Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Mikroorganizmy w technologiach zwiększających produktywność roślin

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 320-BS1-3ZPR Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Mikroorganizmy w technologiach zwiększających produktywność roślin
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: 3L stac. I stopnia studia biologiczne-przedm.obowiązkowe
III rok I st. Mikrobiologia z Biotechnologią - sem. letni
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
specjalnościowe

Założenia (opisowo):

Przedstawienie zagadnień związanych z interakcjami różnych mikroorganizmów i roślin naczyniowych - jako złożonego procesu istotnego dla dostosowania obu/kilku komponentów oraz wykorzystanie użytecznych typów oddziaływań do ewentualnego zwiększenia produktywności roślin, zwłaszcza roślin użytkowych.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przedstawienie zagadnień związanych z interakcjami mikroorganizmów i roślin naczyniowych

- jako złożonego procesu istotnego dla dostosowania obu/kilku komponentów

oraz wykorzystanie użytecznych typów oddziaływań do ewentualnego zwiększenia produktywności roślin (zwłaszcza użytko

Pełny opis:

Podstawowe pojęcia, terminologia, zapoznanie z literaturą przedmiotu

Produktywność roślin, czynniki warunkujące optymalną produktywność, wskaźniki oceny produktywności

Podstawowe interakcje pomiędzy roślinami a różnymi mikroorganizmami - od pasożytnictwa do symbiozy, interakcje w ryzosferze korzeni roślin z mikroorganizmami glebowymi, podstawy agresywności chorób infekcyjnych roślin i ich wpływ na plon użytkowy

Rodzaje patogenów, typy odporności roślin na choroby, agresywność chorób infekcyjnych, odpowiedź roślin na atak patogenów a produktywność roślin.

Rodzaje mikoryzy i jej znaczenie

Kategorie endofitów : organizmy ryzosferowe, endofity fakultatywne, endofity obligatoryjne. Drogi zasiedlania roślinnych gospodarzy: transmisja przez nasiona, wegetatywny materiał rozmnożeniowy, wnikanie z filosfery lub ryzosfery. Przykłady endofitów i ich działanie na rośliny.

Molekularne podłoże inicjacji rozwoju brodawek symbiotycznych.

Etapy symbiozy ryzobiów z roślinami motylkowatymi; wzrost nici infekcyjnych w brodawce, endocytoza bakterii i powstawanie brodawek korzeniowych.

Kontrola genetyczna symbiozy ryzobiów z roślinami motylkowatymi:

Mechanizm wiązania azotu atmosferycznego. Kompleks nitrogenazy.

Rodzaje bakterii PGPR: i-PGPR oraz e-PGPR; przykłady działania, wpływ na produktywność roślin

Literatura:

Podstawy biologii roślin, red. Kopcewicz J. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2012

Fizjologiczne podstawy odporności roślin na choroby, red. Grzesiuk S., Koczowska I., Gorecki R.J. Wydawnictwo ART, Olsztyn, 1999

Biotechnologia roślin, red. Malepszy S. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2009

Fizjologia plonowania roślin red. Górecki RJ, Grzesiuk S. Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2002

Fizjologia roślin, red. Kopcewicz J. Lewak S. PWN W-wa 2013

Starck Z., Chołuj D., Niemyska B. 1995. Fizjologiczna reakcja roślin na niekorzystne czynniki środowiska. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.

Komórki roślinne w warunkach stresu T.1. Komórki in vivo, red. Woźny A., Przybył K. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2004

Paul E.A. i Clark F.E. 2000. Mikrobiologia i biogeochemia gleb. Wydawnictwo UMCS, Lublin.

Szember A. 1985. Zarys mikrobiologii rolniczej. Wydawnictwo PWN, Warszawa.

Uzupełniajaca:

Gołębiowska J. 1986. Mikrobiologia rolnicza. Państwowe Wydawnictwa Rolnicze i Leśne, Warszawa.

King J. 1997. Sekretne życie roślin. Prószyński i S-ka

Klama J. 2004. Współżycie endofitów bakteryjnych z roślinami. Acta Scientarum Polonorum, Agricultura 3 (1): 19-28.

Legocki A.B. 2009. Ewolucja układów symbiotycznych. Postępy Biologii Komórki 36, Suplement 25: 9-17.

Oleńska E. 2013. Interakcje roślina-bakteria jako czynnik tolerancji roślin naczyniowych na metale ciężkie. W: Ciereszko I. i Bajguz A. Różnorodność biologiczna – od komórki do ekosystemu. Rośliny i grzyby w zmieniających się warunkach środowiska.

Sujkowska M. 2009. Przebieg procesu infekcji w układzie symbiotycznym rośliny motylkowate – Rhizobium. Wiadomości Botaniczne 53 (1/2): 35-53.

Efekty uczenia się:

Student charakteryzuje podstawowe procesy zachodzące w mikroorganizmach i roślinach oraz charakteryzuje interakcje pomiedzy tymi organizmami a także podstawowe

metody stosowane w laboratoriach mkrobiologicznych, biochemicznych, i biologii molekularnej

K_W01, K_W02, K_W03,K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, K_W08, K_W09, K_W10, K_W11, K_W13, K_W14, K_W15

Student wykorzystuje techniki multimedialne w celu prezentacji wyników badań i opinii naukowych oraz samodzielnie dociera do źródeł wiedzy fachowej w celu jej pogłębiania, analizowania i syntetyzowania

K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U06, K_U07, K_U08, K_U09, K_U15, K_U16

Student wykazuje zainteresowanie podstawowymi zjawiskami i procesami biologicznymi

K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05, K_K06 K_K07, K_K08, K_K09

Metody i kryteria oceniania:

1. Przygotowanie i przedstawienie prezentacji na wybrany temat w części konwersatoryjnej

2. Zaliczenie na pozytywna ocenę przedmiotu - egzamin testowy.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Ciereszko, Ewa Oleńska
Prowadzący grup: Iwona Ciereszko, Violetta Macioszek, Ewa Oleńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
specjalizacyjne

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest przedstawienie zagadnień związanych z interakcjami mikroorganizmów i roślin naczyniowych

- jako złożonego procesu istotnego dla dostosowania obu/kilku komponentów

oraz wykorzystanie użytecznych typów oddziaływań do ewentualnego zwiększenia produktywności roślin (zwłaszcza użytkowych)

Produktywność roślin, czynniki warunkujące optymalną produktywność, wskaźniki oceny produktywności

Podstawowe interakcje pomiędzy roślinami a różnymi mikroorganizmami - od pasożytnictwa do symbiozy, interakcje w ryzosferze korzeni roślin z mikroorganizmami glebowymi, podstawy agresywności chorób infekcyjnych roślin i ich wpływ na plon użytkowy

Rodzaje patogenów, typy odporności roślin na choroby, agresywność chorób infekcyjnych, odpowiedź roślin na atak patogenów a produktywność roślin.

Rodzaje mikoryzy i jej znaczenie

Kategorie endofitów : organizmy ryzosferowe, endofity fakultatywne, endofity obligatoryjne. Drogi zasiedlania roślinnych gospodarzy: transmisja przez nasiona, wegetatywny materiał rozmnożeniowy, wnikanie z filosfery lub ryzosfery. Przykłady endofitów i ich działanie na rośliny.

Molekularne podłoże inicjacji rozwoju brodawek symbiotycznych.

Etapy symbiozy ryzobiów z roślinami motylkowatymi; wzrost nici infekcyjnych w brodawce, endocytoza bakterii i powstawanie brodawek korzeniowych.

Kontrola genetyczna symbiozy ryzobiów z roślinami motylkowatymi:

Mechanizm wiązania azotu atmosferycznego. Kompleks nitrogenazy.

Rodzaje bakterii PGPR: i-PGPR oraz e-PGPR; przykłady działania, wpływ na produktywność roślin

Literatura:

Fizjologiczne podstawy odporności roślin na choroby, red. Grzesiuk S., Koczowska I., Gorecki R.J. Wydawnictwo ART, Olsztyn, 1999

Biotechnologia roślin, red. Malepszy S. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2009

Fizjologia plonowania roślin red. Górecki RJ, Grzesiuk S. Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2002

Fizjologia roślin, red. Kopcewicz J. Lewak S. PWN W-wa 2013

Starck Z., Chołuj D., Niemyska B. 1995. Fizjologiczna reakcja roślin na niekorzystne czynniki środowiska. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.

Komórki roślinne w warunkach stresu T.1. Komórki in vivo, red. Woźny A., Przybył K. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2004

Sujkowska M. 2009. Przebieg procesu infekcji w układzie symbiotycznym rośliny motylkowate – Rhizobium. Wiadomości Botaniczne 53 (1/2): 35-53.

Paul E.A. i Clark F.E. 2000. Mikrobiologia i biogeochemia gleb. Wydawnictwo UMCS, Lublin.

Szember A. 1985. Zarys mikrobiologii rolniczej. Wydawnictwo PWN, Warszawa.

Gołębiowska J. 1986. Mikrobiologia rolnicza. Państwowe Wydawnictwa Rolnicze i Leśne, Warszawa.

King J. 1997. Sekretne życie roślin. Prószyński i S-ka

Klama J. 2004. Współżycie endofitów bakteryjnych z roślinami. Acta Scientarum Polonorum, Agricultura 3 (1): 19-28.

Oleńska E. 2013. Interakcje roślina-bakteria jako czynnik tolerancji roślin naczyniowych na metale ciężkie. W: Ciereszko I. i Bajguz A. Różnorodność biologiczna – od komórki do ekosystemu. Rośliny i grzyby w zmieniających się warunkach środowiska.

Legocki A.B. 2009. Ewolucja układów symbiotycznych. Postępy Biologii Komórki 36, Suplement 25: 9-17.

Uwagi:

1. Przygotowanie i przedstawienie prezentacji na wybrany temat w części konwersatoryjnej

2. Zaliczenie na pozytywna ocenę przedmiotu - zestaw pytań opisowych.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Ciereszko, Ewa Oleńska
Prowadzący grup: Iwona Ciereszko, Violetta Macioszek, Ewa Oleńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
specjalizacyjne

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest przedstawienie zagadnień związanych z interakcjami mikroorganizmów i roślin naczyniowych

- jako złożonego procesu istotnego dla dostosowania obu/kilku komponentów

oraz wykorzystanie użytecznych typów oddziaływań do ewentualnego zwiększenia produktywności roślin (zwłaszcza użytkowych)

Produktywność roślin, czynniki warunkujące optymalną produktywność, wskaźniki oceny produktywności

Podstawowe interakcje pomiędzy roślinami a różnymi mikroorganizmami - od pasożytnictwa do symbiozy, interakcje w ryzosferze korzeni roślin z mikroorganizmami glebowymi, podstawy agresywności chorób infekcyjnych roślin i ich wpływ na plon użytkowy

Rodzaje patogenów, typy odporności roślin na choroby, agresywność chorób infekcyjnych, odpowiedź roślin na atak patogenów a produktywność roślin.

Rodzaje mikoryzy i jej znaczenie

Kategorie endofitów : organizmy ryzosferowe, endofity fakultatywne, endofity obligatoryjne. Drogi zasiedlania roślinnych gospodarzy: transmisja przez nasiona, wegetatywny materiał rozmnożeniowy, wnikanie z filosfery lub ryzosfery. Przykłady endofitów i ich działanie na rośliny.

Molekularne podłoże inicjacji rozwoju brodawek symbiotycznych.

Etapy symbiozy ryzobiów z roślinami motylkowatymi; wzrost nici infekcyjnych w brodawce, endocytoza bakterii i powstawanie brodawek korzeniowych.

Kontrola genetyczna symbiozy ryzobiów z roślinami motylkowatymi:

Mechanizm wiązania azotu atmosferycznego. Kompleks nitrogenazy.

Rodzaje bakterii PGPR: i-PGPR oraz e-PGPR; przykłady działania, wpływ na produktywność roślin

Literatura:

Fizjologiczne podstawy odporności roślin na choroby, red. Grzesiuk S., Koczowska I., Gorecki R.J. Wydawnictwo ART, Olsztyn, 1999

Biotechnologia roślin, red. Malepszy S. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2009

Fizjologia plonowania roślin red. Górecki RJ, Grzesiuk S. Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2002

Fizjologia roślin, red. Kopcewicz J. Lewak S. PWN W-wa 2013

Starck Z., Chołuj D., Niemyska B. 1995. Fizjologiczna reakcja roślin na niekorzystne czynniki środowiska. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.

Komórki roślinne w warunkach stresu T.1. Komórki in vivo, red. Woźny A., Przybył K. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2004

Sujkowska M. 2009. Przebieg procesu infekcji w układzie symbiotycznym rośliny motylkowate – Rhizobium. Wiadomości Botaniczne 53 (1/2): 35-53.

Paul E.A. i Clark F.E. 2000. Mikrobiologia i biogeochemia gleb. Wydawnictwo UMCS, Lublin.

Szember A. 1985. Zarys mikrobiologii rolniczej. Wydawnictwo PWN, Warszawa.

Gołębiowska J. 1986. Mikrobiologia rolnicza. Państwowe Wydawnictwa Rolnicze i Leśne, Warszawa.

King J. 1997. Sekretne życie roślin. Prószyński i S-ka

Klama J. 2004. Współżycie endofitów bakteryjnych z roślinami. Acta Scientarum Polonorum, Agricultura 3 (1): 19-28.

Oleńska E. 2013. Interakcje roślina-bakteria jako czynnik tolerancji roślin naczyniowych na metale ciężkie. W: Ciereszko I. i Bajguz A. Różnorodność biologiczna – od komórki do ekosystemu. Rośliny i grzyby w zmieniających się warunkach środowiska.

Legocki A.B. 2009. Ewolucja układów symbiotycznych. Postępy Biologii Komórki 36, Suplement 25: 9-17.

Uwagi:

1. Przygotowanie i przedstawienie prezentacji na wybrany temat w części konwersatoryjnej

2. Zaliczenie na pozytywna ocenę przedmiotu - zestaw pytań opisowych.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.