra.chem.ucla.edu//

https://www.nmrdb.org/about/

Efekty uczenia się:

Knows and understands modern measurement techniques used in chemical analysis, explains the theoretical basis of the operation of measuring equipment used in chemical research;

Is able to process research results, applies statistical methods and IT techniques to analyse experimental data and performs a critical analysis and indicates measurement errors, justifies the purpose of the research and its importance against the background of similar research;

Is ready to work in a team, assuming various roles in it, verifies and respects the opinion of other team members, is responsible for the safety of own work and others.

Metody i kryteria oceniania:

The student gets credit when he obtains 51% of the points from the test I and II.

Forms of crediting the lecture: written test I and test II

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aneta Baj, Piotr Wałejko
Prowadzący grup: Aneta Baj, Piotr Wałejko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aneta Baj, Piotr Wałejko
Prowadzący grup: Aneta Baj, Piotr Wałejko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aneta Baj, Piotr Wałejko
Prowadzący grup: Aneta Baj, Piotr Wałejko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)