Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

3L stac. I stopnia studia biologiczne-przedm.obowiązkowe (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Biologii)

Jednostka: Wydział Biologii Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: 3L stac. I stopnia studia biologiczne-przedm.obowiązkowe
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022 - Rok akademicki 2022/23
2023 - Rok akademicki 2023/24
2024 - Rok akademicki 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022 2023 2024
320-BS1-3AMS brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2024/25
 • Laboratorium - 20 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
320-BS1-2AEK brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 40 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest poznanie budowy anatomicznej narządów i układów narządów organizmu kręgowca jako funkcjonalnej całości. Student poznaje różnice w budowie anatomicznej i topografii narządów i układów związane z ich funkcją. Przedmiot ukazuje budowę anatomiczną kręgowców w aspekcie zmian ewolucyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem zmian budowy, które zaszły w linii prowadzącej do ssaków. W trakcie zajęć zostaną przedstawione również zagadnienia związane z rozwojem zarodkowym zwierząt. Student

zapoznaje się z kolejnymi stadiami rozwoju zarodkowego oraz mechanizmami zaangażowanymi w ich regulację.

Strona przedmiotu
320-BS1-2AER brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 40 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W trakcie zajęć przedstawione zostaną zagadnienia związane z budową anatomiczną roślin, zwłaszcza kwiatowych. Podczas jego realizacji student poznaje tkanki i organy roślinne, a także różnorodność owoców i nasion. Zapoznaje się z procesami prowadzącymi do powstania ziaren pyłku i woreczków zalążkowych oraz poznaje rodzaje i budowę zarodków roślinnych.

Strona przedmiotu
320-BS1-2AIE brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 40 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Laboratorium - 40 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W trakcie zajęć przedstawione zostaną zagadnienia związane z budową anatomiczną roślin, zwłaszcza kwiatowych. Podczas jego realizacji student poznaje tkanki i organy roślinne, a także różnorodność owoców i nasion. Zapoznaje się z procesami prowadzącymi do powstania ziaren pyłku i woreczków zalążkowych oraz poznaje rodzaje i budowę zarodków roślinnych.

Strona przedmiotu
320-BS1-2AEZ brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 40 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Laboratorium - 40 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
320-BS1-1BHP
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 5 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 5 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Wykład - 5 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zgodnie z art. 51 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668 z późn. zm.) i § 3 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 października 2018 r. w sprawie sposobu zapewnienia w uczelni bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i kształcenia (Dz.U. z 2018 r. poz. 2090) na Wydziale Biologii Uniwersytetu w Białymstoku przeprowadza się szkolenia z Bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie bezpiecznych i higienicznych warunków kształcenia studentów oraz prowadzenia przez studentów badań eksperymentalnych i terenowych. Celem zajęć jest przekazanie studentom niezbędnych informacji, gruntowanie uzyskanej przez nich wiedzy i nabycie podstawowych umiejętności z zakresu przepisów i zasad bhp obowiązujących na Uczelni. Wskazane zostaną nadto wzorce właściwego zachowania w razie wypadku i w sytuacjach zaistniałych zagrożeń na Uczelni oraz przekazane racjonalnie uzasadnione wnioski profilaktyczne.

Strona przedmiotu
320-BS1-3BIZ brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2024/25
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
320-BS!-1BCH brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 45 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
320-BS1-1BCH
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 45 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 45 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Laboratorium - 45 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot Biochemia ma za zadanie wprowadzić studentów w zagadnienia dotyczące podstawowych procesów biochemicznych zachodzących w komórkach różnych organizmów ze szczególnym uwzględnieniem człowieka. Wskazać współistnienie i połączenia różnych szlaków biochemicznych jak też możliwości regulacji podstawowych parametrów fizjologicznych organizmu na poziomie aktywacji i inhibicji kluczowych enzymów najistotniejszych szlaków metabolicznych. Podczas laboratoriów studenci uzyskują podstawowe umiejętności w zakresie pracy w laboratorium i poznają zasadnicze narzędzia, sprzęt i metody stosowane w biochemii.

Strona przedmiotu
320-BS1-2BOG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 45 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot Biochemia Ogólna ma za zadanie wprowadzić studentów w zagadnienia dotyczące podstawowych procesów biochemicznych zachodzących w komórkach różnych organizmów ze szczególnym uwzględnieniem człowieka. Wskazać współistnienie i połączenia różnych szlaków biochemicznych jak też możliwości regulacji podstawowych parametrów fizjologicznych organizmu na poziomie aktywacji i inhibicji kluczowych enzymów najistotniejszych szlaków metabolicznych. Podczas laboratoriów studenci uzyskują podstawowe umiejętności w zakresie pracy w laboratorium i poznają zasadnicze narzędzia, sprzęt i metody stosowane w biochemii.

Strona przedmiotu
320-BS1-2BIF brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
320-BS1-3BIO brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2024/25
 • Konwersatorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
320-BS1-3BII brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2024/25
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
320-BS1-1BIK
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest wprowadzenie studenta w podstawowe zagadnienia z zakresu biologii komórki. Podczas realizacji przedmiotu student poznaje różnorodność, budowę i podstawowe zasady funkcjonowania komórek. Dodatkowo student zapoznaje się z niektórymi metodami stosowanymi w laboratoriach biologicznych. Przedmiot ukazuje studentowi komórkę jako wysoce dynamiczną, podstawową strukturę budującą wszystkie organizmy żywe, jak też przedstawia na płaszczyźnie funkcjonalno-strukturalnej podstawowe procesy fizjologiczne zapewniające życie komórce.

Strona przedmiotu
320-BS1-2BMI brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 45 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest wprowadzenie studenta w podstawowe zagadnienia z zakresu mikrobiologii, jak polimorfizm morfologii wybranych grup mikroorganizmów oraz zmienność ich fizjologii i interakcji ze środowiskiem biotycznym i abiotycznym. Student ponadto uzyska wiedzę z zakresu podstaw genetyki mikroorganizmów oraz praktycznych aspektów powszechnego występowania wirusów, bakterii i grzybów.

Strona przedmiotu
320-BS1-2BIM brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest wprowadzenie studenta w zagadnienia z zakresu biologii molekularnej. Podczas realizacji przedmiotu student poznaje molekularne podstawy funkcjonowania organizmów, procesy związane z syntezą kwasów nukleinowych i białek, regulacją ekspresji genów, transdukcją sygnałów w komórkach. W trakcie zajęć przedstawiony zostanie rys historyczny biologii molekularnej oraz aktualne kierunki badań w biologii molekularnej (genomika, proteomika, metabolomika, bioinformatyka).

Strona przedmiotu
320-BS1-3BIT
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W trakcie zajęć studenci zapoznają się z podstawowymi pojęciami wstępującymi w biotechnologii, historią biotechnologii, rodzajami

podziału biotechnologii, zaletami procesów biotechnologicznych, czynnikami biotycznymi warunkującymi procesy biotechnologiczne,

bioprocesowaniem. Zostaną również przybliżone zagadnienia dotyczące zastosowań współczesnej biotechnologii w przemyśle, rolnictwie,

medycynie i ochronie środowiska. Podczas ćwiczeń studenci poznają nowoczesne metody analiz związków bioaktywnych.

Strona przedmiotu
320-BS1-1BOT1
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 49 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 49 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Laboratorium - 49 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest wprowadzenie studenta w podstawowe zagadnienia z zakresu biologii roślin zarodnikowych. W czasie realizacji przedmiotu student poznaje różnorodność, budowę, rozmnażanie,wymagania ekologiczne i zróżnicowanie taksonomiczne glonów, mszaków i paprotników. Przedmiot ukazuje studentowi procesy związane z ewolucją roślin zarodnikowych, ich tendencje rozwojowe i specjalizację, wskazuje ich rolę w środowisku przyrodniczym a także zagrożenia związane z różnorodnymi zmianami środowiska ich życia oraz konieczność ochrony.

Strona przedmiotu
320-BS1-1BOT2
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 45 godzin
 • Wykład - 15 godzin
 • Zajęcia terenowe - 24 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 45 godzin
 • Wykład - 15 godzin
 • Zajęcia terenowe - 24 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Laboratorium - 45 godzin
 • Wykład - 15 godzin
 • Zajęcia terenowe - 24 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest wprowadzenie studenta w podstawowe zagadnienia z zakresu botaniki roślin nasiennych. W trakcie realizacji przedmiotu student poznaje budowę morfologiczną roślin nasiennych, ich formy ekologiczne oraz podstawowe procesy związane z rozmnażaniem. Student zapoznaje się z przeglądem systematycznym i charakterystyką różnych grup roślin nasiennych oraz z problemami związanymi z ich zagrożeniami i ochroną.

Strona przedmiotu
320-BS1-1CHB
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 60 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 60 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Laboratorium - 60 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z podstawami chemii zarówno nieorganicznej, analitycznej jak i organicznej, które będzie On mógł wykorzystać w przyszłej pracy biologa.

Strona przedmiotu
320-BS1-3CHZ
Choroby zakaźne (od 2024-10-01)
brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2024/25
 • Laboratorium - 20 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
320-BS1-3DIM brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2024/25
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest poznanie pracy analitycznej i diagnostycznej w specjalistycznych laboratoriach mikrobiologicznych. Studenci poznają najnowsze metody z zakresu genetyki i biologii molekularnej stosowane w taksonomiczno-diagnostycznych pracach analitycznych, a także metody i schematy diagnostyczne służące wykrywaniu drobnoustrojów saprofitycznych oraz patogennych. Studenci zostaną także zaznajomieni z wykonywaniem specjalistycznych badań mikrobiologicznych materiału medycznego i środowiskowego. Przedstawione zostaną sposoby weryfikacji, a także interpretacji wyników badań i analiz mikrobiologicznych badanego materiału.

Strona przedmiotu
320-BS1-3ESR
Edukacja środowiskowa (od 2024-10-01)
brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2024/25
 • Konwersatorium - 15 godzin
 • Zajęcia terenowe - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
320-BS1-3EKR
Ekofizjologia roślin (od 2024-10-01)
brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2024/25
 • Konwersatorium - 15 godzin
 • Laboratorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
320-BS1-2EKO1 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ma za zadanie zaprezentować słuchaczom świat organizmów żywych (biosferę) jako efekt działania doboru naturalnego, powstały w specyficznych warunkach jakie istnieją na Ziemi. Zmiany funkcjonowania biosfery, ekosystemów czy populacji są efektem doboru preferującego maksymalizację dostosowania, rozumianego jako liczba genów przekazywanych przez osobniki następnym pokoleniom.

Strona przedmiotu
320-BS1-2EKO2 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Zajęcia terenowe - 16 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Zajęcia terenowe - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia odbywają się na terenie Stacji Terenowej UwB w Gugnach i prowadzone są na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego.

Zapoznanie studentów z podstawowymi technikami i metodami badawczymi stosowanymi w terenie. Głównie obserwacje biologiczne i proste eksperymenty terenowe. Po postawionych hipotezach badawczych i dobraniu do nich metodyki badawczej studenci zbierają dane, które później analizują.

Wyniki badań są przedstawiane w formie posteru naukowego

Strona przedmiotu
320-BS1-3EKP1 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2024/25
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
320-BS1-3EKP2 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2024/25
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
320-BS1-2ERS brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 22 godzin
 • Zajęcia terenowe - 24 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zadaniem przedmiotu jest przeglądowe zarysowanie problematyki i metod ekologii roślin oraz fitosocjologii. Student zapoznaje się z terminem populacja, osobnik, płodność osobników, rozrodczość populacji, wymieranie osobników, śmiertelność populacji, kolonizacja.

Wykład obejmuje następujące zagadnienia:

1. Teoria i modele w ekologii roślin.

2. Zasady identyfikacji i klasyfikacji zbiorowisk roślinnych. Szata roślinna Polski.

3. Procesy demograficzne a dynamika populacji. Koncepcja osobnika i populacji.

4. Demograficzno-genetyczne aspekty ekologii populacji roślin.

5. Migracje roślin w przestrzeni.

6. Historie życiowe roślin. Adaptacje i modyfikacje roślin do różnych środowisk. Interakcje międzygatunkowe.

7. Ekologiczne i genetyczne podstawy ochrony przyrody.

Zajęcia terenowe.

1. Struktura i funkcjonowanie zbiorowisk leśnych i łąkowych.

2. Metody badań struktury, demografii i dynamiki populacji.

Strona przedmiotu
320-BS1-2ERF brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
 • Zajęcia terenowe - 32 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Wykład - 15 godzin
 • Zajęcia terenowe - 32 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)